Slå adgang med tegn til/fra

Pasningsgaranti i Fredericia

Her kan du se, hvad du skal gøre for at få et kommunalt pasningstilbud, og hvad du kan forvente.

Hvornår er jeg garanteret et pasningstilbud?
Fredericia Kommunes pasningsgaranti betyder, at du er garanteret en pasning senest tre måneder efter, at du har søgt om en plads.

Du er garanteret pasning, når barnet er 30 uger, forudsat at du har søgt om plads tre måneder før.

Pladsen bliver tilbudt til den 1. i måneden.

Du kan først søge et pasningstilbud, når barnet er født. Senest tre uger før, at du er garanteret pladsen, får du svar på din ansøgning via brev eller i din E-boks.

Takker du nej til det tilbud, du får, skal du skrive dit barn op igen via Digital Pladsanvisning. Du er herefter først garanteret et nyt tilbud tre måneder senere.

Hvilket pasningstilbud er jeg garanteret?

Når du søger om pasningstilbud til dit barn, har du mulighed for at prioritere mellem forskellige daginstitutioner og dagplejen. Vi kan dog ikke garantere, at du får præcist det tilbud, du ønsker, for det er ikke sikkert, at der er ledige pladser i det ønskede pasningstilbud. Fredericia Kommune forsøger at imødekomme forældrenes ønsker i videst muligt omfang, men pasningsgarantien gælder en plads i kommunen.

Når pladserne fordeles, indgår følgende hensyn:

  • Pædagogiske og sociale behov i familien og hos barnet
  • Søskenderelationer
  • Børn med handicap visiteres af småbørnsvisitationsudvalget, der er en tværfaglig sammensat gruppe
  • Børn, der er optaget i dagpleje, skal tilbydes en daginstitutionsplads ved 3-års alderen
  • At barnet passes i bopælsdistriktet
  • Barnets alder

Ønsker du at flytte dit barn fra et pasningstilbud til et andet, efterkommer vi i det omfang, det er muligt.

Hvordan finder jeg det tilbud, der passer mig?

Når du skal finde det pasningstilbud, der passer dig, skal du vælge mellem:

  • Pasning i dagpleje (for børn under tre år) eller daginstitution (for børn i alderen 0-5 år)
  • Forskellige åbningstider i dagpleje og daginstitution
  • Forskellige moduler i daginstitutionerne
  • Daginstitutionens pædagogiske profil

 

Hvordan søger jeg en plads?

For at søge pladsen skal du udfylde et ansøgningsskema. Det gør du digitalt via Selvbetjeningen øverst på denne side.

Du kan læse mere og finde hjælp til at søge om pasning i dagtilbud her.

Hvornår får jeg noget at vide?

Senest tre uger før, at du er garanteret pladsen, får du besked om, hvilken plads du får. Siger du nej til et tilbud, er du først garanteret et nyt tilbud tre måneder senere. Du skal give os besked, hvis du fortsat ønsker en plads.

Du er altid velkommen til at ringe og stille spørgsmål. Pladserne anvises efter kriterierne beskrevet ovenfor.

Hvordan udmelder jeg mit barn?

Du skal udmelde dit barn digitalt med Den Digitale Pladsanvisning via linket til Selvbetjening øverst på denne side. Udmeldelse skal ske med 2 måneders varsel inden den 1. eller 15. i måneden.

Hvis du har brug for hjælp og vejledning i at udmelde dit barn, er du velkommen til at henvende dig i Borgerservicecentret eller ringe til Nemkontakt på telefon 72 10 70 00.

Hvis du møder personligt op i Borgerservicecentret, skal du medbringe dit NemID.