Vandtårn

Fredericia Sund By

Sammen kan vi skabe et Fredericia, hvor alle trives og har mulighed for et godt liv

Fredericia er på mange måder en by i udvikling, og vores ønske er, at vi sammen kan skabe en bevægelse, som flytter os fra der, hvor vi er nu og til et sted, hvor sundhed og trivsel er lige for alle. Hvor sundhed og trivsel er i centrum af diskussioner på alle niveauer, og hvor sundhed ikke blot handler om fraværet af sygdom, men i ligeså høj grad om generel fysisk og psykisk trivsel. Vi vil gerne sætte skub i en større sundhedsudvikling, som så mange som muligt tager del i.

Et projekt vi er fælles om
I Fredericia arbejder vi ud fra ønsket om, at der i vores kommune skal være plads til, at alle trives og har mulighed for et godt liv. Denne opgave er imidlertid ikke én, som vi kan løfte alene, tværtimod. Derfor inviterer vi alle til at være med via mikro-partnerskaber der, hvor I står, og der hvor I er. Du kan læse mere om mikro-partnerskaberne her på siden. .

Fakta om WHO Healthy Cities Network
I februar 2018 blev vi optaget i WHO Healthy Cities Network som det femte medlem i Danmark. Healthy Cities Network består af et netværk af udvalgte europæiske byer, som samarbejder på kryds og tværs om to overordnede mål, nemlig

 • at fremme sundhed i bredeste forstand samt reducere ulighed i sundhed
 • at forbedre lederskab og fremme borgerdeltagelse på sundhedsområdet

 

 

Fredericia Sundhedsuger 2018

Den kommende tid her i Fredericia vil stå i sundhedens tegn. Mellem den 4. og 21. november bliver der sat fokus på sundheden med Fredericia Sundhedsuger 2018. Det bliver to uger, der er pakket med forskellige sundhedstilbud til fredericianerne. 

Du kan se aktivitetsoversigten for Fredericia Sundhedsuger 2018 her:

På vej mod Fredericia Sund By

Fredericia er en by i forvandling. Det Fredericia, som vi kender i dag, bærer tydelige præg af, hvad byen var engang; først fæstningsby og sidenhen industriby. I dag, hvor Fredericia er en moderne kanalby med en mangfoldig sammensætning af beboere og mange tilflyttere, formår vi stadig at holde fast i den historie, som byen er så kendt for.

Også på sundhedsområdet er der sket meget i de senere år, og vi har sat alle sejl ind for at sikre en positiv udvikling, når det kommer til sundhed, velvære og uddannelse. Her i Fredericia opfatter vi ikke blot sundhed som fraværet af sygdom eller gode madvaner. Sundhed er i ligeså høj grad psykisk og fysisk trivsel, fællesskaber og gode omgivelser. Derudover arbejder vi ud fra en tese om, at sundhed og trivsel bliver skabet lokalt og der, hvor vi hver især lever vores liv. Derfor er det alfa og omega, at vi har borgerne med.

 

Hvad er mikro-partnerskaber?

 Idéen om mikro-partnerne er noget helt enestående, og den måde som vi forsøger at styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund. Ved at oprette mikro-partnerne, håber vi at være til stor inspiration for andre medlemsbyer i fremtiden.

Vi ønsker at dele WHO Healthy Cities-medlemskabet med hele byen, da vi kun opnår vores mål om generel sundhedsfremme, hvis vi samarbejder på tværs. Vi inviterer derfor løbende alle, kommunale, private og frivillige aktører, til at blive mikro-partnere og dermed være med til at bidrage til sundheden og trivslen i kommunen. På den måde håber vi at få sat en lavine af sundhed og trivsel i gang.

Som mikro-partner arbejder I med sundhed i ordets bredeste forstand. Mikro-partnerne arbejder forskelligt og ud fra jeres personlige standpunkt. Vi anbefaler, at mikro-partnerne tager udgangspunkt i lige præcis deres standpunkt og tænker så småt og så lokalt som muligt. Vi tror nemlig, at vi sammen kommer længst ved hjælp af små skridt, der er taget af mennesker, som er eksperter på deres egne områder.

Vi har fastsat nogle målsætninger, og mikro-partnerne bestemmer selv, hvilke og hvor mange målsætninger de arbejder med, og hvordan de arbejder med dem.
Målsætninger er:

 • At Fredericia bliver røgfrit
 • At Fredericia er i bevægelse
 • At Fredericia spiser sundt
 • At Fredericia trives
 • Fællesskabets Fredericia
 • Et bæredygtigt Fredericia
 • Fredericia – en by i sund udvikling

Har du lyst til at være en del af Fredericia Sund By-bevægelsen som mikro-partner, er du meget velkommen til at kontakte koordinator Malene Lund Grindsted på malene.grindsted@fredericia.dk.

 

Hvem er mikro-partnere?

Vi har allerede en god flok mikro-partnere, der er i gang med arbejdet mod et sundere Fredericia. De har hver især beskrevet den måde, de ønsker at arbejde på, og hvilke af målsætninger de helt konkret vil slå ned på.

