Slå adgang med tegn til/fra

Takster for fritidstilbud

Se takster og tilbud fordelt på klassetrin.

Forskellene i taksterne på henholdsvis 0.-2. klassetrin, 3. klassetrin og 4.-6. klassetrin er baseret på, at jo ældre børnene bliver, jo mere selvhjulpne er de, og derfor fordeles personalet herefter.

Der er som udgangspunkt ikke mad- eller frugtordning med i prisen for fritidstilbuddet. Det er op til det enkelte fritidstilbud at vurdere, om der tilbydes mad/frugt i fritidstilbuddet. Ved en eventuel ordning skal man som forældre forvente en mindre egenbetaling.

Indmeldelse til et fritidstilbud skal ske digitalt på det ønskede fritidstilbud, og udmeldelse samt ændring af modul skal også ske digitalt.

Takster pr. 1. januar 2020

TAKSTER PR. 1. JANUAR 2020

Priserne er pr. måned.

Ugerne 28-31 er betalingsuger og koster 510 kr. pr. uge. I uge 32 må fritidstilbuddet benyttes af børn, der er tilmeldt fritidstilbud fra 1. august 2020.

0.-2. klasse

 • Heldagsplads 1.930,00 kr.
 • Eftermiddagsplads 1.285,00 kr.
 • Morgenpasning 810,00 kr.

3. klasse

 • Heldagsplads 1.145,00 kr.
 • Eftermiddagsplads 765,00 kr.
 • Morgenpasning 480,00 kr.

4.-6. klasse

 • 3 dage (kun efter skoletid): behov for 3 dage om ugen 375,00 kr.
 • 5 dage (kun efter skoletid): behov for hele ugen 490,00 kr.

Børn i 4-6. klasse, der har behov for morgenpasning, skal tilmeldes morgenpasningsmodulet for 3. klasse.

4.-6. klasse

 • Junioraftenklub 2 gange om ugen GRATIS

Junioraftenklub kan benyttes på tværs af distrikter og er for alle elever i 4-6. klasse i Fredericia. Se skolernes hjemmesider for yderligere info om tid og sted.

Fra 7. klasse til 18 år

 • Ungemiljø GRATIS

Du kan læse meget mere om de forskellige ungemiljøer HER.

Tilskud og søskenderabat

Fripladstilskud 2020

 • Indtægt (årlig indkomst): Under 181.501 kr.
  • Der betales 0 % af fuld takst
 • Indtægt (årlig indkomst): Mellem 181.502 kr. og 185.524 kr.
  • Der betales 5 % af fuld takst
 • Indtægt (årlig indkomst): Mellem 185.525 kr. og 563.799 kr.
  • Betalingen forhøjes med 1 % for hver 4.023 kr.'s indtjeningsstigning 
 • Indtægt (årlig indkomst): Fra 563.800 kr. og derover
  • Der betales fuld takst

Hvis familien har flere børn under 18 år i hjemmet, nedsættes beregningsgrundlaget med 7.000 kroner for hvert barn udover det første.

For reelt enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænsen med 63.503 kroner.

 

Læs mere om reglerne for søskenderabat på www.borger.dk