Slå adgang med tegn til/fra

Takster for børnepasning og tilskud til børnepasning

På Undervisningsministeriets hjemmeside står der følgende om tilbagebetaling under nedlukning og nødpasning i dagtilbud i forbindelse med COVID-19:

"Kommunerne kunne for dagtilbud, der blev omfattet af lukning og nødpasning i lukningsperioden, opkræve forældrebetaling, uanset at dagtilbuddene var berørt af COVID-19-foranstaltninger. Der er således ikke krav om tilbagebetaling af forældrebetaling for dagtilbud, der er omfattet af lukning og nødpasning."

Link til Undervisningsministeriets hjemmeside, klik her

Takster pr. 1. januar 2021

TAKSTER PR. 1. JANUAR 2021

Dagplejen

  • Betalingen gælder for 12 måneder​
  • 48 timer ugentligt​ 2.850 kr. pr. måned​
  • Kun for søskendebørn af forældre på barsel: 30 timer pr. uge 2.137,50 kr. pr. måned

Daginstitutioner

Betalingen gælder for 11 måneder (juli måned er betalingsfri)​ fra 0 år til og med 2 år:

  • 47½ time pr. uge​ 4.170 kr. pr. måned​
  • 37 timer pr. uge​ 3.180 kr. pr. måned
  • 30 timer pr. uge​ 2.645 kr. pr. måned​

Betalingen gælder for 11 måneder (juli måned er betalingsfri) fra 3 år og indtil skolestart​:

  • 47½ time pr. uge​ 2.515 kr. pr. måned​
  • 37 timer pr. uge​ 1.925 kr. pr. måned​
  • 30 timer pr. uge​ 1.595 kr. pr. måned​

Bemærk: Der betales automatisk børnehavetakst den efterfølgende 1. i måneden, efter barnet er fyldt 3 år​, uanset hvilken gruppe i daginstitutionen barnet er tilknyttet.

Søskenderabat

Læs mere om reglerne for søskenderabat på www.borger.dk

Frokostordning 0-5 årige

Findes i de daginstitutioner, hvor forældrene har tilvalgt frokostordning. Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri):

  • 640 kr. pr. måned