duponts gård
Slå adgang med tegn til/fra

Duponts Gård

Velkommen til Duponts Gård

Duponts Gård er en integreret institution bestående af 4 børnegrupper. Vi har 2 vuggestuegrupper med børn i alderen 0-3 år samt 2 flexgrupper med børn i alderen 2½-6 år.
Duponts Gård er en kommunal institution, der er placeret på en historisk beliggende grund. Læs mere om husets historie i afsnittet "Duponts Gårds historie".
I Duponts Gård vægter vi relationsarbejde og små børnefælleskaber, da vi ved, at børn trives og udvikler sig bedst i mindre grupper. Vi styrker børnene i at blive så dygtige, de kan, og vi følger deres spor og zone for nærmeste udvikling. Vi skaber fundamentet for at gøre børnene til aktive medborgere.
Vi ser hvert barn som unikt og værdifuldt, og vi vil i samarbejde med forældrene skabe de bedste rammer for det gode børneliv. Børnene er forældrenes børn, og det betyder meget for os, at vi har en god dialog med forældrene omkring barnets trivsel og udvikling.

Hos os skal børn have lov at lege og være børn. Leg er vigtig for børns udvikling, da det er gennem leg, at børn udvikler blandt andet fantasi, sprog, sociale kompetencer og selvværd.

Vi arbejder ud fra de styrkede pædagogiske læreplaner, og når vi planlægger aktiviteter, tager vi udgangspunkt i de ting, der rører sig i børnene og i verden omkring os.
I Duponts Gård lægger vi vægt på mangfoldighed og nysgerrighed på hinandens kulturer.
Gennem nysgerrighed giver vi børn indsigt i og erfaring med forskellighed.

Vi er placeret i Fredericias midtby tæt på strand, vold, byens faciliteter og Fredericia C, og vi benytter os meget af de faciliteter, der er i vores lokalområde. 
Vi har samarbejde med Den Kreative Skole, hvor børnene i løbet af deres tid i Duponts Gård får undervisning i sang, musik og billedkunst. Vi har en gruppe børn på Den Kreative Skole 2 gange ugentlig. Derudover har vi adgang til gymnastiksalen i Sundhedshuset 1 gang ugentligt samt varmtvandsbassin 1 gang ugentligt. Vi ligger tæt på den nye legeplads ved Sundhedshuset, og den bruger vi flittigt.

I Duponts Gård har vi frokostordning, og vi har guldmærke i økologi. Se mere under afsnittet "Frokostordning".

Duponts Gård er en del af Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Duponts Gård.

Du kan kontakte pædagogisk leder, Birte Damsted, på telefonnummer 72 10 65 00.

Personale

Personalesammensætningen i Duponts Gård ser sådan ud:

 • ni pædagoger
 • fire pædagogmedhjælpere
 • én studerende
 • én køkkenansvarlig
 • én pædagogisk leder
Dagligdagen
 • Vi serverer morgenmad til de børn, der kommer før klokken 07.15.
 • Klokken cirka 07.30 går vuggestuebørnene sammen på den ene vuggestuegruppe, og flexgruppebørnene går sammen på en af flexgrupperne.
 • Klokken cirka 08.00-08.30 er alle stuer åbne, og børnene går på deres egne grupper.
 • Klokken 09.00 spiser vi formiddagsmad.
 • Klokken 11.00 spiser vi frokost, der er lavet i vores køkken.
 • Flexgruppebørnene er stort set altid ude fra klokken 12.00 – 14.00. I det tidsrum sover de fleste vuggestuebørn.
 • Klokken 14.00 spiser vi eftermiddagsmad på alle grupper.
 • Derefter begynder børnene løbende at blive hentet.
Årets gang

Traditioner og fælles arrangementer i Duponts Gård

 • Februar Fastelavn, hvor vi laver fastelavnsris, holder fastelavnsfest for børnene med tøndeslagning og så videre
 • Marts/April Påskefrokost, hvor hele huset spiser påskemiddag og hygger
 • Maj Duponts Gårds fødselsdag den 10. maj for børnene. Forældrene inviteres på runde fødselsdage. Vi har også Blomsterdag/bedsteforældredag i maj måned. Alle børn medbringer en blomst, som de planter på legepladsen sammen med deres bedsteforældre.
 • Juni Sct. Hansfest, hvor vi laver bål og sender heksen til Bloksbjerg
 • August/september Sommerfest
 • Oktober Halloween for flexgrupperne
 • December Julemåneden er en hyggelig måned. Hver dag er nissen på spil. Vi åbner julekalender, pakkekalender, bager, laver julegaver og meget mere. Der er juleafslutning, hvor vi alle spiser risengrød. Mandelgaver, besøg af julemanden og godteposer.

