Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg

Information om Distrikt Kirstinebjerg

Distrikt Kirstinebjerg dækker Fredericia midt- og nordby. Bydelen byder på en masse interessant lokalhistorie. Alle daginstitutioner ligger tæt på by, skov og strand. Distrikt Kirstinebjerg består af ni daginstitutioner og 33 dagplejere. Vi er cirka 180 ansatte, der samarbejder på kryds og tværs. Vi har udarbejdet principper for trivsel og læring samt økonomi for at sikre lige muligheder og vilkår for alle børn.

Her er en mangfoldighed af daginstitutioner i forhold til størrelse, beliggenhed og pædagogiske profiler. Vi har idrætsbørnehaver, institutioner med naturprofiler med grønne flag, kulturinstututioner og vi har alle et stort fokus på inklusion.

Kom og besøg os - Vi vil rigtig gerne vise vores daginstitutioner frem!

Bilag

Samarbejde 0-5 år og skoleområdet

Fire gange årligt har vi fælles ledermøder, og to gange årligt har vi tværfaglige distriktsmøder.

Trivsels- og sundhedsråd
Rådet mødes flere gange årligt. Her drøftes fælles indsatser, og i Kirstinebjerg er et fælles tema fysisk aktivitet.

Overgange
Vi samarbejder i overgangene fra daginstitution til skole, og vi udvikler dette arbejde løbende. Vi har et overgangspapir, som vi anvender, så vigtig viden om det enkelte barn ikke går tabt. Overgangspapiret udfyldes sammen med barnets forældre.

Distriktskontoret
Distriktsinstitutionsleder og distriktskoleleder har kontor under samme tag i inspektørboligen på Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej. Ligeledes er de administrative medarbejdere fra Daginstitutionen Kirstinebjerg og Kirstinebjergskolen under samme tag. Alle distriktets møder foregår i dette hus. Vi vil gerne sikre sammenhæng på hele 0-18 års-området, og det er derfor vigtigt, at vi er tæt på hinanden i dagligdagen.

De fem kommunale strategier

Fredericia Kommune har udarbejdet fem strategier, som vi arbejder ud fra. Det drejer sig om:

 • Naturfag
 • Literacy
 • Inklusion
 • IT og digital dannelse
 • Mad, måltid og bevægelse
Vores fælles børnesyn for børn på 0-5 år

I Distrikt Kirstinebjerg har vi udarbejdet et fælles børnesyn for børn i 0-5 års alderen. Omdrejningspunkterne er:

 • Kontekst
  • Fællesskab og Samhørighed
  • Leg, Læring og Livsglæde
  • Professionalitet og Evidens
 • Aktør
  • Medbestemmelse og Omsorg
  • Mestring og Ligeværd
  • Dialog, Tankefrihed og Ytring
 • Individ
  • Forskellighed og Mangfoldighed
  • Ligestilling og Ytring
  • Tilhørsforhold, Trivsel og Sundhed

Se plakaten i fuld størrelse under "Bilag" herunder.

Se filmen om det fælles børnesyn her.

Bilag

Frokostordning

I Distrikt Kirstinebjerg har alle daginstitutioner frokostordning:

 • Bissensvej
 • Bøgeskov
 • Duponts Gård
 • Gades Gård
 • Kastanjegården
 • Randalgård
 • Valhalla
 • Voldly
 • Østervold

Læs mere om frokostordningen

Forældresamarbejde

Forældrebestyrelsen arbejder på tværs af institutioner og dagpleje i området. Dette gælder såvel de pædagogiske indsatser, som det mere praktiske med tilrettelæggelse af åbningstid, lukkedage og ferielukning.

 

Bilag

Kirstinebjergdistriktets lederteam

Hanne Bramm, Distriktsinstitutionsleder

 

Lene Horn, leder af Dagplejen

 

Gitte Lykke, pædagogisk leder af Børnehaven Bissensvej

 

Ella Feltendahl, leder af Børnehuset Bøgeskov

 

Connie Lubek, pædagogisk leder af Børnehuset Valhalla

 

Jane Friedrichsen, pædagogisk leder af Børnehuset Østervold

 

Birte Damsted, pædagogisk leder af Duponts Gård

 

Dorthe Andresen, konstitueret pædagogisk leder af Idrætsbørnehuset Olympiaden

 

Dorthe Andresen, pædagogisk leder af Kulturbørnehaven Gades Gård

 

Lisbeth Rasmussen, leder af Børnehuset Savannen

 

Gitte Jørgensen, pædagogisk leder af Voldly

Lukkedage