Slå adgang med tegn til/fra

Takster for fritidstilbud

Se takster og tilbud fordelt på klassetrin.

Forskellene i taksterne på henholdsvis 0.-2. klassetrin, 3. klassetrin og 4.-6. klassetrin er baseret på, at jo ældre børnene bliver, jo mere selvhjulpne er de, og derfor fordeles personalet herefter.

Der er som udgangspunkt ikke mad- eller frugtordning med i prisen for fritidstilbuddet. Det er op til det enkelte fritidstilbud at vurdere, om der tilbydes mad/frugt i fritidstilbuddet. Ved en eventuel ordning skal man som forældre forvente en mindre egenbetaling.

Indmeldelse til et fritidstilbud skal ske digitalt på det ønskede fritidstilbud, og udmeldelse samt ændring af modul skal også ske digitalt.

 

SÆRLIGT OM OPKRÆVNING I TIDEN MED NØDPASNING PGA. CORONA

I denne tid har fritidstilbuddene kun åbent for nødpasning. Det betyder dog ikke, at forældrebetalingen sættes på pause. Det er altså ikke muligt at få tilbagebetaling, selvom ens barn ikke benytter nødpasning i fritidstilbuddet.

Vi henviser til § 7 i lov nr. 241 af 19. marts 2020 ”Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19”. Link http://lgskole.lovportaler.dk/showdoc.aspx?schultzlink=lov20200241

Takster pr. 1. januar 2021

TAKSTER PR. 1. JANUAR 2021

Priserne er pr. måned.

Ugerne 28-31 er betalingsuger og koster 510 kr. pr. uge. I uge 32 må fritidstilbuddet benyttes af børn, der er tilmeldt fritidstilbud fra 1. august 2021.

0.-2. klasse

 • Heldagsplads 1.960,00 kr.
 • Eftermiddagsplads 1.310,00 kr.
 • Morgenpasning 820,00 kr.

3. klasse

 • Heldagsplads 1.160,00 kr.
 • Eftermiddagsplads 780,00 kr.
 • Morgenpasning 490,00 kr.

4.-6. klasse

 • 3 dage (kun efter skoletid): behov for 3 dage om ugen 380,00 kr.
 • 5 dage (kun efter skoletid): behov for hele ugen 500,00 kr.

Børn i 4-6. klasse, der har behov for morgenpasning, skal tilmeldes morgenpasningsmodulet for 3. klasse.

4.-6. klasse

 • Junioraftenklub 2 gange om ugen GRATIS

Junioraftenklub kan benyttes på tværs af distrikter og er for alle elever i 4-6. klasse i Fredericia. Se skolernes hjemmesider for yderligere info om tid og sted.

Fra 7. klasse til 18 år

 • Ungemiljø GRATIS

Du kan læse meget mere om de forskellige ungemiljøer HER.

Tilskud og søskenderabat 2021

Fripladstilskud 2021

 • Indtægt (årlig indkomst): Under 185.701 kr.
  • Der betales 0 % af fuld takst
 • Indtægt (årlig indkomst): Mellem 185.702 kr. og 189.817 kr.
  • Der betales 5 % af fuld takst
 • Indtægt (årlig indkomst): Mellem 189.818 kr. og 576.799 kr.
  • Betalingen forhøjes med 1 % for hver 4.117 kr.'s indtjeningsstigning 
 • Indtægt (årlig indkomst): Fra 576.800 kr. og derover
  • Der betales fuld takst

Hvis familien har flere børn under 18 år i hjemmet, nedsættes beregningsgrundlaget med 7.000 kroner for hvert barn udover det første.

For reelt enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænsen med 63.506 kroner.

 

Læs mere om reglerne for søskenderabat på www.borger.dk