Slå adgang med tegn til/fra

Sygepleje

Du kan få hjælp til sygepleje, når du har en henvisning fra din læge eller fra sygehuset.

Hvis du selv oplever, at du har behov for sygepleje, skal du kontakte din læge.

Når din læge har henvist dig til sygepleje, vil det være en sygeplejerske i Sygeplejeklinikken, der vurderer henvisningen. Sygeplejersken kontakter dig for at aftale tidspunkt for din første aftale i Sygeplejeklinikken.

Som udgangspunkt foregår hjælpen i Sygeplejeklinikken og kun undtagelsesvis vil der kunne komme en sygeplejerske hjem til dig, hvis du ikke er i stand til at komme til klinikken.

Hvis du allerede kommer i Sygeplejeklinikken, er det vigtigt, at du kontakter os, hvis

 • du ønsker at ændre eller afmelde din sygepleje pga. fravær, sygdom eller lignende
 • du ønsker at klage over den sygepleje, du allerede får

OBS: Hvis du modtager HJEMMESYGEPLEJE, skal du kontakte Plejen på 72 10 73 73.

Længst muligt i eget liv:

Personalet i Sygeplejeklinikken har fokus på at gøre dig så selvhjulpen og aktiv som muligt. Det vil sige, at personalet målrettet arbejder på, at du selv bliver i stand til f.eks. at dryppe dine øjne, tage din medicin, tage kompressionsstrømper på og af, og selv kan klare stomipleje.

Bilag

Se hvad du for eksempel kan få hjælp til
 • Sårbehandling og forebyggelse af sår
 • Kompressionsbehandling
 • Medicindosering og vejledning i at tage din medicin korrekt
 • Injektioner
 • Øjendrypning
 • Vejledning i inhalationsteknik og andre behandlinger i forbindelse med lungesygdomme og vejrtrækningsproblemer
 • Stomipleje
 • Behandling for diabetes
 • Blodtryks- og blodsukkermålinger
 • Råd, vejledning og undervisning ved sundhedsproblemer
Fordele ved at komme på Sygeplejeklinikken
 • Du slipper for ventetid i hjemmet
 • Du møder oftest den samme sygeplejerske
 • Du aftaler mødetid i klinikken
 • Du bevarer en større diskretion
 • Du undgår eventuelle hjælpemidler i dit hjem
Formål med at komme på Sygeplejeklinikken
 • At skabe fleksibilitet og kontinuitet for dig
 • At styrke og bevare dine ressourcer og fremme din sundhedstilstand
 • At du oplever et øget medansvar for din egen sundhed
 • At du oplever et øget fokus på at fastholde din livskvalitet
Transport
 • Du eller din pårørende skal selv sørge for kørsel til og fra Sygeplejeklinikken
 • Klinikken er tilgængelig for kørestolsbrugere
 • Bybussen holder ved Sundhedshuset
 • Du kan ikke benytte lægekørsel til Sygeplejeklinikken
Akutsygepleje

Fredericia kommune har i hjemmesygeplejen også akutsygepleje.

Formål med akutsygeplejen er at forhindre unødvendige indlæggelser og genindlæggelser. I dette arbejde har man fokus på borgere med akut opstået eller akut forværring af sygdom, hvor en læge vurderer at indlæggelse er unødvendig i øjeblikket. Hvis du skal tilkalde akutsygeplejen kræver det lægehenvisning.

Akutsygeplejersken vil i samarbejde med lægen og borgeren forsøge at udarbejde en plan for et trygt og godt videre forløb af den akutte sygdom. Til brug for udarbejdelsen af planen vil sygeplejersken kunne udføre systematiske observationer, måle forskellige værdier og vurdere disse:

 • Puls, blodtryk, temperatur
 • Vurdere bevidsthedsniveau og vejrtrækning
 • Måle iltmætning i blodet
 • Måle reaktivt protein (infektionsindikator) (CRP)
 • Måle blodprocent (Hgb)
 • Foretage blærescanning

Akutfunktionen i Fredericia udfører de samme opgaver, som den resterende hjemmesygepleje i kommunen, men de kan tilkaldes med kort varsel og har mulighed for at måle flere værdier.

Det er din læge, der skal kontakte akutsygeplejen.