Slå adgang med tegn til/fra

Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg

Distrikt Kirstinebjerg dækker Fredericia midt- og nordby. Bydelen byder på en masse interessant lokalhistorie. Alle daginstitutioner ligger tæt på by, skov og strand. Distrikt Kirstinebjerg består af ni daginstitutioner, der samarbejder på tværs. Vi har udarbejdet principper for trivsel og læring samt økonomi for at sikre lige muligheder og vilkår for alle børn.

Her er en mangfoldighed af daginstitutioner i forhold til størrelse, beliggenhed og pædagogiske profiler. Vi har idrætsbørnehaver, institutioner med naturprofiler med grønne flag, kulturinstututioner og vi har alle et stort fokus på inklusion. Vi har også et tæt samarbejde med Dagplejen.

Kom og besøg os - Vi vil rigtig gerne vise vores daginstitutioner frem!

I Kirstinebjerg arbejder både distriktets dagtilbud og Kirstinebjergskolen ud fra et fælles DNA fra 0-18 år. Her er der fokus på Trivsel, Læring, Udvikling og Dannelse.

Kirstinebjerg 0-18 år DNA

Samarbejde 0-5 år og skoleområdet

0-5 år
Dagtilbuddene i distriktet arbejder på kryds og tværs i hverdagen. 
Pædagoger indgår i ad hoc netværk ud fra funktion eks. Sprogvejledning, Natur m.m.
Vi holder fælles personalemøder i distriktet 4 gange årligt.
Vi har udarbejdet et fælles børnesyn (se afsnittet her på siden).
Lederteamet arbejder tæt sammen i hverdagen om den fælles distriktsopgave

0-18 år - Overgange og samarbejde
Vi samarbejder i overgangene fra daginstitution til skole, og vi udvikler dette arbejde løbende. Vi har et overgangspapir, som vi anvender, så vigtig viden om det enkelte barn ikke går tabt. Overgangspapiret udfyldes sammen med barnets forældre.
Dagtilbuddene deltager/inviteres også til nogle af skolens aktiviteter eks. scienceforløb, lån af haller, musical osv.
Vi samarbejder også om en fælles naturfagsstrategi.
Fire gange årligt har vi fælles ledermøder med skolens ledelse, og to gange årligt har vi tværfaglige distriktsmøder, hvor vores tværfaglige samarbejdspartnere deltager.

Distriktskontoret
Distriktsskoleleder Stefan Helming Kelstrup og distriktsinstitutionsleder Hanne Bramm har kontor under samme tag i inspektørboligen på Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej. Ligeledes er de administrative medarbejdere fra Daginstitutionen Kirstinebjerg og Kirstinebjergskolen under samme tag. Alle distriktets møder foregår i dette hus. Vi vil gerne sikre sammenhæng på hele 0-18 års-området, og det er derfor vigtigt, at vi er tæt på hinanden i dagligdagen.

Besøg Kirstinebjergskolens hjemmeside - klik her

Vores fælles børnesyn for børn på 0-5 år

I Distrikt Kirstinebjerg har vi udarbejdet et fælles børnesyn for børn i 0-5 års alderen. Omdrejningspunkterne er:

 • Kontekst
  • Fællesskab og Samhørighed
  • Leg, Læring og Livsglæde
  • Professionalitet og Evidens
 • Aktør
  • Medbestemmelse og Omsorg
  • Mestring og Ligeværd
  • Dialog, Tankefrihed og Ytring
 • Individ
  • Forskellighed og Mangfoldighed
  • Ligestilling og Ytring
  • Tilhørsforhold, Trivsel og Sundhed

Se plakaten i fuld størrelse under "Bilag" herunder.

Kirstinebjerg boernesyn plakat

Bilag

Ny styrket læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan består af det fælles pædagogisk grundlag og de seks læreplanstemaer.

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG

 • Leg
 • Læring
 • Børnefællesskaber
 • Pædagogisk læringsmiljø
 • Forældresamarbejde
 • Børn i udsatte positioner
 • Sammenhænge
 • Børnesyn
 • Dannelse og børneperspektiv

DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

I Fredericia Kommune arbejder vi ligeledes med politisk vedtagede strategier og FN’s 17 verdensmål. Disse indarbejdes i ovenstående temaer, hvor de passer ind.

