Vandtårn
Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia Sund By

Sammen kan vi skabe et Fredericia, hvor alle trives og har mulighed for et godt liv

Fredericia er på mange måder en by i udvikling, og vores ønske er, at vi sammen kan skabe en bevægelse, som flytter os fra der, hvor vi er nu og til et sted, hvor sundhed og trivsel er lige for alle. Hvor sundhed er i centrum af diskussioner på alle niveauer, og hvor sundhed handler om at have det godt og trives – både fysisk, mentalt og socialt. Sundhed handler derfor ikke kun om fraværet af sygdom eller om kost og motion. Det handler i ligeså høj grad om livs­glæde, fællesskaber og gode fysiske omgivelser. Vi vil gerne sætte skub i en større sundhedsudvikling, som så mange som muligt tager del i. Visionen for Fredericia Sund By er:

 

"I FREDERICIA KOMMUNE SKAL ALLE TRIVES
OG HAVE MULIGHED FOR ET GODT LIV"

 

WHO Healthy Cities Network
Fredericia Sund By blev oprettet som følge af Fredericia Kommunes optagelse i WHO Healthy Cities Network i 2018. Medlemskabet danner rammen for en nytænkning af den brede sundhedsopgave, hvor vi i fællesskab arbejder for et lokalområde, hvor alle har det godt og trives. Derudover forpligter vi os til at arbejde med sundhed i den bredeste forstand, hvor der er en klar kobling mellem sundhed og FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Du kan læse mere om medlemskabet af WHO's europæiske netværk af sunde byer her på siden. 
 

 

 

WHO Healthy Cities Network

I februar 2018 blev vi optaget i WHO Healthy Cities Network som det femte medlem i Danmark. Healthy Cities Network består af et netværk af udvalgte europæiske byer, som samarbejder om at fremme sundheden og bæredygtig udvikling ud fra strategien "Healthier and Happier Cities for All" – altså ”Sundere og gladere byer for alle”. Strategien tager afsæt i FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, og arbejdet tager udgangspunkt i fokusområderne, som kaldes de 6 P’er:

  • People (mennesker) - investering i de mennesker, der udgør vores byer
  • Places (steder) - skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel
  • Participation (deltagelse) - styrke deltagelse og partnerskaber målrettet sundhed og trivsel
  • Prosperity (velstand) - forbedre velstanden i lokalsamfundet og øge adgangen til fælles goder og serviceydelser
  • Peace (fred) - understøtte fred og sikkerhed gennem inkluderende samfund
  • Planet (planeten) - beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og produktion

"Healthier and Happier Cities for All" er strategien for fase VII af netværket. Strategien for netværket fonyes hvert femte år, hvormed der også skal genansøges om medlemskab hvert femte år for at vise forpligtelse til de nye kriterier i en kommende ny fase. I femårsperioder bliver der arbejdet med en række centrale temaer, og der bliver lanceret en politisk erklæring og en række strategiske mål. Der bliver arbejdet lokalt med temaerne og strategierne, og der bliver udvekslet erfaringer og samarbejdet gennem netværk på tværs af medlemsbyerne.

WHOs europæiske Healthy Cities Network har eksisteret siden 1988 og består af et netværk af europæiske byer, der har forpligtet sig til at arbejde med sundhed og bæredygtig udvikling. På globalt plan er der pt. 100 medlemsbyer og omkring 30 nationale netværk i Healthy Cities Network. Fra Danmark er København, Horsens, Haderslev, Frederiksberg og Fredericia medlemmer af netværket. Derudover er det danske Sund By Netværk også en del af Healthy Cities Network.

 

Du kan læse mere om WHO her. Vær opmærksom på, at siden er på engelsk
WHO European Healthy Cities Network