Olympiaden
Slå adgang med tegn til/fra

Idrætsbørnehuset Olympiaden

Velkommen til Idrætsbørnehuset Olympiaden

Idrætsbørnehuset Olympiaden er en kommunal flexinstitution, der er normeret til 96 pladser, hvor børn under 3 år tæller to pladser.

Børnene er fordelt på fire stuer:

 • to flexgrupper med børn i alderen fra 6 måneder til 4 år
 • to børnehavegrupper med børn fra ca. 3-6 år.

Børn og personale er tilknyttet en bestemt stue, men børnene kan lege i hele huset alt efter valg af legeredskaber eller kammerater. Der er dog enkelte tidspunkter på dagen, hvor børnene skal lege på deres egen stue. Legepladsen bliver brugt fast om eftermiddagen, men er ligeledes et tilbud om formiddagen. Hver fredag samles alle børn i en af garderoberne og har fredagssamling, som består af sang, sanglege eller emner, som har foregået i ugens løb.

Vi vægter samarbejdet med forældrene højt og prioriterer et ærligt og ligeværdigt samarbejde. Der bliver afholdt årlige samtaler, men I er altid velkomne til en snak, hvis der er behov.

Olympiaden er en idrætsinstitution. Det betyder, at vi arbejder med pædagogisk idræt som metode i vores hverdag. Det vil kort fortalt sige, at vi tænker over, hvorfor vi eksempelvis laver en aktivitet, og hvad den er godt for, inden aktiviteten går i gang. Hvad har børnene/barnet brug for, hvilken pædagogisk bagdør skal være mulig, hvad er den voksnes rolle i forhold til aktiviteten, og hvilket niveau skal aktiviteten forløbe på. Pædagogisk idræt bruges i vores hus, på legepladsen og på ture. Den er en del af vores tankegang. Vores hus er indrettet med mange motoriske muligheder både for grovmotorikken, men også finmotorikken.

Idrætsbørnehuset har madordning med forældrebetaling. Det betyder, at vi har en køkkendame ansat, som laver mad til alle børnene til frokost. Vi har modtaget sølvmedalje for brugen af økologiske madvarer.

Idrætsbørnehuset Olympiaden er en del af Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Idrætsbørnehuset Olympiaden.

Vores telefonnummer er 72 10 66 00.

Personale

I Idrætsbørnehuset Olympiaden har vi ansat uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Ud over det faste personale har vi vikarer, personer i arbejdsprøvning og erhvervspraktik fra skolerne.

Vi har også en køkkenassistent, der laver dejlig mad til os.

Pædagogisk idræt

Idrætsbørnehuset Olympiaden er en idrætsinstitution. Det betyder, at vi arbejder med pædagogisk idræt  i vores hverdag. Det vil kort fortalt sige, at vi tænker over, hvorfor vi eksempelvis laver en aktivitet, og hvad den er godt for, inden aktiviteten går i gang. Hvad har børnene/barnet brug for, hvilken pædagogiske bagdør skal være mulig, hvad er den voksnes rolle i forhold til aktiviteten, og hvilket niveau skal aktiviteten forløbe på.

Pædagogisk idræt bruges i vores hus, på legepladsen og på ture. Den er en del af vores tankegang. Vores hus er indrettet med mange motoriske muligheder både for grovmotorikken, men også finmotorikken.

Om formiddagen vil der ofte foregå forskellige aktiviteter og lege.

• Tur ud af huset
• Leg/aktivitet på legepladsen
• Leg/aktivitet på stuerne og gangene

Børnene får i nogle aktiviteter og lege lov til at være selvbestemmende omkring til- eller fravalg af leg/aktivitet. Det pædagogiske personale bedømmer dog ofte, hvilke børn der vil have gavn af de forskellige tilbud og børnene kan deltage på det niveau, de evner. Vi vægter at lave aktiviteter/lege/ture med mindre grupper, så der er større mulighed for fordybelse og nærvær mellem børn og pædagogisk personale.

Frokostordning

Der er frokostordning til alle børn. Vi har en ernæringsassistent ansat, der laver vores middagsmad.

Hun gør meget ud af at bruge økologi og har modtaget en sølvmedalje for brug af økologi.
Hun vægter at maden er varieret og ser indbydende ud. Vi prioriterer et roligt og hyggeligt miljø omkring måltiderne.