Frokostordning

I Distrikt Kirstinebjerg har alle daginstitutioner frokostordning:

 • Bissensvej
 • Bøgeskov
 • Duponts Gård
 • Gades Gård
 • Olympiaden
 • Savannen
 • Valhalla
 • Voldly
 • Østervold

Læs mere om frokostordningen

Forældresamarbejde

Forældrebestyrelsen arbejder på tværs af institutioner i området. Dette gælder såvel de pædagogiske indsatser, som det mere praktiske med tilrettelæggelse af åbningstid, lukkedage og ferielukning.

Bilag

Kirstinebjergdistriktets lederteam

distriktsinstitutionsleder_hanne_bramm

Hanne Bramm, Distriktsinstitutionsleder

 

bissensvej_gitte_lykke

Gitte Lykke, pædagogisk leder af Børnehuset Bissensvej

 

boernehuset_boegeskov_ella_feltendahl

Ella Feltendahl, leder af Børnehuset Bøgeskov

 

 

Vakant, pædagogisk leder af Børnehuset Valhalla

 

oestervold_jane_friedrichsen

Jane Friedrichsen, pædagogisk leder af Børnehuset Østervold

 

duponts_gaard_birte_damsted

Birte Damsted, pædagogisk leder af Duponts Gård

 

Henrik Pedersen

Henrik Pedersen, pædagogisk leder af Idrætsbørnehuset Olympiaden

 

gades_gaard_dorthe_andresen

Dorthe Andresen, pædagogisk leder af Kulturbørnehaven Gades Gård

 

 

Vakant, leder af Børnehuset Savannen

 

Billede af Line Conradsen Ramsgaard

Line Conradsen Ramsgaard, pædagogisk leder af Voldly

Lukkedage

Her kan du se en samlet oversigt over lukkedagene i Distrikt Kirstinebjerg

Orientering om sampasning og lukkedage i Kirstinebjerg Distriktet
Kirstinebjerg Distriktet holder åbent året rundt. Der vil altid være mulighed for pasning i alle ferieuger i et kalenderår. Her tilbyder vi sampasning, hvor kun det antal institutioner holder åbent, der er behov for.

Sommerferie
I sommerferien har vi også sampasning. Det betyder, at institutionerne er lagt sammen, så kun halvdelen holder åbent i nogle af ugerne. Hvilke uger og hvor meldes først ud lige inden skolernes sommerferie starter, da fremmødet af børn bestemmer, hvilke institutioner der lægges sammen. Der vil altid følge kendt personale med.

Det vil være en stor hjælp og vigtigt, at I forældre sørger for at melde pasning til jeres barns institution, så snart tilmelding er lagt på Aula, og så snart jeres planlagte ferie er kendt for jer. Det er vigtigt, at I overholder deadline for tilmelding til pasning. Så kan vi meget bedre og hurtigere få et overblik, ligesom personalet også kan få besked om deres ferie. Vi vil nemlig allerhelst have, at personalet afholder deres ferie, når fremmødet er lavt. Personalet har ligesom jeres børn også brug for ferie.

Den pasning, som I melder ind, forventer vi overholdt, da der kun sættes personaleressourcer på til det antal børn, der fremmøder. Vi modtager derfor ikke børn, der er registreret til at holde ferie.

Der holdes lukket flg. dage:

 • Fredag efter Kr. Himmelfarts dag
 • Grundlovsdag den 5. juni
 • Den 24 december
 • Den 31 december
 • Dagene mellem Jul og nytår

Sampasning i øvrige skoleferier

Behovspasning mellem jul og nytår og fredag efter Kr. Himmelfartsdag foregår altid i enten Duponts Gård eller Gades Gård.
Den 5. juni og den 24. december tilbydes der IKKE pasning i henhold til reglerne om lukkedage.
Har I brug for pasning de øvrige lukkedage, skal I kontakte den pædagogiske leder senest 1 mdr. før dagen.

Med venlig hilsen
Hanne Bramm
Distriktsinstitutionsleder i Kirstinebjerg Distriktet
Tlf. 41167760 – hanne.bramm@fredericia.dk