Slå adgang med tegn til/fra

Bevillingsnævnet

Fredericia Kommunes Bevillingsnævn tildeler og fornyer alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid

Bevillingsnævn behandler ansøgninger om:

 • Alkoholbevillinger
 • Udvidede åbningstider (nattilladelser)
 • Godkendelse af bestyrere
 • Forhåndsudtalelser om eventuel etablering af nye restaurationer

Fredericia Kommunes Bevillingsnævn tildeler og fornyer alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid, når virksomheder i kommunen søger om dette i forbindelse med opstart af virksomhed eller ved udløb af nuværende tilladelser.

Bevillingsnævnet har møde ca. hver anden måned.

Bevillingsnævnet består af politidirektøren, borgmesteren, tre byrådsmedlemmer/politisk udpegede medlemmer, to repræsentanter for branchen samt et økonomisk sagkyndigt medlem.

Byrådssekretariatet, der hører under Politik og Kommunikation, er sekretariat for Bevillingsnævnet. I samarbejde med Sydøstjyllands Politi i Horsens skaffer vi oplysninger til brug for sagsbehandlingen. Vi har også dialogen med ansøgerne, deltager i bevillingsnævnets møder m.v.

Midlertidige alkoholbevillinger og bevillinger til enkeltstående arrangementer bliver udstedt af Sydøstjyllands Politi. Den midlertidige bevilling udsteder politiet efter en konkret vurdering. For at du kan få en midlertidig tilladelse, skal det være overvejende sandsynligt, at Bevillingsnævnet efterfølgende vil godkende ansøgningen.

Du skal sende din ansøgning om midlertidig tilladelse til:
Sydøstjyllands Politi i Horsens, Tilladelsessektionen.
Mailadresse: sojyl-tilladelser@politi.dk 

Du kan downloade og udskrive ansøgningsblanketter fra politiets hjemmeside, se under "Selvbetjening".  Ansøgningerne skal du sende eller aflevere til Bevillingsnævnet i Fredericia Kommune, se under "Kontaktinformation".

Du kan læse mere om rammer og vilkår for alkoholbevillinger, nattilladelser m.v. i Restaurations- og bevillingsstrategi for Fredericia Kommune

Medlemmer
 • Vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen
 • Viceborgmester Søren Larsen (A)
 • Tommy Rachlitz Nielsen (C)
 • Ole Steen Hansen (A)
 • Peder Wittendorff Tind  (V)
 • Henriette Vadstrup Sørensen (Horesta)
 • Henriette Sørensen (3F)
 • Arne Thomsen, økonomisk sagkyndigt medlem
Hvad siger loven?