Slå adgang med tegn til/fra

Lån af lokaler og andre faciliteter

I Fredericia Kommune kan du låne og leje lokaler og andre faciliteter til foreningsaktiviteter, arrangementer og events

Folkeoplysende foreninger - herunder aftenskoler og frivillige foreninger - kan låne kommunale lokaler og idrætsfaciliteter til undervisning og aktiviteter. Når du låner gymnastiksale, idrætshaller og svømmehaller, skal du betale et mindre gebyr.

Hvert år modtager alle godkendte foreninger et seperat ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen for sæson-ansøgninger om timer i idrætshaller, gymnastiksale, svømmehaller, varmtvandsbassiner og lokaler på skolerne ligger i starten af marts.

Lån af arealer og pladser
Du kan også låne kommunale arealer eller pladser til forskellige typer af arrangementer og events.

Lej eller lån lokaler i selvbetjeningsløsningen øverst på siden. Her kan du også få det fulde overblik over ledige kommunale lokaler i bookingoversigten.

 

Bilag

Børneattester ved ansøgning om tilskud eller mulighed for at benytte lokaler

Når du ansøger om  tilskud eller får mulighed for at benytte lokaler, skal folkeoplysende foreninger medsende en erklæring om, at foreningen indhenter børneattester.

Det skal ske, når foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år, når de udfører deres opgaver. Pligten til at indsende en erklæring om at indhente børneattester gælder også, selvom foreningen på det pågældende tidspunkt ikke beskæftiger personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år. Erklæringen gives én gang årligt.

Hvordan indsender jeg en erklæring?
Som noget nyt underskriver de fleste foreninger erklæringen om indhentelse af børneattester samtidig med, at de søger om forenings- og medlemstilskud via Fredericia Ordningen.
Det gør de gennem tilskudsblanketten i Conventus. Hvis en forening ikke søger eller kan modtage tilskud via Fredericia Ordningen, skal erklæringen vedr. indhentelse af børneattester indsendes separat til Kultur & Idræt.
Blanketten ligger nederst på denne side.

Hvordan indhenter jeg en børneattest?
Du kan indhente børneattesten ved at udfylde to blanketter fra politiets hjemmeside.

  • Børneattest
  • Samtykke til indhentning af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister

For at kunne indhente børneattest, skal denne samtykkeformular udfyldes af den person, som oplysningerne vedrører.  Det betyder, at børneattesten kun kan udleveres af Det Centrale Kriminalregister, hvis personen giver sit samtykke til det. Vær opmærksom på, at hvis personen ikke giver sit samtykke, må du heller ikke engagere personen som frivillig.

Hvis børneattesten er positiv, betyder det, at den frivillige er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, der vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år.

Link til indhentning af børneattester

Bilag