Indgangen til Gades Gård
Slå adgang med tegn til/fra

Kulturbørnehaven Gades Gård

Velkommen til Gades Gård

Vi er en kultur-kreativ daginstitution, der ligger i et hyggeligt gårdmiljø. Vi har en dejlig legeplads i to niveauer. Vi prioriterer at skabe små legerum både ude og inde, så børnene har mulighed for at fordybe sig i mindre grupper. Vi ligger tæt ved byen, volden og stranden, som vi ofte benytter os af.

De 12-14 yngste børn er i Kravlegården, på Farveladen er børnene 2-3 år, og på Krystalden er de 4-6 år. På alle stuerne arbejder vi med fællestemaer som f.eks. eventyr, køretøjer eller lys og mørke. Vi laver et årshjul, som alle følger, men vi tilpasser det børnenes alder og udvikling.

Værkstedet har en særlig central plads i forhold til mødet med mange forskellige materialer. Værkstedet er inspirerende og overskueligt, og materialerne er tilgængelige. Det er et miljø, der vækker børnenes nysgerrighed på, hvad man kan opnå med de forskellige materialer og redskaber. Vi arbejder derudover på at etablere et udeværksted.

Legepladsen betragter vi som en ekstra stue i det fri. Vi har en spændende og niveaudelt legeplads, hvor vi ønsker at skabe små rum i det store. Her er ”højt til loftet”, og vi arbejder løbende med at udvikle udelivets tilbud og legemuligheder.

Vi er en profilinstitution. I hverdagen betyder det, at vi har særlig fokus på udviklingen af det kultur-kreative. Vi samarbejder fire gange om ugen med Den Kreative Skole. Det betyder, at børnene deltager på et fast hold fra de er cirka 2 år. De forskellige hold går sammen med faste voksne en gang om ugen ned på Den Kreative Skole og får kvalificeret undervisning. Det koster ikke ekstra at få denne undervisning.

Gades Gård er en del af Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Kulturbørnehaven Gades Gård.

Kontakt pædagogisk leder, Dorthe Schubert Andresen på telefon 72 10 65 10.

I Gades Gård er der plads til alle

Personalet

I Gades Gård er der ansat uddannede pædagoger, medhjælpere samt studerende. Vi har desuden folk i mini-flexjob.

Vi er en blanding af kvinder og mænd, og vi vægter forskelligheden højt.

Vi har i perioder folk i for eksempel aktivering, EGU elever eller skolepraktik.
 
Desuden har vi i køkkenet ansat en ernæringsassistent. Hun står for at tilberede vores frokostmåltid.

I Gades Gård har vi også en havemand, som hjælper med at holde vores udeområde.

Gades Gård har en daglig pædagogisk leder, og øverste leder er distriktsinstitutionslederen.

Det kulturkreative

I Gades Gård arbejder vi med kreativitet på flere måder. Vi ønsker at understøtte den kreative udvikling, da vi mener, at man kan træne, lære og udvikle kreativitet. Det er vigtigt, at det starter tidligt.

Tendenserne i samfundet er, at kreativitet er det mest efterspurgte, når erhvervsledere skal rekruttere medarbejdere. Kreativitet er ligeledes vigtig for udvikling af demokrati: Evnen til at sætte sig i en andens sted samt at kunne se muligheder, hvor der umiddelbart er begrænsninger.

Når vi bruger ordet kreativitet, er det ikke kun produktet, der er interessant, men også selve processen i at komme frem til denne løsning. Udvikling, læring og dannelse er alle i spil i kreative processer.

Målet i Gades Gård er at gøre børnene livsduelige. Børnene skal tro på sig selv og turde gå over kanten. Vi skal i Gades Gård understøtte børnenes selvtillid og selvværd. Med troen på sig selv skal børnene vide, hvem de selv er for at kunne begå sig i et fællesskab.

