Demensplejehjemmet Madsbyhus
Slå adgang med tegn til/fra

Madsbyhus

Covid-19: Der stilles krav om mundbind og om coronapas for besøgende på plejehjem. 

Kravet omfatter kun lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Det vil sige, at borgerens egen lejlighed eller eget værelse ikke vil være omfattet, men hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde.

Følgende personer er undtaget fra kravet om coronapas:

 • Børn under 15 år.
 • Nære pårørende.
 • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.
 • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.

Selvom man er undtaget fra krav om coronapas opfordres der dog til, at man – uanset vaccination eller ej – får foretaget en test for covid-19, inden man kommer på besøg på sociale tilbud og plejehjem m.v.

Coronapasset skal kunne fremvises ved forespørgsel. Hvis en besøgende ikke kan fremvise et coronapas og ikke er undtaget herfor, kan den pågældende bortvises.

Vær desuden opmærksom på de generelle råd for smitteforebyggelse. Det betyder, bliv hjemme og bliv testet, hvis du har symptomer, hold afstand og vask eller sprit dine hænder ofte.

 

Livet på demensplejehjemmet Madsbyhus er præget af respekt, omsorg og livsglæde. Vi har den holdning, at livet skal leves – hele livet.

Madsbyhus ligger i et naturskønt område. Vi har plads til 14 beboere, som bor i hver deres boliger, men de kan samtidig nyde hinandens selskab i fællesrummene og haven.

De få boliger på Madsbyhus er med til at gøre det til et særligt sted, da det giver gode betingelser for stort nærvær og hjerterum. Et nærvær, der omfatter forholdet mellem både beboere, pårørende og medarbejdere.

Du har mulighed for at gå ture i frodige, grønne omgivelser enten uden for Madsbyhus eller i vores dejlige have. Her kan du nyde duften af æbletræer, højbede og blomster, som springer ud på forskellige tider af året.

Bilag

Leje af plejebolig

Når du skal have en bolig på Madsbyhus, lejer du dig ind hos Boligkontoret Fredericia. Hvis du har spørgsmål til boligen, skal du derfor kontakte Boligkontoret Fredericia.

 • Boligkontoret Fredericia
  Vesterbrogade 4
  7000 Fredericia
  Tlf. 76 22 12 00
  Fax. 76 22 12 12
  post@boligfa.dk

Der er plejepersonale døgnet rundt på Madsbyhus, men lejligheden er dit private lejemål med de samme betingelser, som hvis du lejede en lejlighed et hvilket som helst andet sted.

Der er indbyggede skabe i boligen, men ellers skal du tage alt andet med, bl.a. møbler, seng, service, gardiner osv. Du er også selv ansvarlig indflytning, udskiftning af pærer osv.

Du skal være opmærksom på, at hvis du bruger hjælpemidler, så kan det stille krav til indretningen af boligen.

Hvordan er boligerne på Madsbyhus?

Der er 14 selvstændige lejligheder i et plan på Madsbyhus. Boligerne er ca. 35 m2 og er et-rumslejligheder med stue/soveværelse, en gang med et tekøkken og et stort badeværelse.

Alle boliger ligger op til et stort fællesareal, som består af køkken, spisestue og dagligstue. Boligerne er 67 kvadratmeter inklusiv fællesareal.

Fra fællesarealet er der også udgang til en dejlig gårdhave.

Fakta om Madsbyhus:

 • Antal boliger: 14 plejeboliger
 • Antal ægteparboliger: nej
 • Antal etager: et plan
 • Antal afdelinger: to
 • Elevator: nej
 • Antal rum pr. bolig: etrumsboliger
 • Boligstørrelse: ca. 35 m2 (67 m2 inklusiv fællesareal)
 • Bad og toilet i bolig: ja
 • Køkken i bolig: ja, tekøkken
 • Altan: nej
 • Gårdhave: ja, fælles

Plantegninger
Du kan få et indtryk af lejligheden ved at se plantegningen og billedet.

Billede af bolig

Tekøkken på Madsbyhus
Tekøkken på Madsbyhus

Bilag

Økonomi og støttemuligheder

Hvad koster det at bo på Madsbyhus?
Den månedlige husleje for en bolig inklusiv fællesareal er:

 • Ca. 6405 kr. 

Boligkontoret Fredericia justerer huslejen årligt.

Udover husleje skal du betale for a conto varme (ca. 490 kr.) og el (ca. 200 kr.) samt vand efter forbrug pr. måned. 

Indskud er ca. 13.500 kr., det afhænger af lejlighedens størrelse.

Hvis du ønsker at få de præcise priser oplyst, skal du kontakte Boligkontoret Fredericia.

