Modulordninger i daginstitutioner

Vær opmærksom på at der indføres nye fleksible ugemoduler fra januar 2020.

Du søger plads i dagtilbud via Den Digitale Pladsanvisning under "Selvbetjening" øverst på denne side.

Moduler i 2019

Fredericia Kommune tilbyder fleksible ugemoduler:

 • Et fuldtidsmodul på 47,5 timer pr. uge.
 • Deltidsmoduler på henholdsvis 35 timer, 25 timer og 20 timer pr. uge.
 • For søskendebørn af forældre på barsel er det muligt at få et deltidsmodul på 30 timer pr. uge

Se reglerne for de enkelte moduler længere nede på siden.

Ved ændring af modul gælder:

 • Modulvalget er gældende for mindst 1 måned
 • Ændring fra et længere til et kortere modul skal ske med 1 måneds varsel til den første i måneden (henvend dig i daginstitutionen)
 • Ændring fra et kort modul til et længere modul kan ske fra dag til dag, såfremt der er plads i daginstitutionen (henvend dig i daginstitutionen). Hvis du ønsker ændringen med kort varsel, og der ikke er plads i dit barns nuværende daginstitution, kan vi finde en plads i en anden daginstitution i Fredericia Kommune inden for tre måneder jævnfør Pasningsgarantien.

Grundlaget for administration af modulordningerne er tillid og åbenhed. Det er forældrenes ansvar at overholde de aftalte mødetider, mens den pædagogiske leder har kompetencen til at gøre forældrene opmærksomme på det, hvis mødetiderne ikke overholdes.

Du søger plads i dagtilbud via Den Digitale Pladsanvisning under "Selvbetjening" øverst på denne side.

Fuldtidsmodul på 47,5 timer om ugen

Følgende regler gælder for fuldtidsmodulet på 47,5 timer om ugen:

 • Der er fuld fleksibilitet inden for daginstitutionens åbningstid
 • Der skal i daginstitutionen afleveres en plan for brugen af ugens timer. Det er op til den enkelte daginstitution at udmelde, hvor ofte der skal afleveres en plan for brugen af ugens timer.

20 timers modul

Følgende regler gælder for 20 timers modulet:

 • Der er fire sammenhængende timer til rådighed pr. dag.
 • Timerne kan lægges på forskellige tidspunkter de forskellige ugedage.
 • Ved normale uger skal alle ugens fem hverdage indgå. Hvis en uge indeholder lukkedage (helligdage), har du færre dage at fordele timerne på. Der kan ikke spares timer op, hvis barnet er fraværende for eksempel på grund af sygdom.
 • Der skal i daginstitutionen afleveres en plan for brugen af ugens timer. Det er op til den enkelte daginstitution at udmelde, hvor ofte der skal afleveres en plan for brugen af ugens timer.

Bemærk! Børn på 20 timers modulet er ikke omfattet af en eventuel frokostordning, uanset om de er i daginstitutionen ved frokosttid. Hvis forældrene ønsker, at barnet deltager i frokostordningen, skal barnet tilmeldes 25 timers modulet (Læs mere om frokostordninger under "Mad i daginstitutioner").

25 timers modul

Følgende regler gælder for 25 timers modulet:

 • Der skal minimum bruges fire timer pr. dag og maksimum ni timer pr. dag.
 • Ved normale uger skal alle ugens fem hverdage indgå. Hvis en uge indeholder lukkedage (helligdage), har du færre dage at fordele timerne på. Det betyder samtidig, at du har et tilsvarende mindre antal timer at fordele.
 • Der kan ikke spares timer op, hvis barnet er fraværende for eksempel på grund af sygdom.
 • Der skal i daginstitutionen afleveres en plan for brugen af ugens timer. Det er op til den enkelte daginstitution at udmelde, hvor ofte der skal afleveres en plan for brugen af ugens timer.

35 timers modul

Følgende regler gælder for 35 timers modulet:

 • Der skal minimum bruges fire timer pr. dag og maksimum 9 1/2 timer pr. dag.
 • Ved normale uger skal alle ugens fem hverdage indgå. Hvis en uge indeholder lukkedage (helligdage), har du færre dage at fordele timerne på. Det betyder samtidig, at du har et tilsvarende mindre antal timer at fordele. Eksempel: Ugen op til påske har tre åbningsdage. Med et 35 timers modul er der 21 timer at benytte: 7 timer mandag, 7 timer tirsdag og 7 timer onsdag.
 • Der kan ikke spares timer op, hvis barnet er fraværende for eksempel på grund af sygdom.
 • Der skal i daginstitutionen afleveres en plan for brugen af ugens timer. Det er op til den enkelte daginstitution at udmelde, hvor ofte der skal afleveres en plan for brugen af ugens timer.

30 timers modul til børn af forældre på barselsorlov

Ifølge den nye aftale om dagtilbud 2018 er det vedtaget, at alle kommuner skal tilbyde et deltidsmodul i daginstitutioner og dagplejen på 30 timer om ugen til ældre søskendebørn af forældre på barsel efter barselsloven.

Muligheden for en plads på deltidsmodulet gælder også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist, og forældre, der afholder barsel i forbindelse med adoption, udskudt barsel, barsel ved forældreorlov med videre.

