Slå adgang med tegn til/fra

Modulordninger i daginstitutioner

Vær opmærksom på at der er indført nye fleksible ugemoduler fra januar 2020.

Du søger plads i dagtilbud via Den Digitale Pladsanvisning under "Selvbetjening" øverst på denne side.

Moduler

Fredericia Kommune tilbyder følgende fleksible ugemoduler:

 • Et fuldtidsmodul på 47,5 timer pr. uge.
 • Deltidsmoduler på henholdsvis 37 timer og 30 timer pr. uge.

Se reglerne for de enkelte moduler længere nede på siden.

Ved ændring af modul gælder:

 • Modulvalget er gældende for mindst 1 måned
 • Ændring af modul - både op og ned i tid - skal ske med 1 måneds varsel til den første i måneden (henvend dig i daginstitutionen)

Grundlaget for administration af modulordningerne er tillid og åbenhed. Det er forældrenes ansvar at overholde de aftalte mødetider, mens den pædagogiske leder har kompetencen til at gøre forældrene opmærksomme på det, hvis mødetiderne ikke overholdes.

Du søger plads i dagtilbud via Den Digitale Pladsanvisning under "Selvbetjening" øverst på denne side.

Deltidsmoduler på 30 og 37 timer om ugen

Følgende regler gælder for deltidsmodulerne på 30 og 37 timer om ugen:

 • Der skal minimum bruges/tælles fire timer pr. dag. Dette gælder også på lukkedage og helligdage.
 • Der kan ikke spares timer op, hvis barnet er fraværende for eksempel på grund af sygdom eller fridag.
 • Der skal i daginstitutionen afleveres en plan for brugen af ugens timer. Det er op til den enkelte daginstitution at udmelde, hvor ofte der skal afleveres en plan for brugen af ugens timer.

Fuldtidsmodul på 47,5 timer om ugen

Følgende regler gælder for fuldtidsmodulet på 47,5 timer om ugen:

 • Der er fuld fleksibilitet inden for daginstitutionens åbningstid
 • Der skal minimum bruges/tælles fire timer pr. dag. Dette gælder også på lukkedage og helligdage.
 • Der kan ikke spares timer op, hvis barnet er fraværende for eksempel på grund af sygdom.
 • Der skal i daginstitutionen afleveres en plan for brugen af ugens timer. Det er op til den enkelte daginstitution at udmelde, hvor ofte der skal afleveres en plan for brugen af ugens timer.