Gennem fortælling og læsning vil vi styrke børnenes fantasi. Herved styrkes deres forestillingsevne, der fremmer evnen til afvekslende tænkning. Det er vigtigt at kunne forestille sig noget, der endnu ikke er. Børn bruger ligeledes deres forestillingsevne til at komme gennem svære situationer. Nogle forskere mener, at børnene skal roses for deres “løgnehistorier”. I personalegruppen vil vi arbejde med dette, så vi får det til at give mening hos os.

Danmark har brug for “hittepåsomhed”. Vi er afhængige af, at vi ikke bare kopierer produkterne. Vi vil derfor, gennem vores pædagogiske aktiviteter, inddrage børns hittepåsomhed. Legen er vigtig i forhold til udviklingen af kreativitet. Her kan hittepåsomhed og indbildningskraft blive udfordret af andre børn. Børn, der er i dyb leg, vil senere score højt på divergent tænkning. Jo mere variation og udbygning, der er i forestillingslegen, desto mere kreativ er barnet.

Voksnes betydning for kreativ udvikling

Miljøet og de voksne omkring barnet har stor betydning for barnets udvikling af kreativitet. Børnene har brug for voksne, der understøtter deres ideer, hjælper dem med at sætte handling på, så ideerne bliver udfoldet. Personalet skal altså skabe rammerne for børnenes leg. De skal overveje, hvornår de går bagved, foran eller ved siden af legen. De voksne skal dele deres viden med børnene, de skal undre sig sammen. De skal være sammen med voksne, der ved noget og brænder for det (som for eksempel naturen, affald, farver med mere) Personalet skal lære børnene at iagttage omverdenen.

De voksne skal i såvel hverdagsrutiner, børnemiljøet og gennem aktiviteter understøtte børnenes selvværd og selvtillid gennem den anerkendende tilgang. Det kræver koncentration og nærvær samt klare mål og rammer i kreative processer. Det er de voksne, der skal sikre, at børnene får disse rammer.

De voksne skal selv være livsduelige. De skal hvile i sig selv, vise initiativ og møde børnene i situationen.

Personalet skal:

 • træne børnene i at spille roller og have fantasivenner
 • kunne lide forandringer, så de kan stimulere børnene til at prøve nye ting
 • skabe tryghed, da angst dræber kreativitet
 • være kreative og turde gå nye veje
 • kunne gå foran, men ikke forstyrre for hurtigt.
 • tilbyde materialer og den viden, der er brug for i legen.

Livsglæde og optimisme skal gennemsyre institutionen. Der skal være lys i øjnene!

Madordning

"Vi har som forældre til børn i Gades Gård det store held, at vi har en helt fantastisk madordning. Vi har været så privilegerede i en del år at have fuldkostordning, da vi har byens bedste madmor i Alice. Hun laver lækker økologisk og varieret mad. Nogle gange får man helt lyst til selv at komme til frokost sammen med børnene.

Min oplevelse er, at det styrker børnenes sammenhold, da alle får det samme at spise, og derved er alle villige til at spise ting, som de normalt ikke får derhjemme. Det er supergodt.

Huset dufter ofte af mad, og børnene kan følge med i, hvordan maden tilberedes, da det er et åbent køkken.

Man medbringer to stykker frugt om dag, eller hvad der er svarer til to stykker frugt om dag. En vandmelon gælder eksempelvis for et par dage.

En forældres kommentar på vegne af forældrerådet

Bilag

Dagligdagen

Klokken 07.00-07.30: Morgenmad
Vi åbner Gades Gård klokken 07.00 og hygger os i køkkenet. Børnene kan selv medbringe morgenmad indtil klokken 07.30. Det er vigtigt, at maden er spiseklar. For børn under 2 år er der mulighed for at varme grød i mikrobølgeovnen.
 
Klokken 07.10-08.00: Vi åbner Krystalden
Når børnene er færdige med morgenmaden, leger vi her.
 
Klokken 08.30-09.00: Frugt og brød
Vuggestuen spiser frugt på stuen. Børnehavebørnene spiser i køkkenet.
 
