Slå adgang med tegn til/fra

Takster for fritidstilbud

Se takster og tilbud fordelt på klassetrin.

Forskellene i taksterne på henholdsvis 0.-2. klassetrin, 3. klassetrin og 4.-6. klassetrin er baseret på, at jo ældre børnene bliver, jo mere selvhjulpne er de, og derfor fordeles personalet herefter.

Der er som udgangspunkt ikke mad- eller frugtordning med i prisen for fritidstilbuddet. Det er op til det enkelte fritidstilbud at vurdere, om der tilbydes mad/frugt i fritidstilbuddet. Ved en eventuel ordning skal man som forældre forvente en mindre egenbetaling.

Indmeldelse til et fritidstilbud skal ske digitalt på det ønskede fritidstilbud, og udmeldelse samt ændring af modul skal også ske digitalt.

Takster pr. 1. januar 2022

TAKSTER PR. 1. JANUAR 2022

Priserne er pr. måned.

Ugerne 27-30 er betalingsuger og koster 500 kr. pr. uge. I uge 31 må fritidstilbuddet benyttes af børn, der er tilmeldt fritidstilbud fra 1. august 2022.

0.-2. klasse

  • Heldagsplads 2.000,00 kr.
  • Eftermiddagsplads 1.340,00 kr.
  • Morgenpasning 840,00 kr.

3. klasse

  • Heldagsplads 1.180,00 kr.
  • Eftermiddagsplads 800,00 kr.
  • Morgenpasning 500,00 kr.

4.-6. klasse

  • 3 dage (kun efter skoletid): behov for 3 dage om ugen 390,00 kr.
  • 5 dage (kun efter skoletid): behov for hele ugen 510,00 kr.

Børn i 4-6. klasse, der har behov for morgenpasning, skal tilmeldes morgenpasningsmodulet for 3. klasse.

4.-6. klasse

  • Junioraftenklub 2 gange om ugen GRATIS

Junioraftenklub kan benyttes på tværs af distrikter og er for alle elever i 4-6. klasse i Fredericia. Se skolernes hjemmesider for yderligere info om tid og sted.

Fra 7. klasse til 18 år

  • Ungemiljø GRATIS
Takster pr. 1. januar 2023

TAKSTER PR. 1. JANUAR 2023

Priserne er pr. måned.

Ugerne 27-30 er betalingsuger og koster 523 kr. pr. uge. I uge 31 og 32 må fritidstilbuddet benyttes af børn, der er tilmeldt fritidstilbud fra 1. august 2023.

0.-2. klasse

Heldagsplads 2.049 kr.

Eftermiddagsplads 1.373 kr.

Morgenpasning 861 kr.

3. klasse

Heldagsplads 1.209 kr.

Eftermiddagsplads 820 kr.

Morgenpasning 512 kr.

4.-6. klasse

3 dage (kun efter skoletid): behov for 3 dage om ugen 400 kr.

5 dage (kun efter skoletid): behov for hele ugen 523 kr.

Børn i 4-6. klasse, der har behov for morgenpasning, skal tilmeldes morgenpasningsmodulet for 3. klasse.

4.-6. klasse

Junioraftenklub 2 gange om ugen GRATIS

Junioraftenklub kan benyttes på tværs af distrikter og er for alle elever i 4-6. klasse i Fredericia. Se skolernes hjemmesider for yderligere info om tid og sted.

Fra 7. klasse til 18 år

Ungemiljø GRATIS