Slå adgang med tegn til/fra

Takster for fritidstilbud

Se takster og tilbud fordelt på klassetrin.

Forskellene i taksterne på henholdsvis 0.-2. klassetrin, 3. klassetrin og 4.-6. klassetrin er baseret på, at jo ældre børnene bliver, jo mere selvhjulpne er de, og derfor fordeles personalet herefter.

Der er som udgangspunkt ikke mad- eller frugtordning med i prisen for fritidstilbuddet. Det er op til det enkelte fritidstilbud at vurdere, om der tilbydes mad/frugt i fritidstilbuddet. Ved en eventuel ordning skal man som forældre forvente en mindre egenbetaling.

Indmeldelse til et fritidstilbud skal ske digitalt på det ønskede fritidstilbud, og udmeldelse samt ændring af modul skal også ske digitalt.

Takster pr. 1. januar 2024

TAKSTER PR. 1. JANUAR 2024

Ugerne 27-30 er betalingsuger og koster 545 kr. pr. uge.

I uge 31 og 32 må fritidstilbuddet benyttes af børn, der er tilmeldt fritidstilbud fra 1. august 2024.

Nedenstående priser er pr. måned.

Børn på vej i skole

Heldagsplads 2.134 kr.

0.-2. klasse

Heldagsplads 2.134 kr.

Eftermiddagsplads 1.430 kr.

Morgenpasning 897 kr.

3. klasse

Heldagsplads 1.259 kr.

Eftermiddagsplads 854 kr.

Morgenpasning 533 kr.

4.-6. klasse

3 dage (kun efter skoletid): behov for 3 dage om ugen 417 kr.

5 dage (kun efter skoletid): behov for hele ugen 545 kr.

Børn i 4-6. klasse, der har behov for morgenpasning, skal tilmeldes morgenpasningsmodulet for 3. klasse.

4.-6. klasse

Junioraftenklub 2 gange om ugen GRATIS

Junioraftenklub kan benyttes på tværs af distrikter og er for alle elever i 4-6. klasse i Fredericia. Se skolernes hjemmesider for yderligere info om tid og sted.

Fra 7. klasse til 18 år

Ungemiljø GRATIS