Slå adgang med tegn til/fra

§ 85 Team Ekstern

Socialpædagogisk hjælp til dig med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Jf. servicelovens § 85

Vi § 85 Team Ekstern (udviklingshæmmede) er en del af Social og Beskæftigelse, herunder Socialpsykiatri og Udsatte Voksne.
Personalet har tre baser med kontorer, beliggende på Nr. Voldgade 104, Frejasvej 8 og Jupitervej 29.
For at få støtte fra os skal du være visiteret fra myndighedsafdelingen, Social og Beskæftigelse, Fredericia kommune.
Første henvendelse skal ske til ”Din Indgang”, Gothersgade 44.

Hvem er vi

Vi er en personalegruppe, som består af pædagoger
Alle har gennem årene deltaget i efteruddannelse, temadage og relevante kurser.
Du tilbydes fortrinsvis støtte på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7 - 16.
Vi tilbyder ikke natstøtte.

Individuel støtte

Når du er visiteret til støtten, vil du få tilknyttet en kontaktperson

Du og din kontaktperson arbejder sammen om at opfylde de mål, som du og sagsbehandleren har aftalt i visitationssamtalen.

Vi yder pædagogisk støtte ud fra din egen indsatsplan. Der tages udgangspunkt i dine ønsker og behov, der udarbejdes SMARTE-mål i samarbejde med dig. Formålet med indsatsen er, at du får størst mulig indflydelse på dit eget liv og bliver i stand til at håndtere mest muligt på egen hånd. Støtten gives ud fra en værdiskabende tilgang, som tager udgangspunkt i dine

Ambitioner/drømme og mål. Værdiskabelsen dækker over både rehabilitering og habilitering, hvilket medvirker til din oplevelse af et selvstændigt, sammenhængende og meningsfuldt liv.

Da støtten tager udgangspunkt i dine ønsker og drømme for fremtiden – og du er hovedaktør i dit eget liv – forventer vi, at du er deltagende og aktiv i at opnå de beskrevne mål.

Metoden afhænger af, hvad der giver bedst mening i dit forløb.

Støtten kan foregå i eget hjem, på vores kontor eller et andet sted - alt efter, hvad der giver mening.

Samarbejde med andre aktører

Er du tilknyttet andre tilbud, samarbejder vi tæt med disse, hvis du har givet dit samtykke til det.

Vi har ofte tovholderrollen og informerer relevante parter samt indkalder til fællesmøder, når der er behov for det. Det kan eksempelvis være:

  • Jobcentret
  • Lokalpsykiatrien
  • Alkohol- og stofbehandlingen
  • Sygehuse ved indlæggelse/behandling
  • Egen læge
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Familieafdelingen
  • Pårørende/netværk
  • Din arbejdsplads