Velkommen til Lynghøjen
Slå adgang med tegn til/fra

Lynghøjen

Velkommen til Lynghøjen

Lynghøjen er en lille aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år, som er normeret til 66 pladser. 


Vi har i Lynghøjen udviklet en bevægelses- og udelivsprofil. Hvilket hos os betyder, at vi har et særligt fokus på at bruge de forskellige læringsrum, som vi finder i Lynghøjen og i nærmiljøet omkring Lynghøjen. Vi bruger dagligt stranden, skoven, skolen, legepladsen og de mange grønne områder vi finder rundt om institutionen til fordybelse og læring. 


Vores mål er, at alle børn får de bedste muligheder for at udvikle en god grundmotorik, er socialt velfunderet og får erfaringer med de mange processer naturen giver os indsigt i. Da vi ved, at det er afgørende for børnenes kommende skolestart, at de har grundmotorikken og det sociale samspil på plads og har erfaringer med at være i læringsprocesser. Vi ønsker samtidig at være med til at børnene bliver miljøbevidste samfundsborgere, der hos os får mange erfaringer/oplevelser i naturen, hvilket forhåbentlig vil gøre at de passer på den i fremtiden.


Vi positionerer os i mindre aldersintegreret læringsgrupper: Krudtugler (0-ca. 3 år), Skovtrolde (ca. 3 – 4 år), Guldsmede (ca. 4 – 5 år) og Strandløver (ca. 5 - skolestart). Det er det enkelte barns udvikling og relationer der er afgørende for, hvornår barnet flytter gruppe. 


Vi har valgt, at børnene er opdelt i forhold til deres alder og udviklingsniveau, hvilket giver personalet nogle gode muligheder for at tilrette aktiviteterne til netop denne gruppes behov. Dette betyder b.la. at vores kommende skolebørn er samlet hos Strandløverne hver dag, det giver os mulighed for at tilgodese deres behov for læring i forhold til den kommende skolestart. I foråret deltager denne gruppe i distriktets projekt ”Børn på vej i skole”.
Dagen i Lynghøjen er opdelt, så der er fordybelsestid/gruppetid fra 8:30-12, resten af dagen er der mulighed for at lege, lære og skabe relationer på tværs i hele huset. 


Grupperummene i Lynghøjen er opdelt, så det enkelte grupperum indeholder aktiviteter der er tilpasset gruppens alder. Eks. hos Skovtroldene er der plads til bevægelse, da denne aldersgruppe er meget kropslig undersøgende.  


Lynghøjens legeplads er indrettet så der både er mulighed for at bruge kroppen, samt mulighed for at følge årets gang. Vi har frugttræer/buske som vi nyder godt af. Vi planter og sår grønsager og blomster, det giver os mulighed for at følge processen fra jord til bord, samt at følge med i de mange nyttige insekters liv.


Vores køkken har sølvmærket i økologi og vi arbejder med, at børnene får en indsigt i, hvordan vi omsætter råvare til dejlig mad. Vi laver mad på bål og tager de dejligste madpakker med ud i naturen og nyder at spise i andre omgivelser. Børnene hos os skal opleve madglæde og vi forsøger at give dem mulighederne for at udvikle madmod.


I Lynghøjen lægger vi stor vægt på, at alle børn bliver mødt af voksne der anerkender dem og glædes i samværet med dem. Børnene oplever voksne der støtter, guider og puffer dem videre i deres udvikling. Dagligdagen er fyldt med spændende aktiviteter og masser af humor og sjov. 


Vi vægter det tætte forældresamarbejde højt og har en del faste traditioner, som er med til at skabe et sammenhold i både børne-og forældregruppen. 

Lynghøjen er en del af Distriktsinstitutionen Erritsø.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Lynghøjen.
 
Kontakt os på telefon 72 10 55 00 eller direkte til pæd. leder Stine på 72113810.

Personale

I Lynghøjen er der ansat uddannede pædagoger, pædagogiske assistenter, medhjælpere, en kostfaglig eneansvarlig og studerende. Vi deler gerne vores hverdag med elever i skolepraktik og ansatte efter lov om aktivering.


