Slå adgang med tegn til/fra

Hjemmehjælp og personlig pleje

Du kan læse mere om, hvad du kan få hjælp til, hvis du er ældre, handicappet eller i en periode har været syg

Hvis du er ældre, handicappet eller i en periode har været syg og derfor har svært ved at klare hverdagen i hjemmet, kan du søge om hjemmehjælp.

Det er Visitationsafdelingen, der ud fra din individuelle og husstandens samlede situation vurderer, hvor meget hjælp du kan få. Hvis dine behov ændrer sig, så skal hjælpen også tilpasses.
 
Der er to former for hjemmehjælp i Fredericia

  • Personlig pleje
  • Praktisk hjælp, rengøring, indkøb, tøjvask og madservice

Uanset om du er visiteret til hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp, har du mulighed for selv at vælge, om du vil benytte Fredericia Kommune, som leverandør eller en godkendt privat leverandør.

Det er vigtigt at du kontakter din leverandør, hvis du ønsker at ændre eller afmelde din hjemmehjælp pga. fravær, sygdom eller lignende.

Kontakt Visitationsafdeling hvis du har spørgsmål til hjemmehjælp og personlig pleje.

Frit leverandørvalg

Er du visiteret til praktisk hjælp som rengøring, tøjvask og indkøb og/eller hjælp til personlig pleje, kan du frit vælge mellem flere leverandører.

Sådan fungerer det i praksis

Visitatorerne har leverandørernes materialer med på visitationsbesøget.

Kvalitetskravene til leverandørerne er ens, uanset om det er kommunen eller et privat firma, som arbejder på ældreområdet. Du kan se kvalitetsstandarderne her på siden.

Generelt kan du med 14 dages varsel vælge en anden leverandør. Brugerne har ret til at skifte, mens en leverandør ikke kan fravælge en kunde.
 
Tilsynspligt
Fredericia Kommune har pligt til at føre tilsyn med, at den bevilgede hjælp leveres. Du kan få flere oplysninger om fritvalgsordningen ved henvendelse til Visitationsafdelingen.

Oversigt over leverandører

Personlig pleje og praktisk hjælp

Madservice:

Indkøb:

Nye godkendte leverandører kan ses i ugeavisen.

Leverandør til ældreplejen – Frit valg

Fredericia Kommune har gennem en udbudsproces fundet de nuværende leverandører af hjemmehjælp og hjemmepleje. 
Leverandører, der ønsker at levere hjemmehjælp- og pleje i Fredericia Kommune, skal holde sig orienteret om udbud i Fredericia Kommune.

Leverandører, der ønsker at blive leverandør af mad, kan læse mere i godkendelsesmaterialet til service her:

Bilag

Hverdagsrehabilitering

Du kan visiteres til et rehabiliteringsforløb i Hverdagsrehabilitering gennem en visitator.

Hverdagsrehabilitering er et tilbud primært til nye borgere, der efterspørger pleje eller praktisk hjælp, og som visitationen har vurderet har et rehabiliteringspotentiale.

Tilbud om hverdagsrehabilitering har til formål gennem en intensiv indsats at få borgeren til at genvinde sin funktionsevne i forhold til at klare opgaver i dagligdagen. Gennem støttende og trænende hjælp - og med udgangspunkt i den enkeltes hverdag, sætter vi borgeren i stand til igen at kunne klare sig selv bedst muligt  og genvinde frihed og uafhængighed.

Hjælpen er midlertidig og følger Fredericia Kommunes kvalitetstandarder.

Bilag

Hjemmepleje - akut behov

Skulle du få akut behov for hjemmepleje uden for normal dagtjeneste, i weekenden eller på helligdage kan du ringe til tlf. 72 10 73 73 hele døgnet.

​Erstatningshjemmehjælp

I Fredericia har du mulighed for at få erstatningshjemmehjælp. Hvis den hjemmehjælper, du er tilknyttet, bliver forhindret, så kontakt din leverandør.
 
Kontakt Visitationsafdelingen hvis du har spørgsmål til erstatningshjemmehjælp.

Midlertidig hjemmehjælp

Du har mulighed for at få midlertidig hjemmehjælp i eller efter en sygdomsperiode. I Fredericia Kommune er midlertidig hjemmehjælp gratis uanset indkomst.
 
Kontakt Visitationsafdelingen for yderligere oplysninger om midlertidig hjemmehjælp

Nødkald

Du kan få bevilget nødkald, hvis du har akut behov for at komme i kontakt med en hjemmehjælper/hjemmesygeplejerske.
 
Du kan blive visiteret til nødkald:

  • hvis du risikerer at få livstruende anfald eller ofte har tendens til at falde
  • har et syns- høre- eller talehandicap, og ikke kan bruge telefon eller på anden måde kan tilkalde hjælp.

Kontakt Visitationsafdelingen hvis du har spørgsmål til nødkald.

Hvis du vil klage

Ønsker du at klage over den hjemmehjælp, du allerede får, kan du kontakte Visitationsafdelingen.