Til formiddagsfrugten og eftermiddagsfrugten medbringer barnet selv i alt fire stykker frugt i ugen (ikke på fredage). Ernæringsassistenten sørger for brød.

Forældreråd

Forældrerådet består af:  

 • Syv forældre: fem medlemmer og to suppleanter
 • To repræsentanter fra personalet og lederen

Alle medlemmer deltager i møderne, der holdes cirka hver 10. uge. Vi diskuterer de problemstillinger, der er i hverdagen. Vi drøfter/tager beslutninger om principper for eksempel om brug af økonomi og målsætning.

Som forælder er man mere end velkommen til at henvende sig om emner, man gerne vil have drøftet i forældrerådet.
 
Der er valg til forældrerådet hvert år i oktober, og man bliver som hovedregel valgt for 2 år ad gangen. Suppleanterne er dog kun valgt for 1 år.
 
​Forældrerådet i idrætsbørnehuset Olympiaden 2019

Formand:
Martin Erdmann
Mail: elmander@mail.dk 
Tlf. 2045 3221

Næstformand:
Nicolaj Lillelund
Mail: lillelund123@gmail.com
Tlf. 2342 8222

Medlemmer:

Semsa Smakic  
Mail: s.emsa@hotmail.com 
Tlf. 5217 2556

Louise S.H. Vesterlund 
Mail: loui2310@hotmail.com 
Tlf.  2896 1819

Trine Blom Kruse
Mail: trine.blom@sol.dk 
Tlf. 2625 0394

Amalie Ladefoged Eriksen
Mail: amalie-eriksen@hotmail.com
Tlf. 2843 9639

Personalerepræsentanter:
Bo Buchwald Pedersen
Mail: bo.pedersen@fredericia.dk

Helle Andresen (suppl.)
Mail: helle.andresen@fredericia.dk

Henrik Pedersen
Mail: henrik.pedersen2@fredericia.dk
Tlf. 4073 2396

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Grupper

Alle grupper har et badeværelse tilknyttet stuen og adgang til legeplads.

Flexgrupperne

Der er to flexgrupper - Hoppelopperne og Balancebillerne i den ene ende af huset. Dette for at optimere samarbejdet mellem de to grupper og udvide børnenes mulighed for sociale relationer i denne aldersgruppe.
Der er tilknyttet et krybberum og en lille legeplads, som kun er tiltænkt flexgruppen. Der er cirka 12 børn på hver stue. Der er et fællesrum mellem de to stuer, som bruges rigtig meget i det daglige til leg, aktiviteter og dans.

I dagligdagen vægter vi at se på det enkelte barns behov - både de basale og de personlige. Det vil sige, at barnet får lov at sove, når det er træt og sover til det vågner. I forhold til det personlige behov, er vi bevidste om barnets næste udviklingstrin. Vi er opmærksomme på, hvad det enkelte barn har brug for af stimulation for den alsidige udvikling.

Begyndende relationsdannelse er ligeledes en vigtig del af barnets hverdag i flexgrupperne, og vi tilbyder lege/udfordringer, der er med til at styrke relationer børnene imellem.

Børnene bliver motorisk udfordret på vores legeplads, men også i vores bevægelsesrum. Vi vægter også at komme på opdagelse i vores nærområde.

For at stimulere børnenes sprog, gør vi brug af vores sangkuffert, som indikerer forskellige sange. Vi har bøger, som børnene kan kigge i alene eller sammen med en voksen. Vi sætter ord på det, som børnene gør, og det vi gør i dagligdagen. Eksempelvis når vi skal tørre næse på et barn, fortæller vi barnet, at nu tørrer vi barnets næse. Det er med til at stimulere barnets sprog, men det skaber også forudsigelighed for barnet og forudsigelighed skaber tryghed.

Vi vægter nærvær og nærhed højt. Det vil sige, at de voksne er hos børnene, sidder på gulvet og er fysisk nærværende sammen med børnene. De voksne bliver på stuen – det er vigtigt, at børnene er trygge og har tillid til den voksne, og derfor vægter vi et fast personale højt.

Et børneliv med motorisk og sproglig udvikling og voksne der er nærværende er et godt fundament til det videre liv.

