Demensplejehjemmet Rosenlunden
Slå adgang med tegn til/fra

Rosenlunden

Covid-19: Der stilles krav om mundbind og coronapas for besøgende på plejehjem. 

Kravet omfatter kun lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Det vil sige, at borgerens egen lejlighed eller eget værelse ikke vil være omfattet, men hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde.

Følgende personer er undtaget fra kravet om coronapas:

 • Børn under 15 år.
 • Nære pårørende.
 • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.
 • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.

Selvom man er undtaget fra krav om coronapas opfordres der dog til, at man – uanset vaccination eller ej – får foretaget en test for covid-19, inden man kommer på besøg på sociale tilbud og plejehjem m.v.

Coronapasset skal kunne fremvises ved forespørgsel. Hvis en besøgende ikke kan fremvise et coronapas og ikke er undtaget herfor, kan den pågældende bortvises.

Vær desuden opmærksom på de generelle råd for smitteforebyggelse. Det betyder, bliv hjemme og bliv testet, hvis du har symptomer, hold afstand og vask eller sprit dine hænder ofte.

 

Rosenlunden er et demensplejehjem med 23 boliger, der ligger i et hyggeligt gårdmiljø i hjertet af Fredericia. Her ligger plejehjemmet diskret tilbagetrukket, som et trygt og hjemligt fristed.

Vores bynære placering giver dig mulighed for at følge med i bylivet bl.a. fra bænkene på Frederik 3.s Plads. Du kan også nyde den friske luft og naturen på voldanlægget.

Rosenlunden er et hjem præget af fællesskab og nærvær, hvor personalet tager udgangspunkt i dine behov, så du er sikret din selvbestemmelse længst muligt.

Vi støtter din og de andre beboeres erindring, så vi kan skabe en god hverdag. Vi har også en tæt dialog med pårørende, da gode venner og familie er en vigtig del af livet, og de kan hjælpe med at fortælle om dit liv, hvis du ikke selv husker så godt.

Dine pårørende er meget velkomne til at deltage i hverdagen, aktiviteter og arrangementer på Rosenlunden.

Bilag

Leje af plejebolig

Når du skal have en bolig på Rosenlunden, lejer du dig ind hos Boligkontoret Fredericia.

Hvis du har spørgsmål til boligen, skal du derfor kontakte Boligkontoret Fredericia.

 • Boligkontoret Fredericia
  Vesterbrogade 4 7000 Fredericia
  Tlf. 76 22 12 00
  Fax. 76 22 12 12
  post@boligfa.dk

Der er plejepersonale døgnet rundt på Rosenlunden, men lejligheden er dit private lejemål med de samme betingelser, som hvis du lejede en lejlighed et hvilket som helst andet sted.

Der er indbyggede skabe i boligen, men ellers skal du tage alt andet med, bl.a. møbler, seng, service, gardiner osv. Du er også selv ansvarlig indflytning, udskiftning af pærer osv.

Du skal være opmærksom på, at hvis du bruger hjælpemidler, så kan det stille krav til indretningen af boligen.

Hvordan er boligerne på Rosenlunden?

Vi har 23 lejligheder fordelt på tre etager med 8 i stuen, 10 på 1. sal, og 5 lejligheder på 2. sal.

Boligerne indeholder stue/soveværelse, tekøkken og badeværelse. Lejlighederne ligger op til store og lyse fællesrum med fælles køkken, spisestue og dagligstue, hvor du og de andre beboere kan nyde hinandens selskab.

Fakta om Rosenlunden:

 • Antal boliger: 23 plejeboliger
 • Antal ægteparboliger: nej
 • Antal etager: tre
 • Antal afdelinger: tre
 • Elevator: ja
 • Antal rum pr. bolig: etrumsboliger
 • Boligstørrelse: varierer men ca. 66 m2 inklusiv fællesareal
 • Bad og toilet i bolig: ja
 • Køkken i bolig: ja, tekøkken
 • Altan: nej
 • Gårdhave: ja, fælles

Plantegninger

Størrelsen på boligerne varierer lidt, men de er ca. 66 m2 inkl. andel af fællesarealer. Du kan få et indtryk af indretningen i plantegningen og på billederne.

Billeder af boliger

Stue på Rosenlunden
Stue på Rosenlunden

Tekøkken på Rosenlunden
Tekøkken på Rosenlunden

Bilag

Økonomi og støttemuligheder

Hvad koster det at bo på Rosenlunden?

Boligerne varierer i størrelsen, hvilket har betydning for huslejen. Den månedlige husleje for en bolig inkl. fællesareal ligger fra:

• Ca. 6759 kr. inklusiv vand

Indskud er ca. 14.800 kr., det afhænger af lejlighedens størrelse.

Boligkontoret Fredericia justerer huslejen årligt. Hvis du ønsker at få den præcise husleje oplyst, skal du kontakte Boligkontoret Fredericia.

