Slå adgang med tegn til/fra

Modulordninger i daginstitutioner

Du søger plads i dagtilbud via Den Digitale Pladsanvisning under "Selvbetjening" øverst på denne side.

Moduler

Fredericia Kommune tilbyder følgende moduler:

 • Fuldtidsmodul
 • Deltidsmodul på 30 timer pr. uge.

OBS: Pr. 1. januar 2024 er deltidsmodulet på 37 timer nedlagt jf. kommunens godkendte budget for 2024.

For begge moduler gælder:

 • Platformen Aula anvendes til at registrere hvornår barnet afleveres og afhentes.
 • På Aula skal forældre angive vejledende fremtidige komme-/gå-tider i modulet af samme navn, så der er mulighed for at planlægge dagene bedst muligt. Dette gøres som minimum for den kommende uge, men gerne for en længere periode.

Se reglerne for de enkelte moduler længere nede på siden.

Ved ændring af modul gælder:

 • Modulvalget er gældende for mindst 1 måned.
 • Ændring af modul - både op og ned i tid - skal ske med 1 måneds varsel til den første i måneden (henvend dig i daginstitutionen).

Grundlaget for administration af modulordningerne er tillid, åbenhed og dialog. Det er forældrenes ansvar at overholde de aftalte mødetider. Hvis timetallet ikke overholdes, har lederen af daginstitutionen pligt til at gøre opmærksom på problemet over for forældrene. Det er ligeledes ledelsens pligt, at anvise forældrene en fuldtidsplads, hvis der på trods af påtale af problemet, stadigt registreres overskridelser.

Deltidsmodul på 30 timer om ugen

Følgende regler gælder for deltidsmodulet på 30 timer om ugen:

 • Timetallet opgøres samlet pr. uge. Det er ikke muligt at overføre timer fra en uge til den næste.
 • Deltidsmodulet skal dække jeres faktiske pasningsbehov/tidsforbrug inkl. den daglige forældrekontakt, så tid til aflevering og afhentning skal indregnes.
 • Vær også opmærksom på, at der kan være aktiviteter/rutiner, der strækker sig over en stor del af dagen, hvor børn på deltidsmodul måske ikke kan deltage.
 • Der skal minimum bruges/tælles fire timer pr. dag. Dette gælder også på lukkedage og helligdage.
 • Der kan ikke spares timer op, hvis barnet er fraværende for eksempel på grund af sygdom eller fridag.

Fuldtidsmodul

Følgende regler gælder for fuldtidsmodulet:

 • Der er fuld fleksibilitet inden for daginstitutionens åbningstid.
 • Af hensyn til barnet forventes ikke ophold i daginstitutionen på mere end 50 timer pr. uge.