Ulleruphus Plejeboliger
Slå adgang med tegn til/fra

Ulleruphus

Ulleruphus er en selvejende institution, som er specialiseret i at tage sig af ældre, døve borgere. 

Derfor er der en helt unik to-sproget kultur på Ulleruphus, for døve og hørende der bor side om side, og vi tager hensyn til de forskellige behov, som det giver.

Der er stor rummelighed og tolerance på Ulleruphus, og vi ser forskellighed, som en styrke og med det for øje, ønsker vi at skabe rammerne for en god hverdag for dig som beboer. Vi vil give din glæde gode vækstbetingelser. Ulleruphus har 46 ældreboliger og 45 plejeboliger, huset er lyst og venligt efter en gennemgribende renovering fra 2003-2006.

I den centrale del af huset er Café Ullerup. I den dejlige gårdhave midt i huset, kan du nyde solen, den friske luft og socialt samvær. Der er også andre udendørs fælles opholdsarealer.

Vi er centralt placeret i nærheden af Madsby Legepark i et stort, åbent, grønt område og ligger ca. 10 minutters gang fra Fredericia Banegård.

Bilag

Leje af plejebolig

Det er Boligkontoret Fredericia, der udlejer plejeboligerne på Ulleruphus, for at komme i betragtning til en plejebolig, skal henvendelse ske til Fredericia Kommunes visitation på tlf. 7210 5880 i mellem kl. 9-11.
Hvis du har spørgsmål ang. det praktiske i plejeboligerne kan du kontakte administrationskontoret på Ulleruphus på tlf. 72 10 58 91.

I plejeboligerne er der plejepersonale døgnet rundt, men lejligheden er dit private lejemål med de samme betingelser, som hvis du lejede en lejlighed et hvilket som helst andet sted.

I hver bolig er der to mobile klædeskabe, men ellers skal du tage alt andet med, bl.a. møbler, service, gardiner osv.

Du er også ansvarlig indflytning, udskiftning af pærer osv. Du skal være opmærksom på, at hvis du bruger hjælpemidler, så kan det stille krav til indretningen af boligen.

Hvordan er boligerne på Ulleruphus?

Ulleruphus har to afdelinger med henholdsvis 45 plejeboliger og 46 ældre/handicapboliger. Her på hjemmesiden er der fokus på plejeboligerne, men hvis du vil vide mere om ældre/handicapboligerne kan du kontakte Ulleruphus.

Plejeboligerne er opdelt i fire teams:

1.sal

 • Team 1 
 • Team 2 

Stuen

 • Team 3
 • Team 4

Hvert team har 8-13 lejligheder, som har fælles køkkenalrum med opholdsstue. Hver plejebolig indeholder stue, eget bad og et tekøkken med vask og køleskab.

 

Fakta om Ulleruphus:

 • Antal boliger: 45 plejeboliger
 • Antal ægteparboliger: to
 • Antal etager: to
 • Antal afdelinger: fire 
 • Elevator: ja
 • Antal rum pr. bolig: etrums boliger
 • Boligstørrelse: 59 m2 til 82 m2 inkl. andel af fællesarealer
 • Bad og toilet i bolig: ja
 • Køkken i bolig: ja, tekøkken
 • Altan: fælles altaner bpå 1.sal. Boliger i stueetagen har egne terrasser
 • Gårdhave: ja, fælles

Plantegninger
Boligerne på Ulleruphus er meget forskellige i indretning, og størrelsen på plejeboligerne svinger fra 59 m2 til 82 m2, og derfor er det ikke muligt at vise plantegningerne her.

Du kan kontakte Boligkontoret Fredericia, hvis du ønsker mere information om plejeboligerne.

 

Bilag

Økonomi og støttemuligheder

Hvad koster det at bo i plejebolig på Ulleruphus?

Den månedlige husleje for en plejebolig på Ulleruphus er fra ca. 7.000 kr. til ca.8.000 kr. Udgifterne til husleje er afhængig af størrelsen på lejligheden. Der betales aconto til varme, vand og el pr. måned.
Priserne justeres en gang om året.

Du skal betale husleje, varme, vand og andel af el/varme til fælles boligarealer til Ulleruphus via betalingsservice. Elforbruget for din lejlighed skal du afregne direkte med EWII.

