Slå adgang med tegn til/fra

Talevanskeligheder

Her finder du information om, hvordan du kan få hjælp, hvis du har talevanskeligheder.

Talekonsulenterne i Fredericia Kommune tilbyder udredning, rådgivning og målrettet undervisning, der kan være med til at forbedre din stemme eller din tale, så du kan klare dig bedre i hverdagen. Tilbuddet er gratis og gælder voksne i Fredericia Kommune.

Du kan være henvist fra egen læge, en privatpraktiserende øre-næse-halslæge eller et sygehus, men du kan også henvende dig direkte til talekonsulenterne. Kontaktinformation finder du i kontaktboksen her på siden. I de fleste tilfælde skal du undersøges af en læge inden udredning og undervisning.  

Hvis din stemme eller din tale ikke kan opnå et tilfredsstillende niveau ved træning, har du mulighed for at få bevilliget et kompenserende kommunikationshjælpemiddel.

Hvem kan bruge tilbuddet?

Du kan gøre brug af tilbuddet, hvis du har:

  • stemmevanskeligheder pga. organiske forandringer på stemmebåndene eller uhensigtsmæssig brug af stemmen
  • kommunikationsvanskeligheder pga. stammen eller løbsk tale
  • udtalevanskeligheder
  • kommunikationsvanskeligheder pga. neurologiske sygdomme, f.eks. Parkinsons sygdom eller sclerose
  • tale-/sproglige vanskeligheder efter hjerneskade
  • kommunikationsvanskeligheder efter strube- eller mundhuleoperation og strålebehandling
Hvad indeholder tilbuddet?

Tilbuddet kan indeholde:

  • udredning med diagnose og forslag til videre forløb
  • individuelt tilrettelagt undervisning og rådgivning, evt. holdundervisning
  • rådgivning til pårørende/netværk
  • afprøvning af kompenserende hjælpemiddel
Hvis du ønsker at klage

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal du indbringe din klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH, kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt og offentlighed i forvaltningen.

Hvad siger loven?

Du kan se de gældende love og regler om specialundervisning for voksne i bekendtgørelsen samt i vejledningen på Retsinformations hjemmeside.


SPS-loven handler om specialpædagogisk støtte ved de videregående uddannelser.