Savannen
Slå adgang med tegn til/fra

Børnehuset Savannen

Velkommen til Børnehuset Savannen

Børnehuset Savannen har en mission om, at børnene møder glade og omsorgsfulde voksne, der gennem engagement og anerkendelse skaber rammen for et udviklende og nærværende miljø i samarbejde med forældrene. 

Børnehuset Savannen er en del af Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg.
 
Børnehuset Savannen er en selvejende daginstitution under Børnenes Vel, der er normeret til 88 børn. Vi har to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Vuggestuegrupperne hedder Girafferne og Elefanterne, og børnehavegrupperne hedder Løverne og Næsehornene.
 
Vi er en daginstitution med meget gode fysiske muligheder, som vi sætter stor pris på. Vi har et stort værksted, hvor vi laver mange forskellige kreative aktiviteter. Vi har en storegruppe, som er i værkstedet 1-2 gange om ugen fra september til maj måned. Vi har en stor sal på loftet, som alle grupper bruger hver uge til at lave motorikbaner eller andre fysiske aktiviteter. Vi har en rigtig dejlig stor legeplads. Derudover har vi et nærmiljø med god mulighed for mange naturoplevelser. Alle grupper er på tur en gang om ugen.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Børnehuset Savannen.

Personale

Vi har i Børnehuset Savannen en daglig leder. Vi har både ansat uddannede pædagoger, pædagogmedhjælpere og studerende. Der er to pædagoger på hver stue og én pædagogmedhjælper eller studerende. Vi har ligeledes i perioder folk i virksomhedspraktik.

Derudover har vi en uddannet køkkenassistent ansat i vores køkken, som laver mad til alle børnene.

Frokostordning

​Vi har frokostordning for alle børn, både i vuggestuen og i børnehaven.

Vi ønsker at give alle børn i Børnehuset Savannen de bedste forudsætninger for trivsel, udvikling og læring gennem en sund og varieret kost.

Nogle gange er der børn med ude og hjælpe med at lave mad i køkkenet.

Børnehuset Savannen har opnået sølvmærket i økologi, hvílket betyder at 60-90 % af vores indkøb er økolologiske.

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.

Bilag

Dagligdagen

Sådan er vores dagsrytme:

  • Klokken 06.30: Savannen åbner. Vi åbner i en af vuggestuegrupperne.
    Der bliver serveret morgenmad i tidsrummet klokken 06.30 - 07.15.
  • Klokken 07.30/08.00: Vi deler os, og børnehaven går op til en af børnehavegrupperne
  • Klokken 09.00-12.00: Her foregår der aktiviteter af forskellig slags.
  • Vi spiser cirka klokken 10.30 i vuggestuen og klokken 11 i børnehaven.
  • Klokken 12.00: Vi går på legepladsen.
  • Klokken 14.00: Vi spiser eftermiddagsmad. Børnene har selv madkasser med eftermiddagsmad i med.
  • Klokken 15.30: Vi samler os hos en af børnehavegrupperne eller på legepladsen, hvis vejret er til det.
  • Klokken 16.30: Savannen lukker (klokken 15.30 om fredagen)
Årets gang

Arrangementer og aktiviteter i Børnehuset Savannen

Februar
Vi laver fastelavnspynt og holder Fastelavn, hvor vi slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller.

Marts/April
Vi laver påskeklip og holder påskefrokost, hvor vi hygger vi os med god mad og går på jagt efter påskeæg.
Forældrekaffe-/tedag.

Maj
Blomsterdag med bedsteforældre. Bedsteforældrene kommer og hjælper med at plante blomster rundt om på legepladsen. Der er også tid til at lege og spille spil. Til middag spiser bedsteforældrene deres medbragte mad sammen med deres barnebarn/børn. Det er en rigtig hyggelig dag.
Arbejdsdag med forældre og børn.

Juni
Skt. Hans: Vi laver bål både i vuggestuen og i børnehaven og sender heksen af sted til Bloksbjerg. Vi får heksegryde til frokost eller laver mad på bålet.

Sommerfest med forældre og søskende. Børnene optræder med cirkusforestilling og forældrene medbringer picnickurv. Vi slutter af med en is til alle børnene.

Juli
Hen over sommerferien hygger vi os med forskellige aktiviteter og tager på ture.

September
Vores storegruppe starter op og vi tager på tur til Givskud Løvepark for at give børnene i storegruppen en fælles oplevelse. Storegruppen mødes med storegruppen fra en anden institution i distriktet på skolen en gang om ugen. Derudover laver vi selv aktiviteter med storegruppen en gang hver anden uge.

Oktober
Bevægelsesuge i uge 41 - vi blandt andet laver vores traditionsrige løb rundt om børnehaven.
Forældremøde med valg.
Vi holder Halloween, hvor vi skærer græskarhoveder, og børnene får denne dag uhyggelig mad.

November
Vi fejrer børnehavens fødselsdag.
Julehyggedag med bedsteforældre.

December
Hele december måned står på julehygge.
Juleforældrearrangement: Her hygger vi med æbleskiver og saftevand.
Besøg af hemmelig gæst.
Børnejulefrokost.
Risengrøddag.
Derudover er vi til julegudstjeneste både for vuggestuen og børnehaven.

Forældrebestyrelse

Bestyrelsen i Børnehuset Savannen 2023-2024


Repræsentanter for Børnenes Vel:  

Henriette Husted (Formand)

Sophie Flarup-Jensen

Forældrerepræsentanter:  

Laura Bendix Jensen (Næstformand)

Maja Lund Østergaard

Julia G. Callesen

Anne-Cathrine Holm