Duponts Gård
Slå adgang med tegn til/fra

Duponts Gård

Velkommen til Duponts Gård

Duponts Gård er et sted, hvor børnene har lov til at være børn. Vi vil løbende dygtiggøre os, så børnene kan færdes i et åbent hus, hvor frihed, udvikling og ret til medbestemmelse er stor. Vi tilbyder børnene sjove oplevelser gennem leg, udeliv og aktiviteter, som skal danne grobund for deres fremtidige færden.

Her i Duponts Gård bliver børnene mødt af varme og imødekommende voksne, som drager omsorg og giver tryghed til det enkelte barn. Vi vil møde forældrene med åbenhed og interesse. Et godt forældresamarbejde er vigtigt for, at Duponts Gård bliver et rart sted at være. Vi lægger stor vægt på den daglige kontakt ved at vise vores imødekommenhed og interesse for det enkelte barn og familien.

Duponts gård er normeret til 96 børn. Vi har fordelt børnene, så der så vidt muligt er 12 børn i hver af de to vuggestuegrupper. På flexgrupperne er der plads til 24 børn, hvis alle børn er blevet 3 år. Børn under 3 år tæller 2 i normeringen.

Duponts Gård er en del af Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Duponts Gård.

Du kan kontakte pædagogisk leder, Birte Damsted, på telefonnummer 72 10 65 00.

Personale

Personalesammensætningen i Duponts Gård ser sådan ud:

 • ni pædagoger
 • fire pædagogmedhjælpere
 • én studerende
 • én køkkenansvarlig
 • én pædagogisk leder
Dagligdagen
 • Vi serverer morgenmad til de børn, der kommer før klokken 07.15.
 • Klokken cirka 07.30 går vuggestuebørnene sammen på den ene vuggestuegruppe, og flexgruppebørnene går sammen på en af flexgrupperne.
 • Klokken cirka 08.00-08.30 er alle stuer åbne, og børnene går på deres egne grupper.
 • Klokken 09.00 spiser vi formiddagsmad.
 • Klokken 11.00 spiser vi frokost, der er lavet i vores køkken.
 • Flexgruppebørnene er stort set altid ude fra klokken 12.00 – 14.00. I det tidsrum sover de fleste vuggestuebørn.
 • Klokken 14.00 spiser vi eftermiddagsmad på alle grupper.
 • Derefter begynder børnene løbende at blive hentet.
Årets gang

Traditioner og fælles arrangementer i Duponts Gård

 • Februar Fastelavn, hvor vi laver fastelavnsris, holder fastelavnsfest for børnene med tøndeslagning og så videre
 • April Påskefrokost, hvor hele huset spiser påskemiddag og hygger
 • Maj Duponts Gårds fødselsdag den 10. maj for børnene. Forældrene inviteres på runde fødselsdage. Vi har også Blomsterdag/bedsteforældredag i maj måned. Alle børn medbringer en blomst, som de planter på legepladsen sammen med deres bedsteforældre.
 • Juni Sct. Hansfest, hvor vi laver bål og sender heksen til Bloksbjerg
 • August/september Sommerfest
 • Oktober Halloween for flexgrupperne
 • December Julemåneden er en hyggelig måned. Hver dag er nissen på spil. Vi åbner julekalender, pakkekalender, bager, laver julegaver og meget mere. Der er juleafslutning, hvor vi alle spiser risengrød. Mandelgaver, besøg af julemanden og godteposer.

Faste arrangementer

 • Vi har rådighed over gymnastiksalen i Sundhedshuset hver onsdag fra 9.00-11.00. Både store og små kommer i gymnastiksal. Derudover har vi en gruppe til svømning i varmtvandsbassinet i sundhedshuset om torsdagen. Det er primært vores storegruppebørn, der er til svømning.
 • Luciaoptog
 • Storegruppe for kommende skolebørn.
 • Planlagte naturture i mindre grupper. Kan også foregå aldersopdelt.
 • Temaer, hvor vi arbejder på tværs på stuerne.
 • Vi har børn på Den Kreative Skole to gange om ugen. En gruppe er med for et halvt år af gangen. Den ene gang i ugen er det sprog og musikundervisning. Den anden gang er det billedkunst.
Frokostordning

I Duponts gård har forældrene valgt frokostordning, så alle børn får frokost, som er lavet i vores køkken. Vi vægter meget, at al mad så vidt muligt bliver lavet fra bunden. Alt vores brød er hjemmebagt.

Guldmedalje i økologi
I Duponts Gård vægter vi økologi højt. Vores køkkenansvarlige har opnået en guldmedalje, som betyder, at andelen af økologiske råvarer er på minimum 90 %.

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.

Forældreråd

 

Kasper Sivertsen – Kasper.sivertsen@gmail.com  – formand og medlem af den juridiske bestyrelse
Mouritz Mouridsen – mouritz87@gmail.com
Trine Østerlund Rasmussen – trinefit.@gmail.com
Monika Hauerslev – monikahauerslev@gmail.com
Diana Villadsen – dianavilladsen@hotmail.dk
Celia Rosener-Vestergaard – celiarosener@yahoo.dk
Mads Konradsen – madslindkonradsen@gmail.com
Birte Damsted – birte.damsted@fredericia.dk  – pædagogisk leder
Helene Engsbye – helene.engsbye@fredericia.dk
 

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.