Peter Aage Gården
Slå adgang med tegn til/fra

Peter Aage Gården

Velkommen til Daginstitutionen Peter Aage Gården

Peter Aage Gården ligger i Erritsø tæt ved Fredericia. I området er bebyggelsen både parcelhuse og lejeboliger. Vi ligger tæt ved Kildeskoven, Stranden og tæt på bybusser, så der er rig mulighed for at besøge skov og strand. Peter Aage Gården er en del af Distriktsinstitutionen Erritsø.

Peter Aage Gården er en kommunal fleksinstitution normeret til cirka 110 børn i alderen 0-6 år. Vi har valgt, at de 22 yngste børn mellem 0-2 år er fordelt på to flexgrupper: Lærkereden og Andedammen.

De yngste børn er placeret i den ene bygning, og i samme bygning på 1. sal er der sprogværksted, personalestue, kontor og personalegarderober.

De øvrige børn er fordelt på de tre flexgrupper Bondestuen, Hønsegården og Slyngelstuen, som er placeret i bygningen ved siden af. Her er børn i alderen 2-6 år.

Peter Aage Gården skal være fleksibel i forhold til Fredericia Kommunens behov for pladser. Det kan betyde, at der i perioder vil være flere børn mellem 3 og 6 år og færre børn under 3 år, og i andre perioder kan det være omvendt. Det kan også betyde, at der i forhold til kommunens pasningsgaranti i perioder kan være indskrevet flere børn, end normeringen ellers er fastsat til.

Peter Aage Gården har en Pædagogisk Idrætsprofil, som du kan læse mere om i afsnittene herunder.

Vi har lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag og mellem jul og nytår.

Vi har sølvmærket i økologi.

Øko sølvmærke

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.

webbanner mælk

Bilag

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Peter Aage Gården.

Vores telefonnummer er 72 10 55 10.

Personale

I Peter Aage Gården har vi ansat uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere. 

Derudover har vi en kostfaglig eneansvarlig, en rengøringsassistent og en pedel.

 

Kirsten Hummelgaard Hansen, Pædagogisk Leder          37 timer
 

Andedammen:

Vita Karlsen                       pædagog,                               37 timer

Birthe Madsen                    pædagog                                33 timer

Anne                                   pædagogmedhjælper             32 timer

 

Lærkereden:

Camilla                               pædagog studerende             32,5 timer

Tina Munkholm                  pædagog                                37 timer     

Monica Bøegh                    pædagog                                34 timer

                                                                                      

Slyngelstuen:

Freja Møller                        pædagogmedhjælper             36 timer

Sanne Nørgaard                  pædagog                                36 timer

Charlotte Winther               pædagog, sprogpædagog       34 timer

 

Bondestuen:

Lene Jensen                        pædagog,                               30 timer

Jette Skytte                         pædagog                                35 timer

Isabella Lassen                   pædagogmedhjælper             32 timer

Elin Greve                          pædagog, fleksjob                   9 timer     

 

Hønsegården:

Tina Hansen                        pædagog                                33 timer

Helle Jeberg                        pædagog                                34 timer 

Sara Madsen                       pædagogmedhjælper             34 timer

 

Anette Nielsen                    kostfaglig eneansvarlig          37 timer

Solveig                                rengøringsassistent

Flemming                            pedel                     

 

I perioder har vi også pædagogstuderende og personer i andre praktikker.

Pædagogisk idrætsinstitution

Peter Aage Gården er en pædagogisk idrætsinstitution.

Vi har fokus på sundhed, leg og bevægelse. Bevægelse styrker barnets knogler og er med til at forebygge overvægt. Fysisk aktive børn er ofte socialt stærke og har mere overskud til at lære nyt.

Vores vision er, at alle børn i Peter Aage Gården skal udvikle deres bevægelses- og mestrinsglæde.

Vi arbejder hver dag med at bevare og udvikle:

 • bevægelsesglæde og lysten til at bevæge sig
 • kropsbevidsthed og nysgerrighed i forhold til at bruge kroppen
 • sociale kompetencer og aktiv deltagelse i fællesskabet
 • selvværd og selvtillid
 • sundhed
 • robusthed
 • sikkerhed, dygtighed og kreativitet i sproglige-, kommunikative- og skriftsproglige færdigheder

Bilag

Dagligdagen

Dagsrytme


Kl. 6.30           Vi åbner i Lærkereden, hvor barnet tilbydes havregryn og mælk mellem 06.30 og 07.00, hvis det ikke har spist morgenmad hjemmefra,

Kl. 7.30           De tre flexgrupper går over i deres afdeling.

