Peter Aage Gården

Peter Aage Gården

Velkommen til Daginstitutionen Peter Aage Gården

Peter Aage Gården ligger i Erritsø tæt ved Fredericia. I området er bebyggelsen både parcelhuse og lejeboliger. Vi ligger tæt ved Kildeskoven, Stranden og tæt på bybusser, så der er rig mulighed for at besøge skov og strand. Peter Aage Gården er en del af Distriktsinstitutionen Erritsø.

Vi har sølvmærket i økologi.

 

Peter Aage Gården er en kommunal fleksinstitution normeret til cirka 110 børn i alderen 0-6 år. Vi har valgt, at de 22 yngste børn mellem 0-2 år er fordelt på to flexgrupper: Lærkereden og Andedammen.

De yngste børn er placeret i den ene bygning, og i samme bygning på 1. sal er der sprogværksted, personalestue, kontor og personalegarderober.

De øvrige børn er fordelt på de tre flexgrupper Bondestuen, Hønsegården og Slyngelstuen, som er placeret i bygningen ved siden af. Her er børn i alderen 2-6 år.

Peter Aage Gården skal være fleksibel i forhold til Fredericia Kommunens behov for pladser. Det kan betyde, at der i perioder vil være flere børn mellem 3 og 6 år og færre børn under 3 år, og i andre perioder kan det være omvendt. Det kan også betyde, at der i forhold til kommunens pasningsgaranti i perioder kan være indskrevet flere børn, end normeringen ellers er fastsat til.

Vi har lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag og mellem jul og nytår.

 

Bilag

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Peter Aage Gården.

Vores telefonnummer er 72 10 55 10.

Personale

I Peter Aage Gården har vi ansat uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere. Vi har også tilknyttet en sprogpædagog og i perioder pædagogstuderende.

Derudover har vi en kostfaglig eneansvarlig, en rengøringsassistent og en pedel.

Pædagogisk Leder: Kirsten Hummelgaard Hansen​

Pædagogisk idrætsinstitution

Peter Aage Gården er en pædagogisk idrætsinstitution.

Vi har fokus på sundhed, leg og bevægelse. Bevægelse styrker barnets knogler og er med til at forebygge overvægt. Fysisk aktive børn er ofte socialt stærke og har mere overskud til at lære nyt.

Vores vision er, at alle børn i Peter Aage Gården skal udvikle deres bevægelses- og mestrinsglæde.

Vi arbejder hver dag med at bevare og udvikle:

 • bevægelsesglæde og lysten til at bevæge sig
 • kropsbevidsthed og nysgerrighed i forhold til at bruge kroppen
 • sociale kompetencer og aktiv deltagelse i fællesskabet
 • selvværd og selvtillid
 • sundhed
 • robusthed
 • sikkerhed, dygtighed og kreativitet i sproglige-, kommunikative- og skriftsproglige færdigheder

Bilag

Dagligdagen

Vi starter hver morgen med morgen-sjov-aktiviteter for alle børn.

Mandag er der pædagogisk tilrettelagte aktiviteter for fleksgrupperne. Øvrige børn har stuedag med pædagogisk tilrettelagte tema- og årstidsbestemte aktiviteter.

Tirsdag er stuedag med pædagogisk tilrettelagte tema- og årstidsbestemte aktiviteter. En gruppe har turdag.

Onsdag er der idrætsdag med idræt, leg og bevægelse på Sportsbanen, Multibanen og Legepladsen.

Torsdag er der turdag for fleksgrupperne på skift. Øvrige børn har stuedag og idræt, leg og bevægelse.

Fredag er der aktiviteter i Storegruppen og turdag og stuedag i vuggestuen.

 

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.

Bilag

Årets gang og traditioner

I 2018 har Peter Aage Gården følgende mærkedage og traditioner:

 • Børnehavens fødselsdag (24 år) - 10. januar
 • Fastelavnsfest - 9. februar
 • Brotur for Storegruppen - 19. februar
 • Afslutningsfest for Storegruppen - 26. februar
 • Hulahop-dag for de 4-årige - 18. april
 • Affaldindsamling - uge 16
 • Påskefrokost - 23. marts
 • Legepladsdag - 4. maj
 • Bedsteforældredag - 18. maj
 • Temauge - uge 22
 • Høstuger - uge 35-37
 • Bevægelsesuger - uge 39-41
 • Julefest - 6. december
 • Jule-grill-fest - 14. december
 • Luciaoptog - 12.-13. december
 • Kirke - december
 • Besøg af julemanden - 17. december
 • Julefrokost for børnene - 20. december
Forældreråd

Valgt på forældremødet den 25. september 2017.

Malene Andersen, mor til Agnes på Bondestuen og Karen i Lærkereden
Formand 2017- Valgt ind i forældrerådet i 2016
Mail:
malene.andersen@fredericia.dk  tlf.: 22 27 18 30

Britt Nielsen, mor til Mikkel på Slyngelstuen og Alex i Lærkereden
Næstformand 2017 – valgt ind i forældrerådet 2017 – vores repræsentant i forældrebestyrelsen
Mail:
brittzabel87@hotmail.com tlf.: 20 85 31 03

Britt Reck, mor til Maria på Slyngelstuen og Johanna på Bondestuen.
Kasserer Valgt 2017

Mail:
gydesen-reck@mail.dk tlf.: 25 25 61 20 eller BRGY@semcomaritime.com

Mette Yde, mor til William på Slyngelstuen og Anna i Lærkereden
Ordinærmedlem valgt 2017
Mail:
metmo@orsted.dk tlf.: 99 55 93 97

Kirsten Jacobsen, mor til Alfred på Bondestuen
Valgt 2016 – deltager ved Fællesrådsmøder
Mail:
kirstenesj@hotmail.com Tlf.: 51 94 67 18

Mette Nielsen, mor til Laura i Hønsegården.  
suppleant valgt 2017
Mail: mette.la.cour.nielsen@gmail.com tlf: 24 20 87 43

Sussi Bruun, mor til Theo i Andedammen og Max på Bondestuen
Suppleant valgt 2017
Mail:
enghoj@gmail.com tlf.: 28 99 74 84

Anita Jensen – personalerepræsentant
Valgt. 2017
Mail:
Anita.l.jensen@fredericia.dk

Monica Bøegh – personalerepræsentant
Valgt 2018
Mail: monica.svenstruop@fredericia.dk


Pædagogisk leder: Kirsten Hummelgaard Hansen
Mail:
kirsten.hansen@fredericia.dk tlf.: 22 61 95 02

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling.​ Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.