Vandtårn
Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia Sund By

Sammen kan vi skabe et Fredericia, hvor alle trives og har mulighed for et godt liv

Fredericia er på mange måder en by i udvikling, og vores ønske er, at vi sammen kan skabe en bevægelse, som flytter os fra der, hvor vi er nu og til et sted, hvor sundhed og trivsel er lige for alle. Hvor sundhed er i centrum af diskussioner på alle niveauer, og hvor sundhed handler om at have det godt og trives – både fysisk, mentalt og socialt. Sundhed handler derfor ikke kun om fraværet af sygdom eller om kost og motion. Det handler i ligeså høj grad om livs­glæde, fællesskaber og gode fysiske omgivelser. Vi vil gerne sætte skub i en større sundhedsudvikling, som så mange som muligt tager del i. Visionen for Fredericia Sund By er:

 

"I FREDERICIA KOMMUNE SKAL ALLE TRIVES
OG HAVE MULIGHED FOR ET GODT LIV"

 

WHO Healthy Cities Network
Fredericia Sund By blev oprettet som følge af Fredericia Kommunes optagelse i WHO Healthy Cities Network i 2018. Medlemskabet danner rammen for en nytænkning af den brede sundhedsopgave, hvor vi i fællesskab arbejder for et lokalområde, hvor alle har det godt og trives. Derudover forpligter vi os til at arbejde med sundhed i den bredeste forstand, hvor der er en klar kobling mellem sundhed og FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Du kan læse mere om medlemskabet af WHO's europæiske netværk af sunde byer her på siden. 
 

Fredericia Sund By mikro-partnerskaber
I Fredericia arbejder vi ud fra ønsket om, at der i vores kommune skal være plads til, at alle trives og har mulighed for et godt liv. Denne opgave er imidlertid ikke én, som vi kan løfte alene, tværtimod. Derfor inviterer vi alle, der ønsker at være med til at løfte sundheden på mikro-niveau, til at blive Fredericia Sund By mikro-partner der, hvor I står, og der hvor I er. Sundhed er et projekt vi er fælles om. Trivsel, smil og sunde vaner smitter, så derfor kan sundhed også være noget, som vi hver især kan være med til at give til hinanden. Du kan læse mere om mikro-partnerskaberne her på siden.

 

 

WHO Healthy Cities Network

I februar 2018 blev vi optaget i WHO Healthy Cities Network som det femte medlem i Danmark. Healthy Cities Network består af et netværk af udvalgte europæiske byer, som samarbejder om at fremme sundheden og bæredygtig udvikling ud fra strategien "Healthier and Happier Cities for All" – altså ”Sundere og gladere byer for alle”. Strategien tager afsæt i FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, og arbejdet tager udgangspunkt i fokusområderne, som kaldes de 6 P’er:

 • People (mennesker) - investering i de mennesker, der udgør vores byer
 • Places (steder) - skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel
 • Participation (deltagelse) - styrke deltagelse og partnerskaber målrettet sundhed og trivsel
 • Prosperity (velstand) - forbedre velstanden i lokalsamfundet og øge adgangen til fælles goder og serviceydelser
 • Peace (fred) - understøtte fred og sikkerhed gennem inkluderende samfund
 • Planet (planeten) - beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og produktion

"Healthier and Happier Cities for All" er strategien for fase VII af netværket. Strategien for netværket fonyes hvert femte år, hvormed der også skal genansøges om medlemskab hvert femte år for at vise forpligtelse til de nye kriterier i en kommende ny fase. I femårsperioder bliver der arbejdet med en række centrale temaer, og der bliver lanceret en politisk erklæring og en række strategiske mål. Der bliver arbejdet lokalt med temaerne og strategierne, og der bliver udvekslet erfaringer og samarbejdet gennem netværk på tværs af medlemsbyerne.

WHOs europæiske Healthy Cities Network har eksisteret siden 1988 og består af et netværk af europæiske byer, der har forpligtet sig til at arbejde med sundhed og bæredygtig udvikling. På globalt plan er der pt. 100 medlemsbyer og omkring 30 nationale netværk i Healthy Cities Network. Fra Danmark er København, Horsens, Haderslev, Frederiksberg og Fredericia medlemmer af netværket. Derudover er det danske Sund By Netværk også en del af Healthy Cities Network.

 

Du kan læse mere om WHO her. Vær opmærksom på, at siden er på engelsk
WHO European Healthy Cities Network

 

Hvad er mikro-partnerskaber?

Vi ønsker at dele WHO Healthy Cities-medlemskabet med hele lokalområdet, da vi kun opnår vores mål om generel sundhedsfremme, hvis vi samarbejder på tværs og hvis vi er flere, der løfter sammen. Vi inviterer derfor løbende alle, kommunale, private og frivillige aktører, der gerne vil være med til at bidrage til sundheden og trivslen i kommunen til at blive Fredericia Sund By mikro-partnere. Idéen bag mikro-partnerskabet er noget helt enestående, og er en måde hvorpå vi kan styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund.

