Din Indgang

Kom i kontakt med medarbejdere, som kan guide dig videre i forhold til udfordringer inden for psykisk sårbarhed, socialt udsatte og fysisk / psykisk handicap.

Velkommen til Din Indgang - Du er gået rigtigt

Din Indgang kan hjælpe hvis du er over 18 år og har udfordringer i forhold til at være socialt udsat, psykisk sårbar eller har fysisk- psykisk handicap, og ikke får hjælp fra "Socialpsykiatri og udsatte voksne" i forvejen.

I Din Indgang kan du komme i forløb i op til 20 uger. I den periode arbejder du dig hen mod de mål som du sætter fra starten af forløbet.  

Under forløbet vil vi bl.a. hjælpe dig med at afklare, om du har behov for kommunal hjælp efter endt forløb.

Vi kan hjælpe dig med at få kontakt til frivillige foreninger, der muligvis kan dække dine behov efter endt forløb hos Din Indgang.

Din Indgang vil vi med udgangspunkt i de udfordringer du oplever, finde de gode løsninger, uden tunge procedurer og lange ventetider. 

Du henvender dig på adressen, hvor værten vil tage imod dig og guide dig videre.

Du kan også ringe eller maile for at få yderligere information.

Dine udfordringer kan være:

 • Fysiske
 • Psykiske
 • Hjemløshed
 • Sociale relationer
 • Følelser
 • Struktur
 • Indhold i hverdagen
 • Ensomhed

Du kan bl.a. få hjælp til:

 • At klare din hverdag
 • At håndtere stress
 • At håndtere følelser
 • At skabe struktur i hverdagen
 • At søge bolig (vi kan ikke bevilige bolig, men kan hjælpe dig med boligsøgning)
 • At være pårørende
 • At håndtere ensomhed
 • At få kontakt til interesseorganisationer og anden frivillighed
 • At håndtere dine psykiske eller fysiske udfordringer
 • At skabe diaglog med dit netværk
 • At skabe samarbejde med andre instanser f.eks. andre afdelinger i kommunen
 • At opnå et selvstændigt og meningsfyldt liv

Hvis du er pårørende til personer med lignende udfordringer (også under 18 år), kan du henvende dig for at få råd og vejledning.
 

Økonomi:

For økonomisk råd og vejledning henviser vi til kommunens økonomi- og gældsvejleder, som findes findes via følgende link: 
https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/din-oekonomi-gaeldsvejleder

Der er også mulighed for at kontakte Frivilligecentret i forhold til deres Café Økonomi på 72106770. 

Hvis du har spørgsmål til dine udbetalinger og mulighed for ansøgning af ydelser skal du kontakte Ydelsescenteret på rådhuset.

Venlig hilsen
Medarbejderne i Din Indgang:

Else, Mette, Rikke, Lene, Heidi, Jack, Hanna, Maja, Gitte, Bettina, Louise og Lars

 

Artikel DR P4

Klik her for at læse artikel

Indslag fra TVSYD om Din Indgang 

Klik her og se indslag fra TVSYD om Din Indgang