To børn der holder i hånd
Slå adgang med tegn til/fra

Æblehaven

Velkommen til Idrætsinstitutionen Æblehaven

Idrætsinstitutionen Æblehaven er en kommunal daginstitution fra 1973, som er udvidet og ombygget til fleks- og idrætsinstitution i 2000, samt renoveret i 2020/2021. Vi modtager børn i alderen 0-6 år, og er beliggende i den vestlige del af Fredericia Kommune og som en del af Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk.

Æblehaven er certificeret som idrætsinstitution og personalet har gennemført et videre uddannelsesforløb fra Danmarks Idrætsforbund samt VIA University College i Århus, hvor vi også hvert andet år deltager i et opfølgende kursus omkring idræt. 

Vi er normeret til ca. 12 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn. Denne struktur er fleksibel alt efter, hvad Fredericia Kommune har af pasningsbehov på det aktuelle tidspunkt.

Æblehaven ligger tæt på grønne arealer, som vi ugentligt gør brug af. Her er der højt til himlen og det er muligt at komme op i fart, trille og gøre brug af sine sanser. Vi har elcykler, som vi tager på små og længere ture med.

Vores legeplads er nyere indrettet, så der er plads til alle former for lege og skjulesteder.

Vi har et samarbejde med institutionen Ta' Fat, hvor vi hveranden uge mødes med de ældste børn fra begge institutioner og dyrker pædagogisk idræt, leg og bevægelse i Fredericia Idræts Center. Ligeledes samarbejder vi med Ullerupbæk Skolen afd. Skjoldborgsvej omkring overgange og idræt.    

 

Kom og besøg os!

Du er altid velkommen til at ringe for et besøg på tlf. 7210 6010.

Personalet

I Æblehaven er der pt. ansat 5 pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 1 medhjælper/studerende, 1 leder.

Ligeledes har vi ansat en kostfaglig medarbejder, der sørger for en sund og varieret kost til alle børn.

Vi har årligt tilknyttet en lønnet studerende og vi modtager PAU-elever. I perioder har vi tilknyttet skolepraktikanter eller unge mennesker i aktivering / uddannelsesforløb.

Pædagogisk Leder

Distriktsleder
Forældreråd
Forældrerådet har indflydelse på Æblehavens hverdag og kan gennem de andre forældre videregive informationer eller punkter, der tages op på forældrerådsmøderne, som afvikles 3-4 gange årligt med leder og en personalerepræsentant. Forældrerådet arrangerer og står for enkelte arrangementer. På forældrerådsmøder har vi en fast dagsorden, hvor vi drøfter diverse punkter samt punkter fra forældrebestyrelsen. Vi anser forældresamarbejdet for meget betydningsfuldt.
 
Der er valg hvert efterår og som forældre sidder du for en 2-årig periode.
 
Forældrerådets sammensætning for Æblehaven 2023/2024:
 
Formand
Lars Reinholdt

Medlemmer
Rebekka Knudsen
Mie Eriksen
Zeljko Josipovic

Forældrebestyrelsesrep.
Mie Eriksen

Personalerepræsentant:
Pernille Nielsen

Pædagogisk leder og sekretær
Lene S. Elsborg
lene.s.elsborg@fredericia.dk
Tel. 7210 6010 / 4199 4834
Pædagogisk arbejde

Vi arbejder i hele Ullerup Bæk Distriktet ud fra et fælles børnesyn.

Den styrket pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring, trivsel og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde og rammen omkring det. Vi arbejder med at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og tager udgangspunkt i børneperspektivet. Vi arbejder med en tidlig indsats og har særlig fokus på sprog.