Klokken 09.30-11.00: ”Åbent hus” og tid til nærvær
Her er der mulighed for aktiviteter i hele huset og på legepladsen. Vi spiller spil, tumler, læser, leger rundt omkring i huset eller arbejder i værkstedet. Hvis vi arbejder med et tema, sker det i dette tidsrum.
 
Klokken 08.45-13.30:
I dette tidsrum går der fire gange om ugen en gruppe til Den Kreative Skole. To gange om ugen mødes de ældste: En dag på den Kreative skole og en dag med fokus på at blive skoleparat.

Klokken 11.00-12.00: Frokost
Vi holder samling på stuerne, hvor vi synger, læser historie med fokus på sprogtilegnelse og selvværd. Herefter spiser vi den mad, der er tilberedt af vores køkkenassistent i vores eget køkken. Vi har fælles madordning og får vand til maden. Vi spiser gerne udenfor, hvis vejret tillader det.

Klokken 12.00-14.00: Middagsstunden
De mindste puttes til en middagssøvn. De store børn leger på legepladsen.

Klokken 14.00-15.00: Eftermiddagsmad
I dette tidsrum vågner de små. Vi spiser alle eftermiddagsmad og leger på stuerne. Dørene til stuerne er i tidsrummet klokken 14.00-15.30 lukkede for at give ro. Der vil fortsat være mulighed for at lege andre steder efter aftale.

Klokken 15.00-17.00/16.30: Eftermiddag i Gades Gård
Vi leger inde eller ude. Cirka klokken 15.45 samler vi børnene på en stue eller på legepladsen, mens resten af huset lukkes af.

Vi lukker klokken 17.00/16.30.

Årets gang

​I Gades Gård arbejder vi med forskellige temaer i løbet af året.

Forældreråd

Gades Gård er en del af Distrikt Kirstinebjerg, som har en fælles bestyrelse. I Gades Gård har vi et forældreråd. Forældrerådet er et forum, hvor vi har mulighed for en dybere drøftelse af livet i Gades Gård. Forældrerådet består af forældrerepræsentanter, en medarbejderrepræsentant samt Dorthe, der, som leder i Gades Gård, har det forkromede overblik.

Vi mødes cirka fire gange årligt og taler om alt fra lavpraktiske udfordringer til pædagogiske principper. Det kan for eksempel være læreplanstemaer, iPad-politik, ferieplanlægning, økonomi og kommunikation. Forældrerådet står derudover for den årlige fotografering af børnene samt sociale arrangementer som for eksempel sommerfest og julehygge.

Hvis du ønsker, at forældrerådet tager bestemte temaer op til debat, så tøv ikke med at henvende dig til et af medlemmerne.

Forældrerådet består af i alt 9 valgte forældre og 1 personalerepræsentant. Vi afholder valg en gang om året.

Medlemmer:

Celina Therp (Bestyrelsesrepræsentant)

Mette Holzmann Bast

Nadia Dreesen le Sage de Fontenay

Anna Schønning

Erik F. K. Laursen

Perparim Salihl

Liv Tellervo

Nadiya Rahma

Maja Schønebæk

Personalerepræsentant:

Lone Køngerskov

Pædagogisk leder:

Dorthe S. Andresen

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling.

Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Vi arbejder med hverdagslivstemaerne: 

 • Alsidig udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Natur og naturfænomener
Grupper

Kravlegården
​Kravlegården er Gades Gårds tilbud til de 12-14 yngste børn i huset.

Her vægter vi tryghed, omsorg og nærvær. Vi bruger god tid på indkøring af nye børn, så børnene i trygge rammer kan udvikle sig. Vi ser hvert barn som et unikt menneske, men arbejder samtidig med at barnet udvikler sig socialt.

I dagligdagen vælger vi at dele børnene op i mindre grupper efter alder, udvikling, aktivitet og behov. Vi understøtter børnenes selvværd og udvikling ved at lave pædagogiske aktiviteter med motorik, udeliv, leg, sprog (sanglege, rim og remser, læse bøger) samt ved at følge børnenes spor. Vi arbejder med børnenes selvhjulpenhed, de øver sig i at spise selv, kravle op og ned af stole, puslebord og i krybber.

