Slå adgang med tegn til/fra

Ældre- og handicapvenlige boliger

Her kan du læse mere om mulighederne for ældre- og handicapvenlige boliger

Fredericia Kommune har ældre- og handicapvenlige boliger forskellige steder i kommunen, som du kan søge, hvis du opfylder betingelserne. 
 

Generelle betingelser

For at kunne få en ældre- eller handicapvenligbolig, skal du have en varig og væsentligt nedsat funktionsevne, fysisk og/eller psykisk. Du skal have vanskeligt ved at klare dig selv eller have behov, der ikke kan blive dækket i din nuværende bolig. Hvis du har en sygdom, som på sigt vil nedsætte din funktionsevne, så vil det blive taget med i din helhedsvurdering.
 
Som udgangspunkt får du ikke bevilliget en ældre- eller plejebolig i forbindelse med, at du bliver udskrevet fra sygehuset, da funktionstabet og behov for hjælp skal være varigt.
 
En ældre- eller plejebolig skal kunne styrke din fysiske/psykiske funktionsevne og i væsentlig grad forbedre din samlede situation og sikre dig den nødvendige pleje i den nye bolig. 

Hvis du bliver visiteret til en ny bolig, bliver du skrevet op på en venteliste. Når der bliver en ældre- eller plejebolig ledig, vil den blive tilbudt til den på ventelisten, som har det største behov for en anden bolig.

Du skal være indstillet på, at tilbud om bolig sker med kort varsel. Du har en svarfrist på ca. 8 arbejdsdage. 

Særlige betingelser

Alt afhængig af din situation, så gælder der særlige regler. 

  • Er du gift eller samlevende og søger ældre- og handicapvenligbolig?  
  • Søger du søger en ældre- og handicapvenligbolig i anden kommune? 
  • Er du døv eller tunghør og søger ældre- og handicapvenligbolig?  
  • Har du brug for pleje og omsorg døgnet rundt? 
  • Er du ung og dement? 
  • Har du en geronto-psykiatrisk diagnose? 
  • Har du et handicap og søger ældre- og handicapvenligbolig? 
  • Er du i en familie, hvor et barn eller en voksen er fysisk handicappet? 

Hvis du kan svare ja til en eller flere af disse spørgsmål og har brug for en bolig, skal du kontakte Visitationsafdelingen.  
 

Oversigt over ældre- og handicapvenlige boliger

I boligkataloget har du mulighed for at se en oversigt over kommunens ældre- og handicapvenlige boliger.

Bilag