Gennem mikro-partnerskaberne håber vi at få sat en lavine af sundhed og trivsel i gang, så vi kan nå ud til flest mulige borgere (store som små) i hele Fredericia Kommune.
Som mikro-partner arbejder man med sundhed i ordets bredeste forstand. Det betyder også, at mikro-partnerne arbejder forskelligt og ud fra deres helt eget ståsted. Nogle mikro-partnere har et stort fokusområde og gør en indsats for en stor målgruppe. Andre tager udgangspunkt i deres helt nære område og gør en forskel for en mindre gruppe af mennesker. Eller måske tilbyder man at bakke op om arbejdet ved at udlåne sine lokaler til andre mikro-partnere eller ved at støtte op om lokale tiltag og arrangementer. Som mikro-partner er der derfor både plads til, at man tænke stort og bredt eller tænke så småt og så lokalt som muligt.

Det, der er fælles, er, at alle mikro-partnere byder ind på én, to eller flere af de målsætninger, som vi har fastsat med udgangspunkt i rammen og retningslinjerne for WHO Healthy Cities Network. Det er dog helt op til den enkelte mikro-partner at definere, hvordan man vil arbejde med målsætningerne.

Vores målsætninger er:

 • At Fredericia bliver røgfrit
 • At Fredericia er i bevægelse
 • At Fredericia spiser sundt
 • At Fredericia trives
 • Fællesskabets Fredericia
 • Et bæredygtigt Fredericia
 • Fredericia – en by i sund udvikling

Som bevis på, at man er mikro-partner får man overrakt et diplom. Diplomerne overrækkes 3-4 gange årligt af medlemmer fra Sundhedsudvalget ved forskellige Fredericia Sund By arrangementer. Som mikro-partner bliver du inviteret til at deltage i arrangementerne, hvor der vil være lejlighed til at netværke med de andre mikro-partnere og få fagligt input undervejs. Vi opfordrer også vores mikro-partnere til at formidle det arbejde, som de gør for at løfte sundheden og trivslen i Fredericia Kommune.
Sammen vil vi skabe en kommune, hvor alle trives og har mulighed for et godt liv.


Mikro-partnerskaber kort fortalt:

 • Som mikro-partner er man med til lokalt at løfte folkesundheden i Fredericia i bred forstand.
 • Det er ikke en opgave, som man udfører for Fredericia Kommune, men noget man gør i den sammenhæng/det sted, hvor man er.
 • Som mikro-partner gør man lidt udover det, der er ens ”normale” arbejde/opgave i forhold til de målsætninger, der er sat op.
 • Som mikro-partner modtager man et diplom som bevis på, at man er med til at skabe en kommune, hvor alle trives og har mulighed for et godt liv.
 • Som mikro-partner bliver man inviteret til forskellige arrangementer i Fredericia Sund By regi. Arrangementerne har forskellig karakter. Nogle gange et foredrag andre gange en workshop eller et netværksmøde.
 • Der følger ikke penge eller ressourcer med et mikro-partnerskab, men det er muligt for mikro-partnerne at søge om puljemidler til et ekstraordinært arrangement

 

Vil du høre mere?

Har du lyst til at være en del af Fredericia Sund By-bevægelsen som mikro-partner eller vil du gerne hører nærmere, så er du meget velkommen til at kontakte os på fredericiasundby@fredericia.dk. Herefter vil du få tilsendt et skema, som skal udfyldes for at blive mikro-partner.

 

Hvem er mikro-partnere?

Vi har allerede en god flok mikro-partnere, der er i gang med arbejdet mod et sundere Fredericia. De har hver især beskrevet den måde, de ønsker at arbejde på, og hvilke af målsætninger de helt konkret vil slå ned på.

På kortet herunder kan du blive klogere på de forskellige mikro-partnere. Ved at klikke på prikkerne på kortet får du information om, hvem mikro-partneren er og hvilke målsætninger de hver især arbejder med.

GIS-kort over Fredericias mikropartnere

Gå til kortet over mikro-partnere.

De nuværende mikro-partnere er:

Kommunale

 • Træning og Forebyggelse
 • Ullerup Bæk Skolen afd. Nørre Allé
 • Idrætsbørnehaven Ta’Fat
 • Dagplejer Inge Pedersen
 • Dagplejer Lonni Oversø
 • Dagplejer Helle Stærmose Kristiansen
 • Dagplejer Lene Wetche Balslev
 • Dagplejer Annette Nielsen
 • Peter Aage Gården
 • STU Fredericia
 • Køkkenassistenterne i daginstitutionerne
 • Børnehuset Bissensvej
 • Demensfællesskabet Lillebælt
 • Fredericia Idrætscenter - sport, events og møder
 • Forebyggende hjemmebesøg

