Peter Aage Gården
Slå adgang med tegn til/fra

Peter Aage Gården

Velkommen til Daginstitutionen Peter Aage Gården

Peter Aage Gården ligger i Erritsø tæt ved Fredericia. I området er bebyggelsen både parcelhuse og lejeboliger. Vi ligger tæt ved Kildeskoven, Stranden og tæt på bybusser, så der er rig mulighed for at besøge skov og strand. Peter Aage Gården er en del af Distriktsinstitutionen Erritsø.

Peter Aage Gården er en kommunal fleksinstitution normeret til cirka 110 børn i alderen 0-6 år. Vi har valgt, at de 22 yngste børn mellem 0-2 år er fordelt på to flexgrupper: Lærkereden og Andedammen.

De yngste børn er placeret i den ene bygning, og i samme bygning på 1. sal er der sprogværksted, personalestue, kontor og personalegarderober.

De øvrige børn er fordelt på de tre flexgrupper Bondestuen, Hønsegården og Slyngelstuen, som er placeret i bygningen ved siden af. Her er børn i alderen 2-6 år.

Peter Aage Gården skal være fleksibel i forhold til Fredericia Kommunens behov for pladser. Det kan betyde, at der i perioder vil være flere børn mellem 3 og 6 år og færre børn under 3 år, og i andre perioder kan det være omvendt. Det kan også betyde, at der i forhold til kommunens pasningsgaranti i perioder kan være indskrevet flere børn, end normeringen ellers er fastsat til.

Vi har lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag og mellem jul og nytår.

Vi har sølvmærket i økologi.

Bilag

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Peter Aage Gården.

Vores telefonnummer er 72 10 55 10.

Personale

I Peter Aage Gården har vi ansat uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere. Vi har også tilknyttet en sprogpædagog og i perioder pædagogstuderende.

Derudover har vi en kostfaglig eneansvarlig, en rengøringsassistent og en pedel.

 

Kirsten Hummelgaard Hansen, Pædagogisk Leder         37 timer

Andedammen:
Vita Karlsen        pædagog                          37 timer
Birthe Madsen    pædagog                          33 timer
Anne Hansen     pædagogmedhjælper        32 timer

Lærkereden:
Kim                     pædagogstuderende        32,5 timer
Tina Munkholm   pædagog                          37 timer    
Monica Bøegh    pædagog                          34 timer
                
Slyngelstuen:
Freja Møller             pædagogmedhjælper             36 timer
Sanne Nørgaard      pædagog                               36 timer
Charlotte Winther    pædagog, sprogpædagog      34 timer

Bondestuen:
Lene Jensen          pædagog                                30 timer
Jette Skytte            pædagog                                35 timer
Esther Hedegaard  pædagogmedhjælper            32 timer

Hønsegården:
Tina Hansen         pædagog, AMR       33 timer
Sabine Dolling      pædagog                 34 timer  


Anette Nielsen    kostfaglig eneansvarlig       34 timer
Solveig               rengøringsassistent
Flemming           pedel              

Pædagogisk idrætsinstitution

Peter Aage Gården er en pædagogisk idrætsinstitution.

Vi har fokus på sundhed, leg og bevægelse. Bevægelse styrker barnets knogler og er med til at forebygge overvægt. Fysisk aktive børn er ofte socialt stærke og har mere overskud til at lære nyt.

Vores vision er, at alle børn i Peter Aage Gården skal udvikle deres bevægelses- og mestrinsglæde.

Vi arbejder hver dag med at bevare og udvikle:

 • bevægelsesglæde og lysten til at bevæge sig
 • kropsbevidsthed og nysgerrighed i forhold til at bruge kroppen
 • sociale kompetencer og aktiv deltagelse i fællesskabet
 • selvværd og selvtillid
 • sundhed
 • robusthed
 • sikkerhed, dygtighed og kreativitet i sproglige-, kommunikative- og skriftsproglige færdigheder

Bilag

Dagligdagen

Vi starter hver morgen med morgen-sjov-aktiviteter for alle børn.

Mandag er der pædagogisk tilrettelagte aktiviteter for fleksgrupperne. Øvrige børn har stuedag med pædagogisk tilrettelagte tema- og årstidsbestemte aktiviteter.

Tirsdag er stuedag med pædagogisk tilrettelagte tema- og årstidsbestemte aktiviteter. En gruppe har turdag.

Onsdag er der idrætsdag med idræt, leg og bevægelse på Sportsbanen, Multibanen og Legepladsen.

Torsdag er der turdag for fleksgrupperne på skift. Øvrige børn har stuedag og idræt, leg og bevægelse.

Fredag er der aktiviteter i Storegruppen og turdag og stuedag i vuggestuen.

 

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.

Bilag

Årets gang og traditioner

I 2018 har Peter Aage Gården følgende mærkedage og traditioner:

 • Børnehavens fødselsdag (24 år) - 10. januar
 • Fastelavnsfest - 9. februar
 • Brotur for Storegruppen - 19. februar
 • Afslutningsfest for Storegruppen - 26. februar
 • Hulahop-dag for de 4-årige - 18. april
 • Affaldindsamling - uge 16
 • Påskefrokost - 23. marts
 • Legepladsdag - 4. maj
 • Bedsteforældredag - 18. maj
 • Temauge - uge 22
 • Høstuger - uge 35-37
 • Bevægelsesuger - uge 39-41
 • Julefest - 6. december
 • Jule-grill-fest - 14. december
 • Luciaoptog - 12.-13. december
 • Kirke - december
 • Besøg af julemanden - 17. december
 • Julefrokost for børnene - 20. december
Forældreråd

Valgt på forældremødet den 30. september 2019.

Malene Andersen – mor til Karen på Slyngelstuen
Formand 2018 - Valgt ind i forældrerådet i 2018
Mail: malene.andersen@fredericia.Dk  tlf.: 22 27 18 30

Jeanne Pedersen – mor til Julia i Andedammen
Næstformand – Valgt ind i forældrerådet 2019
jeanne_c_s_p@hotmail.com tlf.: 27643456

Louise Nielsen – mor til Aura på Slyngelstuen og Julius i Hønsegården
Repræsentant i forældrebestyrelsen – valgt ind i forældrerådet 2019
lkollerup@yahoo.dk tlf.: 20895858

Liza Holm – mor til William Emil i Lærkereden
Valgt ind i forældrerådet 2019
liza­_marie_frank_holm@hotmail.com tlf.: 50919114

Lærke Lauritsen – mor til Thea på Slyngelstuen
Valgt ind i forældrerådet 2019
Mail: dahl_87@live.dk tlf.: 22212226

Kristine Kruse – mor til Henry på Bondestuen
suppleant - valgt ind i forældrerådet 2019
stinne_kruse@hotmail.com tlf.: 51249738

Charlotte Haugsted – mor til Felix i Lærkereden og Magnus på Bondestuen
suppleant – valgt ind i forældrerådet 2019
haugsted89@gmail.com tlf.: 28970816

Forældreforeningen - mellemmåltidsordning

Christina Seelig – mor til Tristan på Slyngelstuen
formand – valgt 2019
tittemus@gmail.com tlf.: 23362830

Majbritt Christensen – mor til Felix i Andedammen
Kasserer – valgt i 2019
majbritoik@gmail.com tlf.: 22218917

Monica Bøegh – personalerepræsentant
Valgt 2018 Mail: monica.svenstrup@fredericia.dk

 

Pædagogisk leder: Kirsten Hummelgaard Hansen
Mail: kirsten.hansen@fredericia.dk tlf.: 22 61 95 02

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling.​ Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.