De nuværende mikro-partnere er:

 • Hjerteforeningen lokalafd.
 • Fredericia Produktionsskole
 • STU Fredericia
 • Axeltorvs Apotek
 • Boligkontoret Fredericia
 • GenoptræningsCentret
 • Elevrådet Kirstinebergskolen
 • Ullerup Bæk Skolen afd. Nørre Allé
 • Idrætsbørnehaven Ta’Fat
 • Dagplejer Inge Pedersen
 • Dagplejer Lonni Oversø
 • Dagplejer Helle Stærmose Kristiansen
 • Dagplejer Lene Wetche Balslev
 • Dagplejer Annette Nielsen
 • Peter Aage Gården
 • Idræt i Dagtimerne
 • Trinity Hotel og Konference Center
 • Frivillig og yogainstruktør Susanne Brandt
 • Frivillig og yogainstruktør Poul Oxbøll
 • Oldemors Spisekammer
 • Diabetesforeningen lokalafd.
 • Social- og Sundhedsskolen Fredericia
 • Kræftens Bekæmeplse lokalafd.

Der er mange forskellige måde at arbejde med sundhed på som mikro-partner. Her kan du se, hvordan Produktionsskolen, Axeltorvs Apotek og Hjerteforeningen.

På Fredericia Produktionsskole er der mulighed for at nå ud til mange forskellige mennesker, og det er også noget, de har tænkt ind i deres arbejde. De tilbyder rygestopkurser til både ansatte og elever, de fokuserer på fysisk og psykisk trivsel for både ansatte og elever, og fysisk aktivitet fylder meget i dagligdagen.

Axeltorvs Apotek sætter også ind på flere forskellige måder med det formål at ramme så mange mennesker som muligt. De bringer apoteket i spil som en arena for aktiviteter som f.esk. rygestopkurser og måledage af bl.a. kulilte, gåture og sponsorerer yogatimer for et fysisk sundt Fredericia.

Hjerteforeningen har også mange forskellige indsatser, og de arbejder bl.a. med forebyggende aktiviteter for skoler og forældre med  det formål at forebygge rygning blandt unge. De tilbyder også måling af blodtryk og sukker- og kolesteroltal, og de arrangerer cykelture i naturen omkring Fredericia. Derudover er deres mål at være med til, at give hjertesyge en god hverdag.

Vi håber, at mikro-partnerne på sigt vil få stor glæde af hinanden, og at sparring og netværk på tværs vil være en integreret del af det at være mikro-partner.

Har du fået lyst til at høre mere eller melde dig som mikro-partner med det samme, er du meget velkommen til at kontakte koordinator Malene Lund Grindsted på malene.grindsted@fredericia.dk.

 

Søg pulje om støtte

Vi vil gerne have så mange som muligt til at være en del af den sunde bevægelse i Fredericia, og alle, der har lyst, skal have mulighed for at blive mikro-partner.

Sundhedsudvalget har derfor valgt at oprette en pulje, som I, som mikro-partner, kan søge. I har mulighed for at søge om op til 5000 kroner, og pengene skal gå til at starte arbejdet som mikro-partner op. Kriterierne for at søge om midler fra puljen er, at:
•    Det, der søges midler til, skal nå ud til en større gruppe mennesker
•    Det, der søges midler til, skal være noget ud over det normale arbejde, I laver
•    I forpligter jer til at fortælle jeres mikro-partnerskabshistorie bredt ud f.eks. gennem Facebook, pressen, netværksmøder eller lignende

Ønsker du at søge om midler fra puljen, skal du kontakte Malene Lund Grindsted på malene.grindsted@fredericia.dk eller på mobil 25634987.

 

Fredericias sundhedsprofil

Hvordan står det egentlig til med sundhedstilstanden i Fredericia Kommune? Det kan du se ved at kigge i ”Hvordan har du det?”-undersøgelsen.

Læs mere om sundhedsprofilen for Fredericia Kommune her:
Sundhedsprofil for Fredericia Kommune

WHO Healthy Cities Network

WHOs europæiske Healthy Cities Network har eksisteret siden 1988 og består af et netværk af europæiske byer, der har forpligtet sig til at arbejde med sundhed og bæredygtig udvikling. På globalt plan er der pt. 100 medlemsbyer og omkring 30 nationale netværk i Healthy Cities Network. Fra Danmark er København, Horsens, Lolland, Frederiksberg og Fredericia medlemmer af netværket. Derudover er det danske Sund By Netværk også en del af Healthy Cities Network.

Medlemsbyerne forpligter sig til Healthy Cities Network på grundlag af kriterier, der bliver fornyet hvert femte år. Der skal derfor genansøges om medlemskab hvert femte år. I disse femårsperioder bliver der arbejdet med en række centrale temaer, og der bliver lanceret en politisk erklæring og en række strategiske mål. Der bliver arbejdet lokalt med temaerne og strategierne, og der bliver udvekslet erfaringer og samarbejdet gennem netværk på tværs af medlemsbyerne. Den nuværende fase Vl udløber i 2018, og den har sit afsæt i WHO Health 2020-plan.

De overordnede mål i fase Vl er:

 • At fremme sundhed og trivsel for alle og modvirke ulighed i sundhed
 • At fremme lederskab og borgerdeltagelse i forhold til sundhed (sundhed i alle lokale politikker

Under disse overordnede mål er der sat følgende kernetemaer op:

 • Investering i sundhed gennem hele livet samt empowerment af borgerne
 • Håndtering af den Europæiske Regions største folkesundhedsudfordringer
 • Styrkelse af sundhedssystemer med borgerne i centrum samt styrkelse af generelle kompetencer i relation til folkesundhed
 • Udvikling af bæredygtige lokalsamfund med sammenhængskraft og støttende miljøer

Du kan læse mere om WHO her. Vær opmærsksom på, at siden er på engelsk
WHO European Healthy Cities Network

 

Feedback