Foreninger, organisationer og råd

 • Hjerteforeningen lokalafd.
 • Idræt i Dagtimerne
 • Oldemors Spisekammer
 • Diabetesforeningen lokalafd.
 • Kræftens Bekæmpelse lokalafd.
 • Foreningen Korskær
 • Fredericia Frivilligcenter
 • Gigtforeningen, Fredericia Lokalgruppe
 • SIND lokalafd.
 • Ældresagen i Fredericia
 • Motionsklubben MK01
 • Headspace Fredericia
 • Brugerrådene ved Seniorhuset I.P. Schmidt, Tavlhøjcenteret og Øster Elkjær
 • Gymnastikforeningen 94
 • Fredericia Atletik Forening
 • Fredericia Idrætsråd
 • DRC-Frivilliggruppen i Fredericia

Uddannelsesinstitutioner

 • FGU Trekanten, Fredericia
 • Social- og Sundhedsskolen Fredericia

Private virksomheder og selvstændige

 • Fredericia Krone Apotek
 • Boligkontoret Fredericia
 • Trinity Hotel og Konference Center
 • Vasegårdens Klinikker
 • tinablomstergren.dk
 • Klinik Go
 • Stresscoach Susanne Adler
 • MBSR lærer Alice Kjeldsen
 • Business Fredericia
 • Human Factor
 • Kanalbyen
 • Heale.dk
 • Livsgnisten.nu v. Heidi Nygaard
 • Rebekka Bondegaard
 • Yogainstruktør Lotte Dohn Rix
 • Elbokøkkenet

Øvrige (herunder frivillige enkelt-personer)

 • Frivillig og yogainstruktør Susanne Brandt
 • Frivillig og yogainstruktør Poul Oxbøll
 • Frivillig Lotte Oxbøll
 • Frivillig Bente Tarp Rasmussen
 • Frivillig Lisbeth Højlund Drejøe
 • Kirkeibyen/Familienetværket
   

Der er mange forskellige måde at arbejde med sundhed på som mikro-partner. Her kan du se, hvordan Produktionsskolen, Axeltorvs Apotek og Hjerteforeningen arbejder.

På Fredericia Produktionsskole er der mulighed for at nå ud til mange forskellige mennesker, og det er også noget, de har tænkt ind i deres arbejde. De tilbyder rygestopkurser til både ansatte og elever, de fokuserer på fysisk og psykisk trivsel for både ansatte og elever, og fysisk aktivitet fylder meget i dagligdagen.

Axeltorvs Apotek sætter også ind på flere forskellige måder med det formål at ramme så mange mennesker som muligt. De bringer apoteket i spil som en arena for aktiviteter som f.esk. rygestopkurser og måledage af bl.a. kulilte, gåture og sponsorerer yogatimer for et fysisk sundt Fredericia.

Hjerteforeningen har også mange forskellige indsatser, og de arbejder bl.a. med forebyggende aktiviteter for skoler og forældre med  det formål at forebygge rygning blandt unge. De tilbyder også måling af blodtryk og sukker- og kolesteroltal, og de arrangerer cykelture i naturen omkring Fredericia. Derudover er deres mål at være med til, at give hjertesyge en god hverdag.

Vi håber, at mikro-partnerne på sigt vil få stor glæde af hinanden, og at sparring og netværk på tværs vil være en integreret del af det at være mikro-partner.

 

Har du fået lyst til at høre mere eller melde dig som mikro-partner med det samme, er du meget velkommen til at kontakte os på fredericiasundby@fredericia.dk

Søg pulje om støtte

Vi vil gerne have så mange som muligt til at være en del af den sunde bevægelse i Fredericia, og alle, der har lyst, skal have mulighed for at blive mikro-partner.

Sundhedsudvalget har derfor valgt at oprette en pulje, som I, som mikro-partner, kan søge. I har mulighed for at søge om op til 5000 kroner, og pengene skal gå til at starte arbejdet som mikro-partner op. Vi forbeholder os retten til at give færre midler, end der er ansøgt om, hvis vi vurderer det.

Kriterierne for at søge om midler fra puljen er, at:
•    Det, der søges midler til, skal nå ud til en større gruppe mennesker
•    Det, der søges midler til, skal være noget ud over det normale arbejde, I laver
•    I forpligter jer til at fortælle jeres mikro-partnerskabshistorie bredt ud f.eks. gennem Facebook, pressen, netværksmøder eller lignende

Ønsker du at søge om midler fra puljen, skal du kontakte os på fredericiasundby@fredericia.dk

 

Fredericias sundhedsprofil

Hvordan står det egentlig til med sundhedstilstanden i Fredericia Kommune? Det kan du se ved at kigge i ”Hvordan har du det?”-undersøgelsen.

Læs mere om sundhedsprofilen for Fredericia Kommune her:
Sundhedsprofil for Fredericia Kommune

Sundhedspolitik: Fredericia for Livet

Du kan finde Fredericia Kommunes Sundhedspolitik Fredericia for Livet via nedenstående link:

https://www.fredericia.dk/politik/planer-politikker-strategier/politikker/sundhedspolitik-fredericia-livet