Slå adgang med tegn til/fra

Sundhedstilbud

Tilbud om kurser, samtale og støtte både som forebyggelse, men også hvis du har behov for at arbejde med psykiske eller fysiske udfordringer, herunder misbrugsbehandling

Vi reagerer forskelligt på forandringer i vores hverdag, om de er selvvalgt eller pludseligt opstået. Under alle omstændigheder, så er der mulighed for at få hjælp og støtte i en af Fredericias mange foreninger og fællesskaber.

Det er ikke sikkert, du kan finde nogen, der har oplevet præcist det samme som dig, men du kan finde nogen, der kan relatere til dine udfordringer. Her på siden finder du nogle gode muligheder at starte med.

Selvhjælpsgrupper i Fredericia

​Her kan du læse mere om selvhjælpsgrupper i Fredericia og hvilke muligheder, du har for at deltage i en selvhjælpsgruppe.

 • Du er ikke alene

Er du angst og deprimeret? 
Er dit selvværd i bund? 
Har du et problem, du ønsker at dele?

 • Det nytter noget 

Det er naturligt at være skeptisk overfor selvhjælpsidéen, men erfaringen viser, at når gruppemedlemmerne først er kommet ind på hinanden, har man utroligt meget at give. Det nytter noget.
 

 • Personlige samtaler/Selvhjælpsgrupper

Vi tilbyder alle en personlig samtale, hvor man får mulighed for at tale alene med en erfaren igangsætter, om hvad der optager en, og man kan få mere at vide om, hvordan det er at være med i en selvhjælpsgruppe.

I en selvhjælpsgruppe mødes en lille gruppe mennesker om et fælles problem. Ved at tale sammen og udveksle erfaringer forsøger gruppen at hjælpe den enkelte til at komme videre.

I begyndelsen kan det være svært at få hul på snakken, derfor har alle grupper en frivillig "igangsætter" med, så længe der er behov for det.

Som medlem af en selvhjælpsgruppe har du naturligvis tavshedspligt.

Tillid og åbenhed er vigtige nøgleord for et positivt samarbejde.
 

 • Emner

Der kan dannes grupper om mange ting, for eksempel:

 • Tab af ægtefælle/nære familiemedlemmer
 • Skilsmisse/samlivsproblemer
 • Mødre/efterfødselsreaktion
 • Fysisk og psykisk vold
 • Angst/lettere depression
 • God livskvalitet trods sygdom
 • Pårørende til syge
 • Styrk dit selvværd
 • Yngre der har mistet forældre 

Kontakt Selvhjælp Fredericia – Middelfart, tlf. 7210 6773 eller send en mail til sekretaer@famiselvhjaelp.dk

Læs mere om Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Pårørende til kronisk og alvorligt syge

Pårørende til kronisk og alvorligt syge er de syges vigtigste ressource. Det er hjørnestenen i et nyt tilbud fra Selvhjælp Fredericia – Middelfart. 

 Her får de pårørende mulighed for dele erfaringer med andre i samme situation, blive aflastet i dagligdagen og få relevant viden om sociale forhold og sygdom. Hensigten er at undgå, at de pårørende brænder ud.

Projektet er så godt, at Fredericia Kommune har lavet en samarbejdsaftale med Selvhjælp Fredericia – Middelfart fra 2019-2022.

Det 4-årige udviklingsprojekt sætter fokus på de pårørendes behov i dagligdagen.

 • Kender du nogen?

Tilbuddet henvender sig til pårørende til kronisk og alvorligt syge så som kræft og hjertesygdomme, samt pårørende til sygdomme, der skaber emotionelle, kognitive og fysiske forandringer så som senhjerneskade, sclerose, parkinson eller anden alvorlig sygdom.

Kontakt Selvhjælp Fredericia – Middelfart, tlf. 7210 6773 eller send en mail til sekretaer@famiselvhjaelp.dk

Læs mere om Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Anonymitet og fortrolighed
Det er frivilligt og gratis at deltage i projektet, men borgeren skal selv ønske at modtage hjælp fra projektet. Derfor kan man ikke blive henvist til projektets tilbud.

Alle deltagere, frivillige og ansatte har tavshedspligt om private forhold. Der føres ikke journal, og der videregives ingen oplysninger, med mindre lovgivningen påbyder det.

 • Fakta

En erfaringsdelings- eller selvhjælpsgruppe kan være et åndehul for den pårørende. Gruppen tilbyder erfaringsdeling med andre i samme situation. At bringe pårørende sammen med andre pårørende giver frirum, accept og anerkendelse af svære følelser – og det formindsker risikoen for depression og håbløshed.

Støtte i hjemmet – vil blive udviklet efter de pårørendes behov i projektperioden, samt hvad Selvhjælp kan aftale med frivillige om de ønskede opgaver.

Enesamtaler - Erfaringer viser, at enesamtaler med et lyttende og forstående menneske kan være en stor hjælp og være med til at lette de kaotiske tanker og følelser, der følger med at have alvorlig sygdom tæt inde på livet.

Viden - vil basere sig på de aktuelle ønsker og behov i målgruppen og kan iværksættes, som enkelte oplysningsmøder i forhold til specifikke temaer.