Slå adgang med tegn til/fra

Fejlmeld huller i veje, gadelys mv.

Her kan du rapportere fejl og mangler på veje, stier, fortove eller fejl på gadelys, skilte m.m. Du kan også anmelde skader, hvis du mener, at Fredericia Kommune er ansvarlig.
Om "Giv et praj"

”Giv et praj – Fredericia Kommune” er Fredericia Kommunes selvbetjeningsløsning med tilhørende app, hvor borgere kan meddele kommunen, hvis der for eksempel er huller i vejen, fejl på skilte/afmærkning eller manglende gadelys.

App’en hedder ”Giv et praj – Fredericia Kommune” 
 

Du kan indberette fejl ved hjælp af selvbetjeningsløsningen ovenfor.

App'en og selvbetjeningsløsningen gør det lettere at indberette til kommunen, og kommunen får en nøjagtig stedbestemmelse, så vi nemmere og hurtigere kan reagere på en borgerhenvendelse.

Vi forsøger så vidt muligt ikke at afvise nogen ”praj” i ”Giv et praj – Fredericia Kommune”, men der kan være områder, hvor vi ikke kan gøre noget.

Hvis man får sit ”praj” afvist, kan der være forskellige årsager til det. Får man sit ”praj” afvist – klik på ikonet ”Afvist” og læs den begrundelse, vi gerne skulle have givet.
 

Her kan du hente app'en til android

Her kan du hente app'en til iPhone

Gadelys

Fejlmeldinger på belysningsmaster sender vi direkte videre til driftsansvarlige. Der kan gå op til 14 arbejdsdage fra fejlmelding til udbedring af gadebelysning.

Du kan indberette fejl på gadelys ved hjælp af selvbetjeningsløsningen ovenfor.

Vejafvanding

Fredericia Kommune har cirka 10.500 rendestensbrønde, som hører under kommunens ansvarsområde.

Rendestensbrøndene er oftest med firkantede riste og er typisk placeret ved kantstenen. Uden for byområder kan ristene være runde og kuppelformede.

Du kan fejlmelde problemer i forbindelse med brøndene ved hjælp af selvbetjeningsløsningen ovenfor.

Ved fejl på dæksler midt i vejen - typisk runde dæksler – bedes du kontakte Fredericia Spildevand og Energi A/S på telefon 5091 9000.

Anmeld person- og materialeskade

Har du været involveret i en ulykke på offentlig eller privat fællesvej, med efterfølgende person- eller materielskade, og du mener, at ulykken skyldes misligholdte veje (niveauforskelle i veje og fortov) og lignende, som kommunen kunne og burde have været opmærksomme på, kan du anmelde ulykken som en forsikringsskade, hvis du ønsker at gøre et erstatningskrav gældende over for kommunen.

For at kommunen kan behandle sagen skal du oprette en sag via linket ”anmeld skade til kommunen” øverst på siden.

Det er også vigtigt, at du dokumenterer skaden med foto og præcis opmåling af for eksempel opspring på flise eller længde, bredde og dybde af slaghuller.

Vær opmærksom på

Uanset hvem der bærer skylden for det skete, skal du altid anmelde sagen til dit eget forsikringsselskab, bortset fra skader på ting, som ikke er forsikret.