Slå adgang med tegn til/fra

Hørevanskeligheder

Her finder du information om, hvordan du kan få hjælp, hvis du har hørevanskeligheder.

Hørekonsulenterne i Fredericia Kommune tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning i dagligdagen i forhold til høreapparater og høretekniske hjælpemidler. Tilbuddet er gratis og gælder voksne hørehæmmede eller døve, der bor i Fredericia Kommune. 

Du kan henvende dig direkte til hørekonsulenterne ved at ringe i telefontiden. Du kan også møde hørekonsulenterne på forskellige træffesteder. Hvis du ikke er i stand til at møde op, kan du efter aftale få besøg i hjemmet. Se kontaktinformation i kontakboksen her på siden.

For nye høreapparatbrugere tilbyder hørekonsulenterne undervisning i høreapparatbrug.

Har du brug for at søge om høretekniske hjælpemidler, kan du læse mere på Hjælpemidler og Forbrugsgoder

Hvad indeholder tilbuddet?

Undervisning inden for:

 • Cochlear Implant
 • Visuel kommunikation – tegnstøttet kommunikation
 • Mundaflæsning
 • Tinnitus
 • Artikulation

Rådgivning og vejledning:

 • Vejledning i forbindelse med anskaffelse/fornyelse af høreapparater
 • Vejledning og undervisning i praktisk brug af høreapparater
 • Hjælp til almindelig vedligeholdelse, fx rensning af øreprop og fornyelse af slange og filter
 • Vejledning i, afprøvning og bevilling af høretekniske hjælpemidler. Ansøgning indsendes elektronisk via borger.dk
Træffesteder

Du kan uden at have bestilt tid træffe hørekonsulenterne på:

 • Fredericia Sundhedshus, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia
  Hver torsdag kl. 10.30-11.30
 • Ældrecenter Rudbækshøj, Strib Landevej 58, 5500 Middelfart
  Hver torsdag kl. 14.00-15.00

Aflysning af træffetiden kan forekomme.

Undervisning i brug af høreapparat

For nye høreapparatbrugere tilbyder hørekonsulenterne undervisning i brug af høreapparat.

Undervisningen foregår som udgangspunkt på :

Hjælpemidler & Kommunikation Lillebælt
Fredericia Sundhedshus
Dronningensgade 97, 7000 Fredericia

Undervisning i eget hjem er også en mulighed.

Kontakt hørekonsulenterne for en konkret aftale ved at ringe i telefontiden mandag-fredag kl. 9.00–10.00 på tlf. 7210 7290.

Hvis du ønsker at klage

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal du indbringe din klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH, kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude, eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt og offentlighed i forvaltningen.

Hvad siger loven?

Du kan se de gældende love og regler om specialundervisning for voksne i bekendtgørelsen og i vejledningen på Retsinformations hjemmeside.

SPS-loven handler om specialpædagogisk støtte ved de videregående uddannelser.