Du betaler selv for forsikring, telefon, TV-pakke og licens, hvis du har TV i din egen bolig. Hvis du ønsker internet, skal du selv kontakte en udbyder og betale for abonnementet.

Du skal selv betale for det, du vælger i servicepakken. f.eks. kost og rengøringsartikler. Udgifter til kost og rengøringsartikler opkræver vi månedsvis bagud. Beløbet automatisk trukket i din pension. Der er også en egenbetaling for vask af tøj.

Du har mulighed for at betale til hyggekasse, der er på afdelingen. Hyggekassen dækker udgifter til det, som skaber hygge i hverdagen, f.eks. øl, sodavand, blomster, servietter, musik og film. Kontakt personalet for yderligere oplysninger eller se udleveret velkomstmappe. 

Din økonomi
Du får fortsat udbetalt din pension, når du flytter på Ulleruphus.

Vi må ikke være involveret i din økonomi for din og deres sikkerhed. Vi anbefaler i stedet, at du laver aftaler med dine pårørende og din bank bl.a. om tilmelding af faste betalinger til betalingsservice. Det vil være en hjælp for os, hvis du vil oplyse navn og telefonnummer på den af dine pårørende, som hjælper dig med din økonomi.

Du kan søge om støtte
Når du er folkepensionist, kan du søge om tilskud til at betale din husleje, og du har også mulighed for at søge om varmetillæg, der kan dække en del af din udgift til varme.

Du kan også søge om lån til beboerindskud.

Livet på Ulleruphus

De fleste dage er der praktiske gøremål, som du kan hjælpe med til i det omfang, det er muligt.

Vi hygger i fællesrummene på afdelingerne, og du kan nyde den friske luft i gårdhaven, eller gå en tur i sansehaven ved ældreboligerne.

Vi har også et fælles aktivitetsrum, ”Femmeren”, hvor vi har banko, synger, gør stolegymnastik, maler, strikker m.m. Det er et godt sted at hygge sig på tværs af de fire teams. Vi har vores egen kirkesal, hvor vi holder gudstjenester både for døve og hørende.

Af og til får vi besøg af en lokal børnehave bl.a. til fastelavn og luciaoptog. Vi er så heldige, at have søde besøgshunde der kommer på besøg.

Vi er glade for at feste og gør meget ud af højtiderne, så fødselsdage og højtider fejrer vi med gode måltider. For eksempel arrangerer vi påske og julefrokost i afdelingerne.

Medarbejdere
Ulleruphus beskæftiger ca. 60 medarbejdere indenfor pleje, sygepleje og service. Der er elever og sygeplejestuderende på forskellige niveauer. Vi har både døve medarbejdere og en del af det hørende personale kan tegnsprog for at sikre kommunikationen med de døve beboere. Vi har en uddannet vidensperson. 

Vi arbejder bl.a. efter "En god dag ved egen kraft", som er plejehjemmenes udgave "Længst Muligt I Eget Liv", hvor vi har fokus på beboernes ressourcer, og hvordan de kan skabe en god dag ved egne kraft. Meget af arbejdsdagen foregår i levebomiljøerne, hvor vi sætter den enkelte borgers behov og ønsker for dagligdagen i centrum.

Vi bruger beboernes livshistorie som arbejdsredskab for, at skabe en god dialog og den indflydelse på eget liv. 

Vi arbejder ud fra Tom Kitwoods teori og blomsten for, at være omkring det hele mennesker, for at skabe et indholdsrigt liv, på trods af svækkelse. 

Ulleruphus' bestyrelse

Formand: Ole Rønne-Christensen

Mail: rc@viscom.dk

 

Næstformand: Søren Larsen

Mail: Soren.larsen@fredericia.dk

 

Kasserer: Henning Ravn Larsen

Mail: brunsege@post4.tele.dk

 

Bestyrelsesmedlem: Kim Larsen Christensen

Mail: klchr29@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem: Louis Axel Lindholm

Mail: Louis.lindholm@fredericia.dk

 

Bestyrelsesmedlem: Jens Henriksson 

Mail: jens.henriksson@nypost.dk