Vi arbejder målbevidst på at gøre overgangen til børnehaven så blid som muligt. Det gør vi ved at lave aktiviteter sammen med børnehaven og ved at gå på ”besøg”.

Vi vægter et godt forældresamarbejde ved at tilbyde startsamtale, en opfølgning efter cirka 3 måneder, samt et overleveringsmøde. Derudover vil der altid være mulighed for en samtale, hvis enten forældrene eller personalet finder det vigtigt. I det daglige har vi et tæt samarbejde og dialog f.eks. omkring børnenes søvn, mad, udvikling og trivsel.

Farveladen
​Farveladen har børn i alderen 2-6 år. Antallet af børn på stuen varierer afhængig af børnenes alder.

Farveladen har et stort vindue ud til Gades Gårds parkeringsplads, og det bliver derfor ofte brugt til ”vinke-vindue”.

Vi arbejder med at tilbyde aktiviteter på tværs af stuerne, og børnene vil derfor opleve, at de ofte skal på tur, til undervisning på Den kreative Skole, i værkstedet eller udenfor. Farveladen er derfor børnenes base, det er her børnene kan søge tilbage for at finde tryghed og genkendelighed.

Stuen er indrettet med et stort grupperum, samt et lille tilstødende rum med mulighed for at lukke af. I vores store rum har vi forsøgt at inddele i mindre ”rum” for at give mulighed for, at børnene kan fordybe sig i leg uden at blive forstyrret. Vi har særligt mange spil - spil styrker børnenes sociale kompetencer, de lærer om regler, aftaler, vente på tur samt at tabe og vinde. De fleste spil har derudover læring om tal, mængder, bogstaver, farver, dyr eller andet.

På Farveladen er det tilstødende rum indrettet med ”puderum”, der giver rig mulighed for udvikling af især grovmotorikken. Vi har mulighed for at udbygge den aktivitet med særlige motorikartikler, samt udvide det til også at være udenfor eller i vores fællesrum.

De voksne på Farveladen er meget glade for musik, og vi har guitaren hængende på væggen, så den er tilgængelig. Vi synger meget, fagtesange der styrker børnenes motorik og hånd-øje-koordination, sanglege der indbyder til dans og kropslig udfoldelse - og sang er altid en vigtig del af den sproglige udvikling.

Om formiddagen er dørene mellem Farveladen og Krystalden som oftest åbne. Det vil sige, at de børn, der ikke deltager i de strukturerede aktiviteter, har mulighed for at lege på tværs af stuerne og med de børn, de har lyst til, altså fri leg. De kan gå i køkkenet og spise frugt. Selv om der er frit valg for børnene, vil vi gerne have, at de bliver afleveret på deres egen stue. På den måde har vi set hinanden i øjnene og haft mulighed for dialog omkring barnets trivsel.

De børn, der ikke skal i Storegruppen, mødes til samling på henholdsvis Krystalden og Farveladen og spiser sammen på stuen til frokost. Om eftermiddagen spiser hele stuen sammen.

Vi lukker døren mellem klokken 14.00-15.30. I det tidsrum vil vi gerne give ro og mulighed for nærvær og fordybelse. Der vil dog som altid være mulighed for at gå på de andre stuer efter aftale.

Krystalden
​Krystalden har børn i alderen 2-6 år. Antallet af børn på stuen varierer afhængig af børnenes alder. 

Stuen ligger centralt i huset, og det er ofte denne stue, vi åbner på. Vi er sammen her indtil cirka klokken 07.45-08.00.

Vi har et stort vinduesparti med en bænk under, der bruges som vinkevindue af alle børn indtil klokken 08.00 og herefter af Krystaldens børn. Vinduet er et populært legested, hvor man kan holde øje med, hvornår ens venner kommer i børnehave og lege med Fisher-Price.