Balancebillerne

Stuen er opdelt i to store rum og et lille rum. Det lille rum bruges til forskellig fordybelse, leg eller som et bold-/kuglerum hvor børnene rigtig kan boltre sig.

Et rum er tiltænkt måltider og fordybelse. Bordene kan flyttes og rummet kan bruges til at hænge sanse-/balancegynge op, ribber, ringe med mere til motoriske udfoldelser.

Det andet rum har en stor madras og ellers er rummet tiltænkt plads til leg og bevægelse. Der er begrænset legetøj på stuen, da vi ser fordele i motoriske lege på rutsjebane, det bobles vi har på stuerne, vipper og det andet vi har til rådighed. Dette rum er inspireret med bogstaver og tal på væggene for at børnene fra de er små ser sproget, tal og bogstaver på et legende niveau.

Hoppelopperne

Stuen har en nem og overskuelig inddeling, hvor børnene hurtigt finder/ser muligheder for, hvad de vil lege med. Der er et stort hjørne med masser af lego, et legeborg midt i rummet, hvor der også forefindes legetøj. Et lille rum, hvor der er en dukkekrog, hvor der altid er mulighed for at få serveret et måltid mad og drikke. Til de stille stunder har vi puslespil og madrasser til boglæsning/sang. Stuen er ligeledes indrettet til, at vi kan skubbe tingene til side, og frem dukker et kæmpe rum med alverdens muligheder.

Børnehaven

Børnehaven består at to grupper - Skallerne og Kastanjerne. Der er cirka 24 børn på hver stue.
Børnehaven bruger - udover deres stuer - fællesrummene og gangene til aktiviteter, leg og dans. De bruger ligeledes også Olympiadens fantastiske legeplads, som har boldbane, bakker, gynger, skib, sanse-/balancegynge, balancegang, trampets, bålsted, ”skovområde”, cykelbane, sandkasse, skyggehus og med mere.

Springfrøerne
Vi har delt stuen i forskellige rum i rummet. Vi har:

 • en dukkekrog med køkken, hvor børnene har mulighed for at trække sig lidt tilbage og lege rolleleg
 • en scene med udklædningstøj og musikinstrumenter, hvor børnene har mulighed for at udfolde deres kreative evner inden for musik og drama.
 • Cd-afspilleren bruges til både dans og afslapning
 • et Wii område, med idrætsrelaterede spil
 • et sofahjørne med mulighed for afslapning eller fordybelse i en bog.

Derudover har vi et lille rum, som vi har indrettet med pirater, riddere og borge, hvor børnene har mulighed for at lege uforstyrret.

Vi har to borde, et lille og et stort, som vi bruger, når vi spiller, tegner, klipper og klistrer og leger med perler.

Vi har prioriteret indretningen på stuen, så vi tilgodeser det motoriske, samtidig med vi har fokus på det sociale og det kognitive aspekt.

Vi følger børnenes spor, og er omkring dem i deres aktiviteter, samtidig med at vi sætter aktiviteter i gang, som inspirerer og udvikler børnenes kompetencer.

Skøjteløberne

Stuen er to store rum og et lille rum.
På stuen har vi:

 • Værkstedsaktiviteter som lim, forskellige slags papir/karton, maling sakse, farver og modellervoks.
 • Skramlotek med genbrugsmaterialer til fremstilling af 3D-”kunstværker”.
 • Et lille stille rum med mulighed for fordybelse for få børn, kurve med forskelligt legetøj, som børnene kan vælge imellem fx bamser, pet shop dyr og dukker i blødt materiale.
 • Dyr, biler/garage og konstruktionslegetøj såsom træklodser og lego.
 • Grovmotoriske redskaber: Ribbe, rutsjebane, kondicykel og madras.
 • De materialer vi har, kan tilpasses børn fra 2-6 år.

Ved Kastanjerne er der i forhold til materialer og indretning størst fokus på følgende områder: Finmotorik, grovmotorik, den alsidige personlige udvikling og kulturelle udtryksformer. De aktiviteter vi sætter i gang, tager udgangspunkt i de materialer vi har på stuen.

Det ene rum er indrettet til kreativitet og fordybelse, hvor det andet er tiltænkt motoriske udfoldelser. Der er en ribbe, madrasser og en masse motorik-tilbehør, som alle grupper kan benytte sig af.