Lynghøjen har en daglig pædagogisk leder, og øverste leder er distriktsinstitutionslederen.
 
Pædagogisk leder er Stine Holm Møller, mail: stine.moller@fredericia.dk


Distriktsinstitutionsleder er Klavs Jensen, mail: klavs.jensen@fredericia.dk

Mad i Lynghøjen

Frokostordningen er en central del af dagen for børnene. Vi lægger vægt på sund, nærende, årstidsrelateret og børnevenlig mad. Økologiske råvarer er også at finde i vores udvalg af mad, ca. 60 % af maden i øjeblikket er økologisk. Vi laver ugeplaner, som forældrene kan se på vores kommunikationsplatform, Aula og i huset.


I sommerhalvåret består en ugeplan som regel af 3 dage med rugbrød/pizzasnegl/pitabrød med pålæg og grønt (ofte madpakker ud af huset). Vi har en dag med forskellige grønsagssupper med hjemmebagt brød/flutes eller grød, samt en dag med varm ret med gode råvarer. I vinterhalvåret bytter vi om på planen, så der gerne er to dage med rugbrød og lignende og varm mad de andre dage.


Fredag er en fælles dag, hvor vi laver mad over bål, børnene er disse dage helt tæt på madlavningen. De snakker med de voksne om, hvor maden kommer fra og bruger deres sanser til at opleve, mærke og dufte. Det giver børnene et godt indblik i, hvilke råvarer der bruges til maden, og de får alle duftene i løbet af dagen. Dette er en god sanseoplevelse og en fælles oplevelse, som samle vores børnegruppe på tværs. 


På gruppen øser børnene selv op på tallerknerne og dækker bord og rydder af. De voksne gør meget ud af at hjælpe og støtte børnene i at være selvhjulpne og give dem en hyggelig stund omkring måltidet. Børnene er rigtig gode til at hjælpe hinanden.


Alle børn får tilbudt et glas mælk i forbindelse med deres frokost, udover dette drikker vi vand. Børnene har deres egne drikkeflasker, som de opfordres til at drikke af jævnligt i løbet af dagen.  

Læs mere om økologi

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.

Dagligdagen

Herunder kan du se, hvordan en typisk dag i Lynghøjen ser ud.​

  • Klokken 06.45 - 07.30: Morgenmad. Vi åbner Lynghøjen klokken 06.45 og hygger os hos Guldsmedene. Der er tilbud om morgenmad indtil klokken 07.30. Her serverer vi enten cornflakes eller havregryn.
  • Klokken 07:30: Begynder vi at åbne stuerne. Børnene kan selv vælge, hvor de vil lege. 
  • Klokken 08.30 - 09.30: Vi fordeler os i de forskellige læringsgrupper. Her spiser Skovtroldene og Krudtuglerne frugt og brød fra husets køkken. Guldsmede og Strandløver har selv en madpakke med formiddagsmad/frugt med hjemmefra. 
  • Klokken 09.00 - 11.00: I dette tidsrum er der pædagogiske aktiviteter på grupperne. Hver uge har vi fælles aktiviteter på tværs af huset. Nogle uger er fælles tema uger som f.eks. motorik eller natur. Her deltager alle børn på tværs af stuerne. I dette tidsrum opsøger vi ofte de forskellige læringsrum i vores nærmiljø.
  • Klokken 11.00 - 12.00: Frokost fra husets køkken, vi spiser i vores læringsgruppe. Der bliver serveret varm mad 2-3 dage om ugen og 2-3 dage med rugbrød som også nemt kan tages med på ture. Vi har et flot sølv mærke i økologi. 
  • Klokken 12.00 - 14: Middagsstunden. De mindste puttes til en middagssøvn. De store børn leger på legepladsen. (Skovtroldene sover indtil kl. 13:30)
  • Klokken 14.00-14.30: Eftermiddagsmad. Vi spiser eftermiddagsmad og leger på stuerne/legepladsen. Alle børn medbringer mad hjemmefra.
  • Klokken 15.00 - 16.30: Eftermiddag i Lynghøjen. Der leges inde eller ude.
  • Vi lukker klokken 16.30. Om fredagen klokken 16.00.
Årets gang

Lynghøjens traditioner og fester følger årets gang og -højtider.