Det er muligt at få pladsen på deltidsmodulet, mens du er på barsel under graviditeten samt efter fødslen. Den ene eller begge forældre skal som minimum afholde barsels- eller forældreorlov svarende til 40 % af arbejdstiden (for eksempel 2 dage om ugen eller 15 timer på en 37 timers arbejdsuge), før de har mulighed for at få deltidspladsen.

Retningslinjer for 30 timers modul til børn af forældre på barselsorlov

 • Barnet skal som minimum være i daginstitution eller dagplejen fire timer pr. dag og maksimum 91/2 timer pr. dag.
 • På normale uger skal alle ugens fem hverdage indgå. Hvis en uge indeholder lukkedage, helligdage eller fridage, har du færre dage at fordele timerne på. Det betyder samtidig, at du har et tilsvarende mindre antal timer at fordele.
 • Der kan ikke spares timer op, hvis barnet er fraværende for eksempel på grund af sygdom.
 • Der skal laves en plan for brugen af ugen timer i daginstitutionen eller dagplejen. Det er op til den enkelte daginstitution eller dagpleje at udmelde, hvor ofte en plan for bruges af ugen timer skal afleveres.

Sådan søger du om et 30-timers deltidsmodul til børn af forældre på barselsorlov

 • Du kan søge plads på deltidsmodulet i daginstitution eller dagpleje i Fredericia Kommune via den Digitale Pladsanvisning øverst på denne side.
 • Hvis barnet i forvejen har en plads i daginstitution eller dagpleje i Fredericia Kommune, skal deltidsmodulet søges med 1 måneds varsel til den 1. i måneden. Du kan tidligst få plads på deltidsmodulet fra den 1. i den måned, hvor du påbegynder din barsel.
 • I ansøgningen skal du angive den periode, du ønsker deltidsmodulet. Hvis du efterfølgende ønsker deltidsmodulet i en kortere periode, skal du give Fredericia Kommune besked.
 • Du skal dokumentere, at du holder barselsorlov efter barselsloven. Dokumentationen kan for eksempel være en kopi af vandrejournalen, hvori det forventede fødselstidspunkt står, en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lignende.

Indsend venligst din ansøgning og dokumentation samtidig. Vi behandler først din ansøgning, når der er dokumentation for barselsorloven. Varslet tæller først fra den dato, hvor vi har modtaget både din ansøgning samt den nødvendige dokumentation for barsel. Dokumentationen skal sendes til mailadressen her: boerneservice@fredericia.dk

Hvornår ophører deltidsmodulet til børn af forældre på barselsorlov?
Deltidsmodulet på 30 timer om ugen ophører ved udgangen af den måned, hvor forældrenes barselsorlov afbrydes eller på anden vis ophører.

Når pladsen på deltidsmodulet ophører, kommer dit barn automatisk på det modul, som barnet før barselsorloven var indmeldt på. Hvis du ønsker andet, skal du kontakte Pladsanvisningen minimum 1 måned før.

Forældrene kan beholde pladsen på deltidsmodulet, hvis barselsorloven afbrydes i en periode på mindre end fem uger. Hvis forældrene afbryder barselsorloven i en periode på mere end fem uger, bortfalder retten til pladsen på 30 timers deltidsmodul.

Forældrene skal give Fredericia Kommune besked, hvis barselsorloven afbrydes i en periode på mere end fem uger, eller hvis barselsorloven på anden vis ophører.

Moduler i 2020

Fredericia Kommune tilbyder i 2020 følgende fleksible ugemoduler:

 • Et fuldtidsmodul på 47,5 timer pr. uge.
 • Deltidsmoduler på henholdsvis 37 timer og 30 timer pr. uge.

Se reglerne for de enkelte moduler længere nede på siden.

Ved ændring af modul gælder:

 • Modulvalget er gældende for mindst 1 måned
 • Ændring af modul - både op og ned i tid - skal ske med 1 måneds varsel til den første i måneden (henvend dig i daginstitutionen)

Grundlaget for administration af modulordningerne er tillid og åbenhed. Det er forældrenes ansvar at overholde de aftalte mødetider, mens den pædagogiske leder har kompetencen til at gøre forældrene opmærksomme på det, hvis mødetiderne ikke overholdes.

Du søger plads i dagtilbud via Den Digitale Pladsanvisning under "Selvbetjening" øverst på denne side.

Deltidsmoduler på 30 og 37 timer om ugen

Følgende regler gælder for deltidsmodulerne på 30 og 37 timer om ugen:

 • Der skal minimum bruges fire timer pr. dag og maksimum 9 1/2 timer pr. dag.
 • Ved normale uger skal alle ugens fem hverdage indgå. Hvis en uge indeholder lukkedage (helligdage), har du færre dage at fordele timerne på. Der kan ikke spares timer op, hvis barnet er fraværende for eksempel på grund af sygdom.
 • Der skal i daginstitutionen afleveres en plan for brugen af ugens timer. Det er op til den enkelte daginstitution at udmelde, hvor ofte der skal afleveres en plan for brugen af ugens timer.

Fuldtidsmodul på 47,5 timer om ugen

Følgende regler gælder for fuldtidsmodulet på 47,5 timer om ugen:

 • Der er fuld fleksibilitet inden for daginstitutionens åbningstid
 • Der skal i daginstitutionen afleveres en plan for brugen af ugens timer. Det er op til den enkelte daginstitution at udmelde, hvor ofte der skal afleveres en plan for brugen af ugens timer.