Slå adgang med tegn til/fra

Lær at tackle-kurser

Kurserne er udviklet af og tilbydes i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysningen og Sundhedsstyrelsen.

I Fredericia Kommune tilbyder vi to Lær at tackle-kurser:

 • Lær at tackle Kroniske smerter
 • Lær at tackle Angst og/eller depression

Kurserne er for dig, der oplever:

 • en udfordrende hverdag, hvor dagligdagens gøremål er svære
 • at frustrationer og bekymringer fylder meget
 • at energien er blevet mindre, mens træthed og irritation tager over

Kan du genkende dele af ovenstående og ønsker du at skabe forandring i din hverdag, så kan et Lær at tackle-kursus være noget for dig.

Kurserne er selvhjælpskurser og ikke et tilbud om behandling eller terapi.

På kurserne får du værktøjer og redskaber til at blive en bedre selv-hjælper, så det i højere grad bliver dig, der styrer din hverdag.

Kurserne ledes af to frivillige instruktører, der er uddannet til at varetage undervisningen. Instruktørerne er selv tidligere kursister. De har derfor stor forståelse for og indsigt i de situationer og følelser, som kursisterne oplever.

Generelt om kurserne

 • Kurserne forløber over seks til syv gange á 2,5 time.
 • Kurserne tilbydes til voksne fra 18 år.
 • Kurserne veksler mellem oplæg fra instruktørerne, gruppediskussioner og individuelt arbejde.
 • Du vil få inspiration til, hvordan du kan tackle de problemer og udfordringer du oplever i hverdagen.
 • Det er gratis at deltage i kurset. Kursusbog med afspændings-CD er inkluderet.
 • Der er mellem 8-12 deltagere på et kursus.
Lær at tackle kroniske smerter

I Fredericia tilbyder vi kurset i samarbejde samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og Sundhedsstyrelsen.

 • Har du kroniske smerter?
 • Har du brug for nye redskaber for at undgå, at smerterne styrer dit liv?
 • Har du brug for inspiration til at leve en mere aktiv hverdag?

Kursets målsætning er at give dig inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv, så det er dig og ikke dine smerter, der styrer dit liv.

På kurset arbejder vi med følgende emner:

 • pacing – at skabe balance mellem aktivitet og hvile
 • muskelafspænding
 • let fysisk aktivitet
 • kommunikation
 • vanskelige følelser
 • medicinforbrug
 • håndtering af træthed
 • tankens kraft
 • at træffe beslutninger
 • at sætte mål - og nå dem
 • problemløsning

Du skal være opmærksom på:

 • Kurserne er for alle over 18 år med selvoplevede symptomer. Der er ikke krav om en diagnose.
 • Hvert kursus består af 6 moduler. Hvert modul varer 2½ time og afholdes én gang om ugen på en fast ugedag.
 • Kurserne er gratis.
 • Der er 12-16 deltagere på hvert kursus.
 • Instruktørerne er frivillige, der selv lever med de samme udfordringer, og har gennemgået et uddannelsesforløb.
 • Kurserne veksler mellem oplæg fra instruktørerne, gruppediskussioner, øvelser og individuelt arbejde.
 • Der er fokus på at leve med det, der ikke kan ændres og give redskaber til at magte de daglige udfordringer, så du oplever øget kontrol og livskvalitet i hverdagen.
 • Kurserne er et supplement til den rådgivning og undervisning, der varetages af sundhedsfagligt personale.

Selve kurset

Kurset består af 6 moduler, ét modul i ugen.

Er du interesseret, kan du kontakte os. Vi opretter hold løbende, når der er interesserede nok til et hold.

Lær at tackle angst og depression
 • Oplever du symptomer på angst og/eller depression?
 • Er du træt af, at symptomerne styrer dit liv?
 • Har du brug for inspiration og redskaber til en bedre hverdag?
 • Har du lyst at dele erfaringer med mennesker i samme situation?

Kursets målsætning er at give dig inspiration til, hvordan du kan leve et bedre liv, så det ikke er symptomerne, men dig, der styrer dit liv.

Hvem kan deltage?
Voksne over 18 år der oplever symptomer på angst og/eller depression. En stillet diagnose er ikke nødvendigt. Kurset kræver ikke visitation eller henvisning.  

På kurset arbejder vi bl.a. med følgende emner:

 • triggere og advarselssignaler
 • værdifuld kommunikation
 • at sætte personlige mål og nå dem
 • en humørdagbog
 • positive og negative tanker
 • tankeafledningsteknikker
 • brug af netværk
 • håndtering af vanskelige følelser
 • håndtering af symptomer såsom træthed, tristhed og uro
 • problemløsning
 • at tage beslutninger
 • samarbejde med sundhedsvæsenet
 • fysisk aktivitets betydning for humøret

Hvad er udbyttet?

 • Erfaring med hvordan egen indsats har afgørende betydning
 • Reduktion af symptomer på angst og/eller depression
 • Øget fysisk aktivitet
 • Øget tro på at kunne håndtere symptomer
 • Øget tro på, at kunne opnå følelsesmæssig og praktisk støtte hos omgivelserne

Selve kurset
Kurset består af syv moduler - ét modul om ugen på et fast tidspunkt.

Der er kursusstart hver forår og efterår.

Yderlig information og tilmeldingen sker igennem kontakt til Koordinator Katrine Møller på tlf. 2476 7476 eller mail km@iid7000.dk