 • Boligkontoret Fredericia
  Vesterbrogade 4 7000 Fredericia
  Tlf. 76 22 12 00
  Fax. 76 22 12 12
  post@boligfa.dk

Udover husleje skal du betale for a conto varme, som også er afhængig af lejlighedens præcise størrelse. Prisen ligger fra ca. 484 kr. om måneden. El og vand er efter forbrug.

Elforbruget for din lejlighed skal du afregne direkte med EWII.

Du skal selv betale for forsikring, telefon, TV-pakke og licens, hvis du har TV i din egen bolig.

Du skal også betale for de det, du vælger i kontrakten på servicepakken – fuld forplejning og rengøringsartikler. Udgifter til kost og rengøringsartikler opkræver vi månedsvis bagud. Beløbet bliver automatisk trukket i din pension.

Læs mere om servicepakke i plejebolig

Du har også mulighed for at indbetale 200 kr. om måneden til borgerkassen. Pengene går til lidt ekstra ”luksus” i hverdagen f.eks. ture ud i det blå, weekendkurv, film, blade, musik og slik.

Din økonomi
Når du flytter på plejehjem, beholder du din pension. Du skal være opmærksom på, at personalet ikke må styre din økonomi af hensyn til din og deres sikkerhed. Vi anbefaler i stedet, at du laver aftaler med dine pårørende og tilmelder faste udgifter til betalingsservice.

Det vil være en hjælp for personalet, hvis du vil oplyse navn og telefonnummer på den af dine pårørende, som hjælper dig med din økonomi.

Du kan søge om støtte
Når du er folkepensionist, kan du søge om tilskud til at betale din husleje, og du har også mulighed for at søge om varmetillæg, der kan dække en del af din udgift til varme.

Du kan også søge om lån til beboerindskud.

Livet på Rosenlunden

Livet på Rosenlunden indeholder aktiviteter bl.a. stolegymnastik og gudstjeneste. Vi hygger også med sang, højtlæsninger, spil, gåture og en snak om gamle dage. Vi lytter til musik og ser gamle film. Fem dage om ugen er der en aktivitetsmedarbejder på Rosenlunden, som sætter gang i forskellige aktiviteter. Herudover får vi også af og til besøg af vores søde besøgshund.

Vi hygger også omkring måltiderne, og du kan bl.a. hjælpe vores måltidsvært med bagning og anden madlavning.

Vi samler de beboere, der kan have glæde af samværet. Da alle beboere har en demenssygdom, vil personalet fagligt vurdere, om den enkelte beboer vil få noget ud af den aktuelle aktivitet.

Grillfest på Rosenlunden
Grillfest på Rosenlunden

Pårørende
På Rosenlunden ønsker vi et tæt samarbejde med pårørende, da de kan være kilden til information, der kan danne grundlag for den ønskede omsorg og pleje. Gode venner og pårørende er en vigtig del af livet, også når du bor på plejehjem. Personalet kan aldrig erstatte venner og familie.

Vi håber, at pårørende vil være med til at sørge for, at dit liv fortsat ligner det, du havde før flytningen til Rosenlunden. Derfor er de pårørende også velkomne til at være en del af hverdagslivet på Rosenlunden og deltage i arrangementer og aktiviteter.

Ofte oplever vi, at beboere kan have brug for hjælp fra deres pårørende til at løse forskellige opgaver f.eks. indflytning, tømme postkasse, bestille tid ved frisør og administrere økonomi.

Medarbejdere

Personalet på Rosenlunden består bl.a. af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, aktivitetsmedarbejdere, en sygeplejerske, rengøringspersonale og elever.

Vi har stor viden om demens, og det faste plejepersonale har alle en uddannelse i demens. De har fokus på genkendelighed og erindring, og ønsker at skabe en god hverdag for beboeren fyldt med værdighed og respekt. Arbejdsdagen foregår i høj grad i leve-bomiljøet, hvor vi har fokus på den enkelte borgers behov i dagligdagen.

Beboerne deltager i hverdagslivet og hjælper med de praktiske gøremål, de kan f.eks. madlavning, borddækning, lægge vasketøj sammen osv.

Livshistorie og snoezelen

På Rosenlunden er der demensfagligt personale, som arbejder med erindring og genkendelse. For at skabe tryghed bruger vi beboernes livshistorier som grundlag i den daglige pleje.

Dialog med pårørende er særdeles vigtigt, da pårørende kan være med til at udfylde livshistorien f.eks. væsentlige begivenheder, opvækst, arbejdsliv, hobby, vaner osv. En udfyldt livshistorie gør, at vi kan give beboeren en mere meningsfyldt og tryg hverdag.

Viden om en beboers livshistorie er også fundamentet for brug af Snoezelen. Snoezelen er en metode, der giver vores demensramte borgere nogle oplevelser, og vores medarbejdere nogle redskaber, som giver en bedre hverdag for alle. Vi bruger specielt indrettede rum til enten at sortere i eller forstærke sanseindtryk ved brug af lys, lyd og billeder.

Gennem påvirkning af den demensramtes sanser i snoezelrummet kan vi bl.a. dæmpe udadreagerende adfærd, arbejde med reminiscens og få muligheden for at møde mennesket bag demensen.