 • Boligkontoret Fredericia
  Vesterbrogade 4
  7000 Fredericia
  Tlf. 76 22 12 00
  Fax. 76 22 12 12
  post@boligfa.dk

Du skal også selv betale for forsikring, telefon, TV-pakke og licens, hvis du har TV i din egen bolig

Du skal også betale for de ting, du vælger i servicepakken – fuld forplejning og rengøringsartikler. Udgifter til kost og rengøringsartikler opkræver vi månedsvis bagud. Beløbet bliver automatisk trukket i din pension.

Læs mere om servicepakke i plejebolig

Du har også mulighed for at indbetale 200 kr. om måneden til borgerkassen. Pengene går til lidt ekstra ”luksus” i hverdagen f.eks. ture ud i det blå, weekendkurv, film, blade, musik og slik.

Din økonomi
Når du flytter på plejehjem, beholder du din pension. Du skal være opmærksom på, at personalet ikke må styre din økonomi af hensyn til din og deres sikkerhed. Vi anbefaler i stedet, at du laver aftaler med dine pårørende og tilmelder faste udgifter til betalingsservice.

Det vil være en hjælp for personalet, hvis du vil oplyse navn og telefonnummer på den af dine pårørende, som hjælper dig med din økonomi.

Du kan søge om støtte 
Når du er folkepensionist, kan du søge om tilskud til at betale din husleje, og du har også mulighed for at søge om varmetillæg, der kan dække en del af din udgift til varme.

Du kan også søge om lån til beboerindskud.

Livet på Madsbyhus

På Madsbyhus er der mange muligheder for at folde sig ud. Du kan nyde det gode vejr i en stille stund på terrassen. Gå en tur i Madsby Legepark, hvor vi fodrer ænder og ser børnene lege. Mærke livet gennem gymnastik og sang.

Eller du kan hygge dig med musik og et ugeblad – måske med en blød kat i skødet. Du kan også køre en tur på vores duocykel sammen med en medarbejder eller dine pårørende, og du kan nyde haven på vores gynge.

På Madsbyhus kommer der også en aktivitetsmedarbejder på besøg tre gange om ugen og sætter gang i forskellige aktiviteter. En gang om ugen kommer der frivillige, som gerne vil gå en tur med dig og nogle af de andre beboere, og hver 14. dag får vi besøg af de små demensvenner fra Ta fat børnehaven. Derudover  kommer vores søde besøgshund også af og til forbi.

Besøg af de små demensvenner
Besøg af de små demensvenner

Pårørende
Vi forsøger at have en god og tæt dialog med de pårørende, bl.a. fordi de kan være kilden til information, der kan danne grundlag for den ønskede omsorg og pleje.

Gode venner og pårørende er en vigtig del af livet, også når du bor på plejehjem. Personalet kan aldrig erstatte venner og familie.

Vi håber, at dine pårørende vil være med til at sørge for, at dit liv fortsat ligner det, du havde før flytningen til Madsbyhus. Derfor er også de pårørende velkomne til at være en del af hverdagslivet på Madsbyhus og deltage i arrangementer og aktiviteter.

Ofte oplever vi, at beboere kan have brug for hjælp fra deres pårørende til at løse forskellige opgaver f.eks. indflytning, tømme postkasse, bestille tid ved frisør og administrere økonomi. 

Medarbejdere

Personalet på Madsbyhus består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, aktivitetsmedarbejdere, en sygeplejerske, en centerleder og elever. Medarbejderne har en stor viden om demens, og det faste plejepersonale har alle en uddannelse i demens.

Personalet har fokus på genkendelighed og erindring, og ønsker at skabe en god hverdag for beboeren fyldt med værdighed og respekt. Arbejdsdagen foregår i høj grad i leve-bomiljøet, hvor vi har fokus på den enkelte beboers behov i dagligdagen. Beboerne deltager i hverdagslivet og hjælper med de praktiske gøremål, de kan, f.eks. madlavning, borddækning, lægge vasketøj sammen osv.

Vi tager udgangspunkt i beboernes ressourcer og det, de kan selv frem for at koncentrere os om deres svagheder. "En god dag ved egen kraft" handler om at styrke livskvaliteten trods svækkelse. I dialog med personalet finder beboerne ud af, hvad der er en god dag for dem.

Vi tager udgangspunkt i din livhistorie
Personalet tager i deres arbejde så vidt muligt udgangspunkt i den enkelte beboers behov og livshistorie, for at styrke deres livskvalitet og personlighed og sikre deres selvbestemmelse længst muligt.

Det handler også om, at beboerne har indflydelse på deres eget liv og kan få det hverdagsliv, de ønsker. Livshistorien er et godt arbejdsredskab for personalet til at forstå beboere, og en god indgangsvinkel til at skabe en god dag.

Når vi har viden om eksempelvis væsentlige begivenheder, opvækst, arbejdsliv, hobby, vaner osv. kan vi, som personale, give beboeren en mere meningsfyldt og tryg hverdag.Da beboeren kan have svært ved selv at give os denne viden, gør vi også meget ud af samarbejdet med pårørende.