Kl. 8.00           De to vuggestuegrupper går hver til sit.

Kl. 8.45-9.15   Vi spiser et formiddagsmåltid, som består af frugt og knækbrød samt vand. Vi vil henstille til, at I afleverer jeres barn før eller efter dette tidsrum.

Kl. 9.15-9.30   Morgensjov for hele huset på legepladsen eller i salen 

Kl. 9.30           Herefter foregår der forskellige aktiviteter både på de enkelte stuer og på tværs i huset. Dette kan eksempelvis være ture, motorik og bevægelse, kigge i bøger, synge, leg på legepladsen, leg på stuen.

Kl. 11.00         Vi spiser frokost.  

Kl. 12.00         Børnene leger på legepladsen eller inde og de børn der har behov for at sove får en middagslur. 

Kl. 14.00         Vi spiser et eftermiddagsmåltid, som består af brød, frugt og vand. Herefter leger børnene på stuen eller udenfor. 

Kl. 16.15         Flexgrupperne går i Andedammen eller vi samles udenfor.

Kl. 16.30         Peter Aage Gården lukker (om fredagen kl. 16.00).

Dagsrytmen er beskrevet i cirka tider, bortset fra åbne og lukke tidspunkterne.
 

 

Bilag

Årets gang og traditioner

I Peter Aage Gården har vi følgende mærkedage og traditioner:

 • Børnehavens fødselsdag 
 • Fastelavnsfest 
 • Brotur for Storegruppen 
 • Afslutningsfest for Storegruppen 
 • Hulahop-dag for de 4-årige 
 • Affaldindsamling 
 • Påskefrokost 
 • Legepladsdag 
 • Bedsteforældredag 
 • Temauge
 • Høstuger 
 • Bevægelsesuger
 • Julefest 
 • Jule-grill-fest
 • Luciaoptog
 • Kirke
 • Besøg af julemanden
 • Julefrokost for børnene
Forældreråd

Forældreråddet i Peter Aage Gården valgt okt. 2020

Malene Andersen – mor til Karen på Slyngelstuen

Formand 2018 - Valgt ind i forældrerådet i 2018

Mail: malene.andersen@fredericia.dk tlf.: 22 27 18 30

 

Liza Holm – mor til William Emil på Bondestuen

Valgt ind i forældrerådet 2019

Mail: liza_marie_frank_holm@hotmail.com tlf.: 50919114

 

Lærke Lauritsen – mor til Thea på Slyngelstuen

Valgt ind i forældrerådet 2019

Mail: dahl_87@live.dk tlf.: 22212226
 

Sabrina Hjort – mor til Frederikke i Hønsegården

Valgt ind i forældrerådet 2020

Mail: sabrinarebeccahjort@gmail.com tlf.: 22677320

 

Virginia Kristensen – mor til Mia i Hønsegården

Valgt ind i forældrerådet 2020

Mail: viginiawanjiru@yahoo.com tlf.: 21495736

 

Kristine Kruse – mor til Henry på Bondestuen

Suppleant - valgt ind i forældrerådet 2019

Mail: stinne_kruse@hotmail.com tlf.: 51249738
 

Forældreforeningen - mellemmåltidsordning

Christina Seelig – mor til Tristan på Slyngelstuen og Sansa i Hønsegården

Formand – valgt 2019

Mail: tittemus@gmail.com tlf.: 23362830

 

Majbritt Christensen – mor til Felix i Hønsegården

Kasserer – valgt i 2019

Mail: majbritoik@gmail.com tlf.: 22218917
 

Personale

Monica Bøegh – personalerepræsentant

Valgt 2018 - Mail: monica.svenstrup@fredericia.dk

 

Pædagogisk leder: Kirsten Hummelgaard Hansen

Mail: kirsten.hansen@fredericia.dk tlf.: 22 61 95 02

Pædagogisk arbejde

Den ny styrkede læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Den ny styrkede læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde i hverdagen og vi arbejder løbende med de 6 forskellige læreplanstemaer.