Sundhedstilbud

Få mere viden om de enkelte sundhedstilbud nedenfor. Alle sundhedstilbuddene er gratis, vær dog opmærksom på, at du selv skal sørge for transporten.
Diabetes type 2

En tidlig indsats kan være med til at forebygge følgesygdomme til type 2-diabetes og forbedre din livskvalitet. 

Læs mere om type 2-diabetes hos Diabetesforeningen.
Træning & Forebyggelse har et tilbud, hvis du har type 2-diabetes: 
 • Kursusforløb i gruppe. Kurset består af undervisning og vejledning ved en diabetessygeplejerske, en diætist,en ergoterapeut og en fysioterapeut. Du deltager på et hold med 12-15 andre og vi mødes 6 gange á 2-3 timer, fordelt over 6 uger. 
  • DIABETES KURSUS FORÅR 2020
   Torsdag 12/3 15.30-18.15   Introduktion til diabetesforløbet samt viden om diabetes
   Tirsdag 17/3 15.30-18.15    Diabetes kosten. Kulhydrat i teori og praksis
   Torsdag 26/3 16.15-19.30   Praktisk madlavning - diabetesvenlig mad med udgangspunkt i traditionelle danske retter
   Torsdag 2/4 15.30 - 18.15   Blodsukkermåling og motions virkning på blodsukkeret
   Tirsdag 21/4 16.15-19.30    Praktisk madlavning - med udgangspunkt i de nyeste anbefalinger for diabetes kost
   Tirsdag 30/4 15.30-18.15    Motion, opfølgning og afslutning på kursus
 • Kortere individuelt forløb med vejledning til ændring af din livsstil. 
 • Træningsforløb på hold.
Du vil blive indkaldt til en sundhedssamtale for at afklare dit behov, ønsker og mål med et evt. forløb hos os. Ved samtalen møder du en sundhedsprofessionel - det kan være en diætist eller en fysioterapeut.
Du kan selv henvende dig ved at ringe til Træning & Forebyggelse eller du kan henvises af egen læge eller fra sygehuset.
 
 

Bilag

Hjertekarsygdomme

Det er muligt at forebygge hjerte-/karsygdomme med en tidlig opsporing, indsats og behandling af risikofaktorer​. Det er også muligt at øge funktionsevnen og livskvaliteten.

Du kan læse mere på Hjerteforeningens hjemmeside.

Du kan henvises til træning for hjertekarsygdom fra sygehuset.

 

Åreforsnævring (Claudicatio Intermittens)

Træning & Forebyggelse har et gratis træningstilbud for borgere i Fredericia, der har fået konstateret åreforsnævring.

Tilbuddet indeholder en sundhedssamtale omkring kost, rygning, alkohol og motion. Efterfølgende gangtræning tre gange om ugen i 12 uger under vejledning af en fysioterapeut og en træningsassistent. Træningen foregår på hold sammen med andre, der også lider af åreforsnævringer.

Formålet med forløbet er, at opnå en øget gangdistance og evnen til selv at mestre livet med åreforsnævringer. Gangtræning er nemlig livslang, hvis sygdommen ikke skal udvikle sige yderligere.

I pjecen "Vil du med ud og gå, igen?" nedenfor kan du læse mere om tilbuddet og om åreforsnævringer.

Du kan selv henvende dig eller du kan henvises af egen læge eller fra sygehuset.

KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En tidlig indsats kan være med til at mindske dine symptomer, forbedre din livskvalitet og øge din funktionsevne. 

Du vil blive indkaldt til en sundhedssamtale for at afklare dit behov, ønsker og mål med et evt. forløb hos os.

Et forløb kan være

 • Vejledning
 • Fokus på at få en god hverdag
 • Træning
 • Rygestop
 • Ernæring, medicin m.m.

Ved samtalen møder du en sundhedsprofessionel - det kan være en ergoterapeut eller en fysioterapeut.

Læs mere om KOL hos Danmarks Lungeforening eller i KOL-bogen https://www.lunge.dk/sites/default/files/viden-og-raadgivning_kol_pjece.pdf

Bilag

Kræft

Træning & Forebyggelse tilbyder kræftrehabilitering og rådgivning til borgere, der har eller har haft kræft.

Tilbuddet er målrettet voksne borgere i Fredericia kommune og formålet er, at du kan komme styrket tilbage til dit hverdags- og arbejdsliv.

Tilbuddet starter med en indledende sundhedssamtale for at afklare dit behov, ønsker og muligheder.

Tilbuddet kan indeholde:

 • Samtaler med en rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse
 • At få hverdagslivet til at fungere under ændrede forudsætninger.
 • En sammenhængende indsats vedrørende arbejdssituation samt råd og vejledning i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
 • Vejledning vedrørende træthed, medicin, bivirkninger m.m.
 • Vejledning vedr. mad og spisning.
 • Fysisk træning.
 • Rygestop.
 • Viden om lokale tilbud.

Du kan selv henvende dig eller du kan henvises af egen læge, jobcentret i kommunen, plejen eller sygehuset.

Rygestop - KOM & KVIT

Vi tilbyder gratis rygestoprådgivning til borgere, der er i forløb hos Træning & Forebyggelse.

Du tilbydes en uforpligtende startsamtale med en rygestoprådgiver. Forløbet består af individuelle samtaler, der strækker sig over 3-5 gange.

Hvis du ikke er tilknyttet Træning & Forebyggelse har du mulighed for at benytte Fredericia Kommunes tilbud om rygestoprådgivning. 

Læse mere her https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/krop-sind/rygestop.