Aeblehaven

Æblehaven

Velkommen til Idrætsinstitutionen Æblehaven

Idrætsinstitutionen Æblehaven er en kommunal daginstitution fra 1973, som er udvidet og ombygget til fleks- og idrætsinstitution i 2000. Æblehaven modtager børn i alderen 0-6 år. Daginstitutionen ligger i den vestlige del af Fredericia Kommune og er en del af Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk.

Æblehaven blev certificeret som idrætsinstitution i november 2005, efter at en del af personalet havde gennemført et videre uddannelsesforløb fra Danmarks Idrætsforbund samt Peter Sabroe Seminariet. I den anledning fik Æblehaven ligeledes nyt navn til Idrætsinstitutionen Æblehaven.

Vi har i Æblehaven valgt en struktur, hvor der er en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe. Daginstitutionen er normeret til 11 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Denne struktur er fleksibel, alt efter hvad Fredericia Kommune har af pasningsbehov på et aktuelt tidspunkt. Hvis pasningsbehovet for børn under 3 år er stort, og vi hos os får over 11 børn under 3 år, kan børn fra vuggestuegruppen flyttes til børnehavegruppen, når de når en alder af cirka 2½ år.

Forældreråd
Forældrerådets sammensætning for Æblehaven 2017/2018
 
Formand:
Christina Hänel Noer Wind
 
Næstformand:
Brit Marie Hilt
 
Medlemmer:
Tanja Vigebjerg Sørensen
 
Lotte Jacobsen
 
Suppleant:
 
 
 
Repræsentanter i FFR:
 
 
Repræsentant i områdebestyrelsen:
Brit Marie Hilt

Pædagogisk leder og sekretær
Lene S. Elsborg
lene.s.elsborg@fredericia.dk
Tel. 41994834
Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Æblehaven.

Vores telefonnummer er 72 10 60 10.

Personalet

I Æblehaven er der ansat uddannede pædagoger, pædagogmedhjælpere samt en lønnet studerende fra seminariet. I kortere eller længere perioder har vi praktikanter fra andre uddannelsesinstitutioner og personer i aktivering tilknyttet. Vi har også en fast områdevikar.

Desuden har vi i køkkenet ansat en kostfaglig eneansvarlig der sørger for vores frokost.
 
Pædagogisk Leder
Distriktsområdeleder
Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.