Vi arbejder med at tilbyde aktiviteter på tværs af stuerne, og børnene vil derfor opleve, at de ofte skal på tur, til undervisning på Den Kreative Skole, i værkstedet eller udenfor. Farveladen og Krystalden er derfor børnenes base. Det er her, at børnene kan søge tilbage for at finde tryghed og genkendelighed.

Stuen er indrettet med et stort grupperum samt et lille tilstødende rum med mulighed for at lukke af. Vi har forsøgt at skabe små rum i rummene, så børnene kan fordybe sig i deres lege. Det gør vi ved hjælp af gulvtæpper, sækkestole, hyggekrog med bøger og mulighed for stilletid.

Vi lægger stor vægt på konstruktionslege og har forskellige legetøjsmuligheder til børnenes lege.
Vi har mange forskellige puslespil, Lego til både de store og små, og vores populære Brio-togbane står nærmest aldrig stille.

På Krystalden er det tilstødende rum indrettet med fantasifulde malerier på væggene, et skab der på magisk vis kan trylle alle børnene væk! Der er udklædningstøj, diskolys og musik, og der er indrettet en dukkekrog. Det er alt sammen rammer, der giver mulighed for forestillings- og rollelege, morgenfester og teateroptræden. Lege, der er med til at styrke de sociale kompetencer, krop og bevægelse, sprog og kulturelle udtryksformer.

Om formiddagen er dørene mellem Farveladen og Krystalden som oftest åbne. Det vil sige, at de børn, der ikke deltager i de strukturerede aktiviteter, har mulighed for at lege på tværs af stuerne og med de børn, de har lyst til, altså fri leg. De kan gå i køkkenet og spise frugt. Selv om der er frit valg for børnene, vil vi gerne have, at de bliver afleveret og så vidt muligt sagt farvel på deres egen stue. På den måde har vi set hinanden i øjnene og haft mulighed for dialog omkring barnets trivsel.

De børn, der ikke skal i Storegruppen, mødes til samling på henholdsvis Krystalden og Farveladen og spiser sammen på stuen til frokost. Om eftermiddagen spiser hele stuen sammen.

Vi lukker døren mellem klokken 14.00 og 15.30. I det tidsrum vil vi gerne give ro og mulighed for nærvær og fordybelse. Der vil dog som altid være mulighed for at gå på de andre stuer efter aftale.

Storegruppen
​Året før børnene skal i skole, kommer de i vores Storegruppe. Det betyder, at børnene to gange om ugen er samlet og deltager i aktiviteter, der er særligt rettet mod de ældste børn, samt at de dagligt har samling på tværs af stuerne og spiser som én gruppe i køkkenet.

To dage om ugen er de samlet og laver pædagogiske aktiviteter, der er tilpasset deres behov og udvikling eller har særlig fokus på overgangen til skole.

Den ene dag laver vi aktiviteter: Det kan være projekter, der støtter deres finmotorik med henblik på skrift og skriveretning. Det kan også være lege, hvor de understøttes sprogligt med henblik på deres fonologiske opmærksomhed og dermed bliver parate til at læse. Det kan også være ture i nærmiljøet eller længere væk, der kan udvide deres omverdensbevidsthed. I sommerhalvåret bruger vi en del tid i vores byhave (grow your city), hvor vi lærer om naturen, respekt for de levende organismer og dyrker vores egen nyttehave.

Den anden dag går vi på Den Kreative Skole, hvor vi modtager undervisning i sang, musik og dans. Forløbet er særlig tilrettelagt for at styrke børnenes selvværd, selvstændighed og sociale færdigheder.
Vi afholder særlige skoleoverleveringssamtaler, hvor vi videregiver alt, hvad vi ved om barnets potentialer og kompetencer, oplysninger, der med forældrenes samtykke, bliver videregivet til skolen for på den måde at knytte den røde tråd mellem daginstitution og skole.

Vi håber herigennem at give dem de bedste forudsætninger for en succesfuld skolestart.