Slå adgang med tegn til/fra

Takster for fritidstilbud

Se takster og tilbud fordelt på klassetrin.

Forskellene i taksterne på henholdsvis 0.-2. klassetrin, 3. klassetrin og 4.-6. klassetrin er baseret på, at jo ældre børnene bliver, jo mere selvhjulpne er de, og derfor fordeles personalet herefter.

Der er som udgangspunkt ikke mad- eller frugtordning med i prisen for fritidstilbuddet. Det er op til det enkelte fritidstilbud at vurdere, om der tilbydes mad/frugt i fritidstilbuddet. Ved en eventuel ordning skal man som forældre forvente en mindre egenbetaling.

Indmeldelse til et fritidstilbud skal ske digitalt på det ønskede fritidstilbud, og udmeldelse samt ændring af modul skal også ske digitalt.

Takster pr. 1. januar 2022

TAKSTER PR. 1. JANUAR 2022

Priserne er pr. måned.

Ugerne 27-30 er betalingsuger og koster 500 kr. pr. uge. I uge 31 må fritidstilbuddet benyttes af børn, der er tilmeldt fritidstilbud fra 1. august 2022.

0.-2. klasse

 • Heldagsplads 2.000,00 kr.
 • Eftermiddagsplads 1.340,00 kr.
 • Morgenpasning 840,00 kr.

3. klasse

 • Heldagsplads 1.180,00 kr.
 • Eftermiddagsplads 800,00 kr.
 • Morgenpasning 500,00 kr.

4.-6. klasse

 • 3 dage (kun efter skoletid): behov for 3 dage om ugen 390,00 kr.
 • 5 dage (kun efter skoletid): behov for hele ugen 510,00 kr.

Børn i 4-6. klasse, der har behov for morgenpasning, skal tilmeldes morgenpasningsmodulet for 3. klasse.

4.-6. klasse

 • Junioraftenklub 2 gange om ugen GRATIS

Junioraftenklub kan benyttes på tværs af distrikter og er for alle elever i 4-6. klasse i Fredericia. Se skolernes hjemmesider for yderligere info om tid og sted.

Fra 7. klasse til 18 år

 • Ungemiljø GRATIS

Du kan læse meget mere om de forskellige ungemiljøer HER.

Tilskud og søskenderabat

Fripladstilskud 2022

 • Indtægt (årlig indkomst): Under 187.901 kr.
  • Der betales 0 % af fuld takst
 • Indtægt (årlig indkomst): Mellem 187.901 kr. og 192.066 kr.
  • Der betales 5 % af fuld takst
 • Indtægt (årlig indkomst): Mellem 192.067 kr. og 583.699 kr.
  • Betalingen forhøjes med 1 % for hver 4.117 kr.'s indtjeningsstigning 
 • Indtægt (årlig indkomst): Fra 583.700 kr. og derover
  • Der betales fuld takst

Hvis familien har flere børn under 18 år i hjemmet, nedsættes beregningsgrundlaget med 7.000 kroner for hvert barn udover det første.

For reelt enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænsen med 65.747 kroner.

 

Læs mere om reglerne for søskenderabat på www.borger.dk