Slå adgang med tegn til/fra

Forurening (akut) og andre former for forurening

En akut forurening er en pludselig opstået hændelse, hvor der er fare for forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Tegn på forurening kan for eksempel være oliespild, ændret farve af jord/vand eller døde fisk. 

Hvad gør jeg, hvis jeg opdager en akut forurening?

  • Forsøg at stoppe forureningen og udbredelsen af den
  • Ring derefter straks til alarmcentralen på 112

Inden du ringer, skal du være klar til at besvare følgende spørgsmål:

  • Dit eget navn, adresse og telefonnummer
  • Hvor er forureningen sket?
  • Hvilken type forurening er det, og hvilket omfang har den?
  • Hvad er forureningskilden, hvis det er muligt at konstatere?

Alarmcentralen sørger for at informere Beredskabet, og Beredskabet tilkalder miljømæssig bistand hos Miljøvagten.