Slå adgang med tegn til/fra

Social og Handicap - Voksen

Her får du information om boliger, beskæftigelse, og dag- og fritidstilbud til mennesker med handicap samt psykiske og/eller sociale udfordringer i Fredericia Kommune samt oplysninger om merudgifter og BPA.

Læs mere om de enkelte tilbud i boxen til højre.

Sådan får du hjælp

 • Din Indgang

Botilbud

 • Kobbelgården 1
 • Kobbelgården 3
 • NOVA Støttecenter
 • Ullerupdalvej

Beskæftigelse

 •  Proaktiv

Socialpædagogisk hjælp til dig med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Jf. servicelovens § 85

 • Kompetence Center for døve og døvblinde. (læs her om § 85 støtte)
 • § 85 Team Ekstern (personer med udviklingshæmning)
 • § 85 Hippocampus (senhjerneskadede)
 • § 85 til personer med autisme

Klubtilbud for unge og voksne handicappede

 •   Klub for unge med autisme.
 •   Hippocampusklubben for senhjerneskadede.
 •   Café 29, Jupitervej for personer med udviklingshæmning.
Indsatskatalog og Kvalitetsstandarder