Slå adgang med tegn til/fra

Takster for børnepasning og tilskud til børnepasning

Takster pr. 1. januar 2023

TAKSTER PR. 1. JANUAR 2023

Dagplejen

Betalingen gælder for 12 måneder​

48 timer ugentligt​ 2.853 kr. pr. måned​

Kun for søskendebørn af forældre på barsel: 30 timer pr. uge 1.783 kr. pr. måned

Daginstitutioner

Betalingen gælder for 11 måneder (juli måned er betalingsfri)​ fra 0 år til og med 2 år:

47½ time pr. uge​ 4.111 kr. pr. måned​

37 timer pr. uge​ 3.202 kr. pr. måned

30 timer pr. uge​ 2.597 kr. pr. måned​

Betalingen gælder for 11 måneder (juli måned er betalingsfri) fra 3 år og indtil skolestart​:

47½ time pr. uge​ 2.226 kr. pr. måned​

37 timer pr. uge​ 1.734 kr. pr. måned​

30 timer pr. uge​ 1.406 kr. pr. måned​

Bemærk: Der betales automatisk børnehavetakst den efterfølgende 1. i måneden, efter barnet er fyldt 3 år​, uanset hvilken gruppe i daginstitutionen barnet er tilknyttet.

Søskenderabat

Læs mere om reglerne for søskenderabat på www.borger.dk

Frokostordning 0-5 årige

Findes i de daginstitutioner, hvor forældrene har tilvalgt frokostordning. Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri):

666 kr. pr. måned