Vi vægter vores traditioner højt i Lynghøjen, da det samler hele huset og børnene glæder sig til det genkendelige. Forventningens glæde er altid stor. Ud over disse faste traditioner sker der næsten hver dag noget nyt og sjovt. Børnene i Lynghøjen elsker, når de voksne finder på noget sjovt. 


Lynghøjens fødselsdag: Den 1. februar 1981 indviede vi Lynghøjen, og siden da er denne dato blevet markeret hvert år. Når Lynghøjen fejrer runde fødselsdage/mærkedage, arrangerer vi noget ekstraordinært.

Diskofest: Forældrerådet arrangerer hvert år i februar måned en diskofest for børnehavens ældste læringsgrupper. Denne aften (17-19) møder børnene op i festtøj og spiser pizza. Herefter leger de fælles lege og danser til høj musik og diskolys. Det er en aften børnene ser meget frem til.  

Fastelavn: Vi slår katten af tønden og laver forskellige aktiviteter/konkurrencer. Børn og personale møder udklædte. Til eftermiddagsfrugten er der fastelavnsboller.

Blomsterdag med bedste forældre: I maj holder vi en blomsterdag, hvor vi inviterer børnenes bedsteforældre til at deltage. Hvert barn medbringer en blomst, som de sammen med bedsteforældrene planter i en krukke/bed på legepladsen. Vi starter formiddagen med at synge sammen og spise de boller bedsteforældrene har medbragt, hvorefter vi planter blomsterne i vores krukker rundt om på legepladsen. Vi afslutter dagen med at spise frokost sammen, bedsteforældrene har medbragt madpakker og børnene får rugbrød. Vi opfordre bedsteforældrene til at tage deres barn med hjem efter frokost. Resten af dagen bruger personalet på pædagogisk dag. Denne eftermiddag arbejder personalet med nye faglige tiltag/planlægning og udvikling af Lynghøjen. Det er vores vikarer der passer de børn, som er tilbage i huset om eftermiddagen.

Arbejdsdag i Lynghøjen: Efter behov afholdes en/to praktiske eftermiddage fra 15:30-19:30 på legepladsen. Forældre, børn og personale mødes og forbedrer institutionens faciliteter både ude og inde.

Høstfest: Vi afholder hvert år en eftermiddag i september ”Den store høstfest” for hele familien. Vi afholder også valg til bestyrelsen/forældreråd denne dag. Festdatoen besluttes mellem personalet og forældrerådet. I ugerne op til høstfesten har hele huset arbejdet med høsttema.
 
Juleforberedelser med bedsteforældre: Sammen med børnene sender vi en invitation ud til bedsteforældrene om at komme på besøg hos os den anden sidste fredag i november. Børn og bedsteforældre hjælper os med at gøre juleklar i Lynghøjen. Vi klipper, klistrer, pynter vores juletræ, bager og gør hele Lynghøjen klar til julemåneden. Det er også bedsteforældrene, der hjælper børnene med at lave julegave til mor og far. Dagen afholdes i tidsrummet klokken 09.00-12.00. Vi afslutter dagen med at spise frokost sammen, bedsteforældrene har medbragt madpakker og børnene får rugbrød. Vi opfordre bedsteforældrene til at tage deres barn med hjem efter frokost. Resten af dagen bruger personalet på pædagogisk dag. Denne eftermiddag arbejder personalet med nye faglige tiltag/planlægning og udvikling af Lynghøjen. Det er vores vikarer der passer de børn som skal passes om eftermiddagen.

Julefest: Vi slutter året af med julefest en af de sidste dage inden juleferien. Hele huset samles og synger og danser om juletræet. Hvis vi er heldige, kigger julemanden også forbi med en overraskelse. I stedet for almindelig mad spiser vi risengrød.

