Ulleruphus Plejeboliger
Slå adgang med tegn til/fra

Ulleruphus

Corona: Det anbefales, at pårørende tester sig for covid-19 inden besøg på plejehjem. Pårørende til 85+ årige beboere på plejehjem har mulighed for at få udleveret en test på plejehjemmet. 

Ulleruphus er en selvejende institution, som er specialiseret i at tage sig af ældre, døve borgere. 

Derfor er der en helt unik to-sproget kultur på Ulleruphus, for døve og hørende bor side om side, og vi tager hensyn til de forskellige behov, som det giver.

Der er stor rummelighed og tolerance på Ulleruphus, og vi ser forskellighed som en styrke og med det for øje, ønsker vi at skabe rammerne for en god hverdag for dig som beboer. Vi vil give din glæde gode vækstbetingelser. Ulleruphus har 46 ældreboliger og 45 plejeboliger, og huset er lyst og venligt efter en gennemgribende renovering fra 2003-2006.

I den centrale del af huset er Café Ullerup. I den dejlige gårdhave midt i huset kan du nyde solen, den friske luft og socialt samvær. Der er også andre udendørs fælles opholdsarealer, bl.a. en sansehave.

Vi er centralt placeret i nærheden af Madsby Legepark i et stort, åbent, grønt område og ligger ca. 10 minutters gang fra Fredericia Banegård.

Leje af plejebolig

Det er Boligkontoret Fredericia, der udlejer plejeboligerne på Ulleruphus, for at komme i betragtning til en plejebolig, skal henvendelse ske til Fredericia Kommunes visitation på tlf. 7210 5880 i mellem kl. 9-11.
Hvis du har spørgsmål ang. det praktiske i plejeboligerne kan du kontakte administrationskontoret på Ulleruphus.

I plejeboligerne er der plejepersonale døgnet rundt, men lejligheden er dit private lejemål med de samme betingelser, som hvis du lejede en lejlighed et hvilket som helst andet sted.

I hver bolig er der to mobile klædeskabe, men ellers skal du tage alt andet med, bl.a. møbler, seng, service, gardiner osv.

Du er også ansvarlig indflytning, udskiftning af pærer osv. Du skal være opmærksom på, at hvis du bruger hjælpemidler, så kan det stille krav til indretningen af boligen.

Hvordan er boligerne på Ulleruphus?

Ulleruphus har to afdelinger med henholdsvis 45 plejeboliger og 46 ældre/handicapboliger. Her på hjemmesiden er der fokus på plejeboligerne, men hvis du vil vide mere om ældre/handicapboligerne kan du kontakte Ulleruphus.

Plejeboligerne er opdelt i fire levebo-miljøer:

 • Oasen
 • Solkrogen
 • Svalegangen
 • Udsigten

Hvert levebo-miljø har 10-13 lejligheder, som har fælles køkkenalrum med opholdsstue. Hver plejebolig indeholder stue, eget bad og et tekøkken med vask og køleskab.

Døve borgere fra hele landet har fortrinsret til to af levebo-miløerne, og her bor døve og hørende blandet. I de to andre levebomiljøer bor der udelukkende hørende beboere.

Fakta om Ulleruphus:

 • Antal boliger: 45 plejeboliger
 • Antal ægteparboliger: to
 • Antal etager: to
 • Antal afdelinger: fire – Oasen (hørende), Solkrogen (døve, døvblinde og hørende), Svalegangen (hørende) og Udsigten (døve og hørende)
 • Elevator: ja
 • Antal rum pr. bolig: etrumsboliger
 • Boligstørrelse: 59 m2 til 82 m2 inkl. andel af fællesarealer
 • Bad og toilet i bolig: ja
 • Køkken i bolig: ja, tekøkken
 • Altan: fælles altaner.Boliger i stueetagen har egne terrasser
 • Gårdhave: ja, fælles

Plantegninger
Boligerne på Ulleruphus er meget forskellige i indretning, og størrelsen på plejeboligerne svinger fra 59 m2 til 82 m2, og derfor er det ikke muligt at vise plantegningerne her.

Du kan kontakte administrationskontoret på Ulleruphus, hvis du ønsker mere information om plejeboligerne.

 

Bilag

Økonomi og støttemuligheder

Hvad koster det at bo i plejebolig på Ulleruphus?

Den månedlige husleje for en plejebolig på Ulleruphus svinger fra ca. 5.750 kr. til ca.8.000 kr. Udgifterne til husleje er afhængig af størrelsen på lejligheden. De fleste lejligheder har en husleje på ca. 6.300 kr. pr. måned.

 • Aconto varme ca. 500 kr. pr. måned
 • Aconto vand ca. 150 kr. pr. måned
 • Aconto el til andel af forbrug i de fælles opholdsarealer ca. 50 kr. pr. måned

Priserne justeres en gang om året.

Du skal betale husleje, varme, vand og andel af el/varme til fælles boligarealer til Ulleruphus via betalingsservice. Elforbruget for din lejlighed skal du afregne direkte med EWII.

