Aeblehaven
Slå adgang med tegn til/fra

Æblehaven

Velkommen til Idrætsinstitutionen Æblehaven

Idrætsinstitutionen Æblehaven er en kommunal daginstitution fra 1973, som er udvidet og ombygget til fleks- og idrætsinstitution i 2000. Æblehaven modtager børn i alderen 0-6 år. Daginstitutionen ligger i den vestlige del af Fredericia Kommune og er en del af Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk.

Æblehaven er certificeret som idrætsinstitution og personalet har gennemført et videre uddannelsesforløb fra Danmarks Idrætsforbund samt VIA Universitt College i Århus. 

Vi er normeret til ca. 12 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn. Denne struktur er fleksibel alt efter, hvad Fredericia Kommune har af pasningsbehov på det akturelle tidspunkt.

Æblehaven ligger tæt på grønne arealer: Herefordskoven og slugten, som vi ugentligt gør brug af. Her er der højt til himlen og det er muligt at komme op i fart, trille og gøre brug af sine sanser.

Vores legeplads er nyere indrettet, så der er plads til alle former for lege og skjulesteder.

Derudover har vi et tæt samarbejde med institutionen Ta' Fat, hvor vi hveranden uge mødes med de ældste børn fra begge institutioner og dyrker pædagogisk idræt, leg og bevægelse i Fredericia Idræts Center. Ligeledes samarbejder vi med Ullerupbæk Skolen afd. Skjoldborgsvej omkring overgange og idræt.    

I Fredericia Kommune er inklusionspladserne fordelt over flere institutioner, hvoraf Æblehaven pt. råder over en af disse pladser. En inklusionsplads er et specialpædagogsik tilbud til børn med socio-emotionelle problemstillinger.

Forældreråd
Forældrerådets sammensætning for Æblehaven 2019/20
 
Formand:
Christina Hänel Noer Wind
 
Næstformand:
Brit Marie Hilt
 
Medlemmer:
Tanja Vigebjerg Sørensen
Lotte Jacobsen
Rebekka Ahle Friis
 
Suppleant:
 
 
 
Repræsentanter i FFR:
 
 
Repræsentant i områdebestyrelsen:
Brit Marie Hilt

Pædagogisk leder og sekretær
Lene S. Elsborg
lene.s.elsborg@fredericia.dk
Tel. 7210 6010 / 4199 4834
Kom og besøg os!

Du er altid velkommen til at ringe for et besøg på tlf. 7210 6010.

Personalet

I Æblehaven er der pt. ansat 5 uddannede pædagoger, 1 pædagogmedhjælpere, 1 pædagogisk assisten samt 1 leder.

Vi har årligt tilknyttet en lønnet studerende og vi modtager PAU-elever. I perioder bliver vi spurgt, om vi vil modtage praktikanter, det er vi selvfølgelig behjælpelige med. Vi har fast tilknyttet en vikar, som vi deler med to andre huse.

 

Desuden har vi i køkkenet ansat en kostfaglig eneansvarlig der sørger for vores frokost.
 
Pædagogisk Leder
Distriktsområdeleder
Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.