Modulordninger i daginstitutioner

Fredericia Kommune tilbyder fleksible ugemoduler:

 • Et fuldtidsmodul på 47,5 timer pr. uge.
 • Deltidsmoduler på henholdsvis 35 timer, 25 timer og 20 timer pr. uge. Se reglerne for deltidsmoduler længere nede på siden

Ved ændring af modul gælder:

 • Modulvalget er gældende for mindst 1 måned
 • Ændring fra et længere til et kortere modul skal ske med 1 måneds varsel til den første i måneden (henvend dig i daginstitutionen)
 • Ændring fra et kort modul til et længere modul kan ske fra dag til dag, såfremt der er plads i daginstitutionen (henvend dig i daginstitutionen). Hvis du ønsker ændringen med kort varsel, og der ikke er plads i dit barns nuværende daginstitution, kan vi finde en plads i en anden daginstitution i Fredericia Kommune inden for tre måneder jævnfør Pasningsgarantien.

Grundlaget for administration af modulordningerne er tillid og åbenhed. Det er forældrenes ansvar at overholde de aftalte mødetider, mens den pædagogiske leder har kompetencen til at gøre forældrene opmærksomme på det, hvis mødetiderne ikke overholdes.

Du søger plads i dagtilbud via Den Digitale Pladsanvisning under "Selvbetjening" øverst på denne side.

20 timers modul

Følgende regler gælder for 20 timers modulet:

 • Der er fire sammenhængende timer til rådighed pr. dag.
 • Timerne kan lægges på forskellige tidspunkter de forskellige ugedage.
 • Ved normale uger skal alle ugens fem hverdage indgå. Hvis en uge indeholder lukkedage (helligdage), har du færre dage at fordele timerne på. Det betyder samtidig, at du har et tilsvarende mindre antal timer at fordele. Eksempel: Ugen op til påske har tre åbningsdage. Med et 20 timers modul er der 12 timer at benytte: 4 timer mandag, 4 timer tirsdag og 4 timer onsdag.
 • Der kan ikke spares timer op, hvis barnet er fraværende for eksempel på grund af sygdom.
 • Der skal i daginstitutionen afleveres en plan for brugen af ugens timer. Det er op til den enkelte daginstitution at udmelde, hvor ofte der skal afleveres en plan for brugen af ugens timer.

Bemærk! Børn på 20 timers modulet er ikke omfattet af en eventuel frokostordning, uanset om de er i daginstitutionen ved frokosttid. Hvis forældrene ønsker, at barnet deltager i frokostordningen, skal barnet tilmeldes 25 timers modulet (Læs mere om frokostordninger under "Mad i daginstitutioner").

25 timers modul

Følgende regler gælder for 25 timers modulet:

 • Der skal minimum bruges fire timer pr. dag og maksimum ni timer pr. dag.
 • Ved normale uger skal alle ugens fem hverdage indgå. Hvis en uge indeholder lukkedage (helligdage), har du færre dage at fordele timerne på. Det betyder samtidig, at du har et tilsvarende mindre antal timer at fordele. Eksempel: Ugen op til påske har tre åbningsdage. Med et 25 timers modul er der 15 timer at benytte: 5 timer mandag, 5 timer tirsdag og 5 timer onsdag.
 • Der kan ikke spares timer op, hvis barnet er fraværende for eksempel på grund af sygdom.
 • Der skal i daginstitutionen afleveres en plan for brugen af ugens timer. Det er op til den enkelte daginstitution at udmelde, hvor ofte der skal afleveres en plan for brugen af ugens timer.
35 timers modul

Følgende regler gælder for 35 timers modulet:

 • Der skal minimum bruges fire timer pr. dag og maksimum 9 1/2 timer pr. dag.
 • Ved normale uger skal alle ugens fem hverdage indgå. Hvis en uge indeholder lukkedage (helligdage), har du færre dage at fordele timerne på. Det betyder samtidig, at du har et tilsvarende mindre antal timer at fordele. Eksempel: Ugen op til påske har tre åbningsdage. Med et 35 timers modul er der 21 timer at benytte: 7 timer mandag, 7 timer tirsdag og 7 timer onsdag.
 • Der kan ikke spares timer op, hvis barnet er fraværende for eksempel på grund af sygdom.
 • Der skal i daginstitutionen afleveres en plan for brugen af ugens timer. Det er op til den enkelte daginstitution at udmelde, hvor ofte der skal afleveres en plan for brugen af ugens timer.
Feedback