Du betaler også selv for forsikring, telefon, TV-pakke og licens, hvis du har TV i din egen bolig. Hvis du ønsker internet, skal du selv kontakte en udbyder og betale for abonnementet.

Du skal også betale for det, du vælger i servicepakken. f.eks. kost og rengøringsartikler. Udgifter til kost og rengøringsartikler opkræver vi månedsvis bagud. Beløbet automatisk trukket i din pension. Der er også en egenbetaling for vask af tøj.

Læs mere om servicepakke i plejebolig

Du har også mulighed for at betale til den hyggekasse, der er på afdelingen. Hyggekassen dækker udgifter til det, som skaber hygge i hverdagen, f.eks. øl, sodavand, blomster, servietter, musik og film. Kontakt personalet for yderligere oplysninger.

Din økonomi
Du får fortsat udbetalt din pension, når du flytter på Ulleruphus.

Vi må ikke være involveret i din økonomi for din og deres sikkerhed. Vi anbefaler i stedet, at du laver aftaler med dine pårørende og din bank bl.a. om tilmelding af faste betalinger til betalingsservice. Det vil være en hjælp for os, hvis du vil oplyse navn og telefonnummer på den af dine pårørende, som hjælper dig med din økonomi.

Du kan søge om støtte
Når du er folkepensionist, kan du søge om tilskud til at betale din husleje, og du har også mulighed for at søge om varmetillæg, der kan dække en del af din udgift til varme.

Du kan også søge om lån til beboerindskud.

Livet på Ulleruphus

De fleste dage er der praktiske gøremål, som du kan hjælpe med til i det omfang, det er muligt.

Vi hygger også i fællesrummene på afdelingerne, og du kan nyde den friske luft i gårdhaven, eller gå en tur i sansehaven ved ældreboligerne.

Vi har også et fælles aktivitetsrum, ”Femmeren”, hvor vi har banko, synger, gør stolegymnastik, maler, strikker m.m. Det er et godt sted at hygge sig på tværs af de fire leve-bo-miljøer. Vi har også vores egen kirkesal, hvor vi holder gudstjenester både for døve og hørende.

Af og til får vi besøg af en lokal børnehave bl.a. til fastelavn og luciaoptog. Vi er også så heldige, at søde besøgshunde fra Trygfonden også besøger os.

Vi er glade for at feste og gør meget ud af højtiderne, så fødselsdage og højtider fejrer vi med gode måltider. For eksempel arrangerer vi julefrokost i afdelingerne.

Medarbejdere
Ulleruphus beskæftiger ca. 65 medarbejdere indenfor pleje, sygepleje og service. Der er også elever på forskellige niveauer og medarbejdere i flex- og skånejob. Vi har både døve medarbejdere og en del af det hørende personale kan tegnsprog for at sikre kommunikationen med de døve beboere.

Vi arbejder bl.a. efter "En god dag ved egen kraft", som er plejehjemmenes udgave "Længst Muligt I Eget Liv", hvor vi har fokus på beboernes ressourcer, og hvordan de kan skabe en god dag ved egne kraft. Meget af arbejdsdagen foregår i levebo-miljøerne, hvor vi sætter den enkelte borgers behov og ønsker for dagligdagen i centrum.

Vi bruger også beboernes livshistorie som arbejdsredskab i den daglige pleje, da det øgede kendskab til beboerne er en god indgangsvinkel til at skabe en god dag.

På Ulleruphus har vi fleksibel arbejdstid og indgår i et uformelt samarbejdsudvalg, hvor de arbejder med opgaveløsning, arbejdsmiljø og medarbejdertilfredshed. Vi har også stor fokus på udviklingsmuligheder for medarbejderne.

"En god dag ved egen kraft" – plejehjemmenes Længst Muligt I Eget Liv
"En god dag ved egen kraft" handler om at styrke livskvalitet trods svækkelse.

Vi finder i dialog beboerne ud af, hvad der er en god dag for dem, og hvilke kræfter de skal træne for at skabe en god dag ved egen kraft.

Som en del af "En god dag ved egen kraft" arbejder vi med borgeren i fokus. Det betyder, at et tværfagligt team af medarbejdere i en periode har fokus på en bestemt beboer, og hvordan de kan hjælpe med og støtte borgeren i at nå sit mål for fokusperioden.

Det handler om at styrke beboerens evne til ved egen kraft at skabe en god dag og minimere afhængigheden af hjælp fra personalet.

Bilag

Ulleruphus' bestyrelse

Formand: Ole Rønne-Christensen

Mail: rc@viscom.dk

 

Næstformand: Søren Larsen

Mail: Soren.larsen@fredericia.dk

 

Kasserer: Henning Ravn Larsen

Mail: brunsege@post4.tele.dk

 

Bestyrelsesmedlem: Kim Larsen Christensen

Mail: klchr29@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem: Louis Axel Lindholm

Mail: Louis.lindholm@fredericia.dk

 

Bestyrelsesmedlem: Camilla Bartholin

Mail: Camilla.bartholin@gmail.com