Julefrokost: En dag i december afholder vi den årlige julefrokost, vi pynter op med duge og servietter, synger julesange, spiser traditionelt julefrokost og skåler med hinanden.

Nisseløb: En fast aktivitet i december, vi løber i skoven og finder nisser der har gemt sig.
 
Farvelfest: Når et barn eller voksen stopper i institutionen, holder vi afskedsfest på gruppen:
•    Når barnet starter i glidende overgang på de respektive skoler.
•    Når et barn rejser fra Lynghøjen ved skolestart eller ved overflytning til en anden daginstitution.
•    Hvis en af medarbejder rejser fra Lynghøjen.
Vi hygger samtidig med, at vi spiser vores mad. Hvis barnet har noget med til at dele ud, spises dette også. Vores ældstegruppe holder en fælles afslutning, hvor forældrene bidrager med mad og kage. Den dag det enkelte barn har sidste dag, hygger vi for barnet når man rejser.

Børnenes fødselsdage: Barnet kan enten holde fødselsdag i Lynghøjen eller invitere hjem.
Hvis I vælger at holde fødselsdagen i Lynghøjen, fejrer vi barnet på stuen, når vi spiser. Vi pynter op med flag og vi hygger om den, der har fødselsdag. Vi hejser flaget foran huset.
Hvis I inviterer hjem, er det barnets læringsgruppe, der kommer på besøg om formiddagen.

Forældreråd

Formand:
Prerathepan Jeevanandan (Predip)
prazan-jee@hotmail.com

Næstformand:
Anna Grønborg
anna.gronborg@fredericia.dk

Repræsentant til distriktsbestyrelsen:
Sabina Thaysen
sabinajohansen@live.dk

Suppleant:
Kristina Holm Sørensen
Kristina.holm.1986@gmail.com


Pædagogisk leder:
Stine Holm Møller,
stine.moller@fredericia.dk

Forældresamarbejde

Vi møder forældrene med anerkendelse, ærlighed og forståelse. Vi medinddrager dem i samarbejdet omkring barnets trivsel og læring. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt i samarbejdet omkring deres barn. Kun sammen kan vi lykkes med at skabe den optimale ramme for barnets udvikling. For at give børnene de optimale trivselsmuligheder og gode læringsforhold samarbejder vi tæt med forældrene både gennem åbne dialoger i dagligdagen, elektronisk og på møder omkring det enkelte barn. Herved kan forældrene følge med i barnets interesser og fokusområder i Lynghøjen, så de så kan støtte op om dette i hjemmet. 
I samarbejdet med forældrene har vi også arbejdsdage, fælles arrangementer, forældremøder. 
Vi vægter at inddrage vores forældreråd i vores pædagogiske tanker og idéer, så de er med til at udvikle vores pædagogiske praksis. 

Forældresamtaler
For at sikre en opfølgning på alle børns trivsel og udvikling inviteres der fast til opfølgende samtaler på følgende tidspunkter:
•    Besøg og samtale inden opstart
•    3 måneder efter opstart
•    Hvis barnet er mellem 2,8 og 3,4 år, får I tilbud om sprogscreening. Efter screeningen giver sprogpædagogen jer en tilbagemelding på resultatet, og der aftales en eventuelt en handleplan
•    Ved behov ved opstarten hos Skovtroldene
•    Hvert år i oktober/november inviteres forældre til børn hos Guldsmedene til samtale
•    Samtale i forbindelse med indskrivning til skole
      
Der er altid mulighed for, at I som forældre kan ønske en samtale omkring barnets trivsel. Personalet siger ligeledes til, hvis de vurderer, at der er behov for en samtale. Personalet går i dialog med forældrene om det, de ser og oplever omkring barnet.

Et godt forældresamarbejde har stor betydning for barnets trivsel i institutionen. 
 

Pædagogisk arbejde

Ny styrket pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den ny styrket læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige grundelementer og læreplanstemaer. Læs også Lynghøjens Ny styrket læreplan her på hjemmesiden.