Slå adgang med tegn til/fra

Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet i Fredericia Kommune tildeler og fornyer alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid

Bevillingsnævnet tildeler og fornyer alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid, når virksomheder i kommunen søger om dette. Det kan ske i forbindelse med opstart af virksomhed eller ved udløb af nuværende tilladelser.

Bevillingsnævnet har møde ca. hver anden måned.

Bevillingsnævn behandler ansøgninger om:

 • Alkoholbevillinger
 • Udvidede åbningstider (nattilladelser)
 • Godkendelse af bestyrere
 • Forhåndsudtalelser om eventuel etablering af nye restaurationer

 

Hvem skal have en alkoholbevilling?

Alle virksomheder, der ønsker at servere øl, vin eller spiritus, skal have en alkoholbevilling. Det kan f.eks. være en bar, diskotek, restaurant, cafe eller vinklub.

Du skal søge en alkoholbevilling, hvis du åbner et nyt sted, men du skal også søge hvis:

 • Du åbner et nyt serveringssted i en kæde. Din alkoholbevilling følger ikke med fra en anden restauration. Heller ikke selvom de er en del af en kæde.
 • Hvis serveringsstedet flytter til en ny adresse.
 • Hvis konceptet ændres. Det kan være, hvis der ændres væsentligt i antallet af siddepladser, eller hvis du begynder/ophører med at servere mad.

Hvis du ønsker at sælge øl, vin eller spiritus til en særlig lejlighed, f.eks. fødselsdag, skal du have en bevilling til et enkeltstående arrangement.

Hvis du udelukkende sælger alkohol som takeaway, der ikke indtages i selve restaurationen eller i nærheden af restaurationen, behøver du ikke en alkoholbevilling.

Hvem kan få en alkoholbevilling?
 • Ansøgeren skal som hovedregel være fyldt 21 år for at søge om alkoholbevilling.
 • Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren være fyldt 18 år.
 • Ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål.

Derudover må ansøgeren som udgangspunkt ikke:

 • Have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs.
 • Have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra drift af restaurationsvirksomhed.
 • Være dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.
Hvor længe gælder en alkoholbevilling?

En alkoholbevilling gælder 2, 4 eller 8 år.

Udendørsservering

Ønsker du at servere alkohol udendørs, skal du have tilladelse til det.

Tilladelsen skal søges to steder:

 • Hos Politiet
 • Hos Vej og Park

Hos Politiet skal du i din ansøgning om alkoholbevilling gøre opmærksom på, at du ønsker at have tilladelse til udeservering. Vær opmærksom på, at der ikke står noget i ansøgningsskemaet til alkoholbevilling om udendørsservering. Du skal derfor selv beskrive dette i din ansøgning.

På Vej og Parks side kan du finde linket til deres selvbetjeningsløsning.

Udvidet åbningstid i virksomhed med alkoholbevilling

Ønsker du at holde åbent ud over den normale lukketid, skal du have en tilladelse til dette.

I Fredericia Kommune er den normale lukketid fra kl. 02.00-05.00.

Du skal i din ansøgning om alkoholbevilling gøre opmærksom på, at du ønsker at holde åbent ud over den normale lukketid. Vær opmærksom på, at der ikke står noget i ansøgningsskemaet til alkoholbevilling om natåbent. Du skal derfor selv beskrive dette i din ansøgning.

Vær opmærksom på, at der ved tilladelser til udvidet åbningstid kan knyttes særlige vilkår til tilladelsen f.eks., at der ansættes autoriserede dørmænd, at der installeres videoovervågning og at virksomheden formulerer en skriftlig alkohol- og narkopolitik mm.

Tilladelser til udvidet åbningstid gælder maksimalt 2 år.

Udvidet åbningstid i virksomhed uden alkoholbevilling

Ønsker du at holde åbent ud over den normale lukketid, skal du have en tilladelse til det, også selvom du ikke serverer alkohol.

I Fredericia Kommune er den normale lukketid fra kl. 02.00-05.00.

Der findes ikke en blanket til ansøgning om udvidet åbningstid. Du skal derfor selv skrive din ansøgning, som fremsendes til Politiet.

Vær opmærksom på, at der ved tilladelser til udvidet åbningstid kan knyttes særlige vilkår til tilladelsen f.eks., at der benyttes engangsemballage ved salg af drikkevarer efter kl. 02.00 eller, at der ikke er mulighed for servering og ophold i restaurationen efter kl. 02.00 mm.

Tilladelser til udvidet åbningstid gælder maksimalt 2 år.

Midlertidig alkoholbevilling og bevilling til enkeltstående arrangementer

Imens din ansøgning om alkoholbevilling behandles kan du bede om at få en midlertidig tilladelse til salg af alkohol. Midlertidig tilladelse til salg af alkohol bliver udstedt af Sydøstjyllands Politi.

Den midlertidige tilladelse udsteder politiet efter en konkret vurdering. For at du kan få en midlertidig tilladelse, skal det være overvejende sandsynligt, at Bevillingsnævnet efterfølgende vil godkende din ansøgning.

Skal du bruge tilladelse til at sælge alkohol til et enkeltstående arrangement, f.eks. en koncert, skal din ansøgning sendes til Sydøstjyllands Politi.

Hvem afgør din ansøgning

Alkoholbevilling ⇒ Bevillingsnævnet træffer afgørelsen efter at have modtaget en indstilling fra Politiet

Udvidet åbningstid Bevillingsnævnet træffer afgørelsen med samtykke fra Politiet

Enkeltstående arrangementer → Politiet

Godkendelse af bestyrer → Bevillingsnævnet

Godkendelse af dørmænd → Politiet

Godkendelse af ansatte Politiet

Ansøgningsprocedure og blanketter

Du kan hente en blanket hos Politiet. Blanketten kan udfyldes på skærmen og udskrives eller sendes som mail. Vær opmærksom på, at der er forskel på, hvilken blanket du skal bruge alt efter, hvilken form for selskab eller forening du skal søge bevilling til. Der er en blanket til enkeltpersoner/enkeltmandsvirksomheder og en til selskaber mv.

Hent ansøgningsblanket hos Politiet

For at gøre sagsbehandlingen så hurtig og nem som muligt for dig, er det vigtigt, at du sender al den dokumentation, som ansøgningen kræver. Det står både i selve ansøgningen og i vejledningen, hvad der skal sendes med. Hvis du har spørgsmål, kan du altid kontakte enten Bevillingsnævnet eller Tilladelsessektionen hos politiet.

Du skal sende din ansøgning til: 

Sydøstjyllands Politi
Tilladelsessektionen
Holmboes Allé 2
8700 Horsens

Eller til SOJYL-Tilladelser@politi.dk

Medlemmer
 • Vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen
 • Viceborgmester Søren Larsen (A)
 • Tommy Rachlitz Nielsen (C)
 • Ole Steen Hansen (A)
 • Peder Wittendorff Tind  (V)
 • Henriette Vadstrup Sørensen (Horesta)
 • Liselotte Honorè Andresen (3F)
 • Arne Thomsen, økonomisk sagkyndigt medlem