Faste arrangementer

 • Vi har rådighed over gymnastiksalen i Sundhedshuset hver onsdag fra 9.00-11.00. Både store og små kommer i gymnastiksal. Derudover har vi en gruppe til svømning i varmtvandsbassinet i sundhedshuset om torsdagen. Det er primært vores storegruppebørn, der er til svømning.
 • Luciaoptog
 • Storegruppe for kommende skolebørn.
 • Planlagte naturture i mindre grupper. Kan også foregå aldersopdelt.
 • Temaer, hvor vi arbejder på tværs på stuerne.
 • Vi har børn på Den Kreative Skole to gange om ugen. En gruppe er med for et halvt år af gangen. Den ene gang i ugen er det sprog og musikundervisning. Den anden gang er det billedkunst.
Frokostordning

I Duponts gård har forældrene valgt frokostordning, så alle børn får frokost, som er lavet i vores køkken. Vi vægter meget, at al mad så vidt muligt bliver lavet fra bunden. Alt vores brød er hjemmebagt.

Guldmedalje i økologi
I Duponts Gård vægter vi økologi højt. Vores køkkenansvarlige har opnået en guldmedalje, som betyder, at andelen af økologiske råvarer er på minimum 90 %.

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.

Forældreråd

 

Jessica Wetterstein - jessica-wetterstein@live.dk – formand og repræsentant i den juridiske bestyrelse
Michael Mouridsen – mouridsen@mail.com
Kristine Mains – kristinemains@hotmail.com
Maria Ankjær Scavenius – maria.ankjaer.nielsen89@gmail.com
Ann-Kathrin Henrichsen - kat.henrichsen@yahoo.dk
Helle Elgaard Jensen - elgaard87@gmail.com
Kamilla Frank - kamillafrank@live.dk
Magnus Smolarz - magnus@smolarz.dk
Nicolaj Nyberg Rasmussen - ninyras@msn.com
Sindu Guneshan - sindu90_dk@hotmail.com
Line Hauge Dyrvig - line.harrison1@gmail.com

Personalerepræsentanter 
Birte Damsted – birte.damsted@fredericia.dk – pædagogisk leder
Helene Engsbye – helene.engsbye@fredericia.dk – personalerepræsentant
Lars Mikkelsen – lars.mikkelsen@fredericia.dk – suppleant

 

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Duponts Gårds historie

Den ældst bevarede folkefortælling fra Fredericia fortæller, at der i Dronningensgade 66 i 1787 boede en mand, der hed Matthieu Duponts sammen med sin hustru Olympe Killemond.

Matthieu var født i Fredericia af forældre, der var kommet til byen i 1720. Han har måske overtaget gården efter dem.

Familien tilhørte Den reformerte Menighed. De var huguenotter, det vil sige franske protestanter.

Huguenotterne var blevet inviteret til at bosætte sig i Fredericia. De var oprindelig flygtet fra Frankrig og Nederlandene til bl.a. Brandenburg, hvor de kunne være i fred med deres tro.

Matthieu Dupont var tobaksplantør. Tobaksdyrkning var et erhverv, huguenotterne havde taget med sig fra Brandenburg.

Matthieu og Olympe kunne formentlig ikke leve af tobaksavl alene. De dyrkede sikkert grøntsager, holdt høns og grise, og måske dyrkede de den ret ukendte kornsort, hvede.

Matthieu og Olympe fik børn, bl.a. Elisabeth Dupont, som i 1850 ejede gården sammen med sin mand Pierre Honoré, der var avlsbruger.

Omkring 1900 fungerede gården ikke længere som avlsbrugergård, og den var ikke mere beboet af huguenotter.

I dag er gården revet ned og en bygning er opført i gammel avlsbrugerstil.

Familien Dupont var den første ejer af Dronningensgade 66. Sammen med mange andre franske familier bosatte familien Dupont sig i det fremmede og ukendte Fredericia. I dag er det ukendte blevet fortroligt, og de franske slægter er blevet danske.

På det sted, hvor Matthieu og Olympe opdragede deres børn på fransk, tales der i dag dansk, men jo også andre sprog, da verden er blevet mere interkulturel og mangfoldig. Men det kan da godt være, at der blandt de små brugere af Duponts Gård er et par efterkommere af Matthieu og Olympe…

Duponts Gård ligger i et reformert centrum. Skolen og kirken og den tidligere præstegård ligger lige ved siden af. Duponts Gård er et godt og levende supplement til erindringen om de franske slægter, der var med til at udvikle og skabe Fredericia.

Duponts Gård blev indviet som børneinstitution d. 7. juni 1996 med deltagelse af byrådet og børne- og ungeudvalget med ønsket om, at Duponts Gård måtte blive en god ramme om glæde, udvikling og tryghed for alle.