Valhalla
Slå adgang med tegn til/fra

Børnehuset Valhalla

Velkommen til Børnehuset Valhalla En institution med en "Sprog Kulturel" profil

Børnehuset Valhalla er en kommunal daginstitution bygget i 1972 og ombygget i midten af 90'erne. Daginstitutionen ligger midt i et område med socialt boligbyggeri lige uden for volden, tæt på strand og by. Valhalla er en del af Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg.

Børnehuset Valhalla består af 4 grupper.

 • Thor med ca. 10-12, 0-2-årige børn, Vuggestue
 • Odin med ca. 10-12, 0-2-årige børn, Vuggestue
 • Brage med ca. 23, 2,5-4-årige børn, Flexgruppe
 • Balder med ca. 23, 4-6-årige børn, Børnehavegruppe

Valhalla består af en lang gang, hvor stuerne udgår fra.

Vi har en del ekstra rum, så vi har mulighed for at kunne dele børnene i mindre grupper.

 • Asgård,  der primært er indrettet til de yngste børn
 • Frejas sal, der er indrettet så der er mulighed for at bruge kroppen og lege med konstruktionslegetøj. Salen bruges af alle. Den bruges om morgenen til de børn der kommer tidligt og bruges særligt af Bragestuen når børnene, en stor del af dagen, deles i små grupper.
 • Mimers Brønd bruges primært af Bragestuen og er pt indrettet som puderum.
 • Børnehave køkkenet, hvor vi åbner om morgenen, og også bruger til at spille spil og tegne i.

Odin og Thor har en lille afdeling for sig selv, der er afgrænset af en låge på den lange gang. De to grupper arbejder meget på tværs, og inddeler ofte børnene aldersmæssigt til forskellige aktiviteter. 

Balder og Brage hører til i den anden ende af den lange gang.

Vuggestuen samarbejder tæt med flexgruppen ift. overgangen fra vuggestue til flexgruppen. Flexgruppen samarbejder tæt med børnehavegruppen, så det bliver en god og tryg overgang for barnet.
3 formiddage i ugen er de ældste børn fra Balder samlet i "Storegruppe". De arbejder med at forberede børnene til skolestart i et tæt samarbejde med skolen, og besøger skolen på Indre Ringvej , hver anden uge fra oktober til sommerferien.

Legepladsen går hele vejen rundt om huset og bliver flittigt brugt. Om formiddagen er der ofte planlagte aktiviteter for en gruppe børn. Efter frokost går alle børn, der ikke sover til middag, på legepladsen. Vi lægger stor vægt på, at vores legeplads har masser af udfordringer, der giver mulighed for fordybelse, motorisk udfoldelse og gode legemuligheder. Der er lavet rum, som giver mulighed for uforstyrret leg. Der er bålplads, sandområde, legehuse, klatrestativer, vikingeskib og labyrint. Der er også plads til boldspil, cykelleg og et "voldanlæg", som børnene bruger flittigt.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i daginstitution? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Børnehuset Valhalla.

Pædagogisk leder Connie Lubek kan kontaktes på telefonnummer 72 10 62 00.

Personale

 I børnehuset Valhalla er vi:

 • 1 leder
 • 10 pædagoger
 • 5 pædagogmedhjælpere
 • 1-2 studerende
 • 1 køkkenassistent 

Derudover har vi i perioder vikarer, praktikanter med mere.

Dagligdagen
 • Vi åbner klokken 06.30 i køkkenet, hvor det er muligt at spise medbragt morgenmad.
 • Klokken 07.30 åbner Brage og Thor. De tre sidste stuer åbner, så snart rengøringsassistenten er færdig med at gøre stuerne rene.
 • Klokken 08.30-09.00 spiser børnene frugt på stuerne.
 • Vi spiser frokost cirka klokken 11.00 (Vuggestuen starter så småt kl. 10.30). Børnene spiser på deres egne stuer. Vi prøver at lære børnene ”almindelig bordskik”, så måltidet er rart for alle. Under måltiderne er der god mulighed for at arbejde med børnenes sociale kompetencer. Vi lærer børnene at sende fadene videre og tage vare på hinanden. Efter frokosten er der mulighed for, at børn med behov for middagssøvn kan sove enten ude eller inde.
 • Klokken 12.00 går alle de store børn, der ikke sover middagssøvn, på legepladsen.
 • Klokken cirka 14.00 spiser børnene eftermiddagsmad på stuerne.
 • Klokken 16.00 lukker tre af stuerne, og  og vi samler de sidste børn på en af stuerne, oftest hos Brage eller i Frejas sal.
 • Klokken 16.30 lukker Valhalla.
Årets gang

I Valhalla har vi forskellige aktiviteter i løbet af året.

Fastelavn
Vi slår katten af tønden.

Blomster-/bedsteforældredag
Valhalla inviterer bedsteforældre til at være med i dagens aktiviteter. Alle børn har en sommerblomst med, der plantes på legepladsen. Der vil være forskellige aktiviteter på stuerne og på legepladsen. Bedsteforældrene må selv bestemme, hvornår de vil komme, inden for åbningstiden (klokken 06.30-16.30)

Kulturfest
Børn, forældre, søskende og personale mødes i Valhalla klokken 17.00. Alle medbringer mad fra det land de oprindeligt stammer fra, og laver en buffet med alt det forskellige mad. Vi spiser på stuerne eller på legepladsen, hvis det er godt vejr. Bagefter er der forskellige multikulturelle aktiviteter for børnene. Arrangementet slutter klokken 19.30.

Legeplads-arbejdsdag
Forældre inviteres til at hjælpe med vedligeholdelse på legepladsen. Vi starter klokken 14.00, men man kommer, når man har fri fra arbejde. Vi slutter med fælles spisning cirka klokken 18.00

Forældremøde
Alle forældre inviteres til forældremøde, hvor forskellige emner debatteres. Der vil også være valg til forældrerådet.

Pædagogisk eftermiddag
I samarbejde med forældrerådet har vi besluttet at lukke daginstitutionen klokken 12.00. Personalet holder kursusdag til klokken 18.00. Det er muligt at få passet sit barn, hvis man ikke kan finde en anden løsning.

Julearrangement
Børn, forældre, søskende og bedsteforældre inviteres til julehygge. Vi starter klokken 14, men man kan komme, når man har fri fra arbejde. Vi sælger gløgg og æbleskiver, og der er forskellige aktiviteter på stuerne.

Frokostordning

I Valhalla har vi frokostordning. Maden bliver lavet af vores køkkenassistent. Forældrene stemmer om frokostordningen hvert 2. år. Vores forældreråd har besluttet, at daginstitutionen betaler for en del af mellemmåltidet. Det betyder, at børnene formiddag og eftermiddag får hjemmebagt brød. Forældrene medbringer selv 5 stykker frugt pr. uge, som vi fordeler mellem børnene.

Valhalla har "Guld mærke" i Økologi.

øko guldmærke

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.

Forældreråd

Forældrerådet i Valhalla

Der er hvert år valg til forældrerådet. Forældrene bliver valgt for 2 år af gangen.

Forældreråd 2024-2025

Formand:

Rie Stjernholm Meyer, mor til Alexander på Odin og Daniel på Brage

Medlemmer:

Ea Ryttersgaard Bak, mor til Gaia på Balder og Hela på Thor

Anna Stjernholm Meyer Busk, mor til Ellen på Balder og Emma på Brage

Marie Lykke Olsen, mor til Ellen på Balder

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og trivsel. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Valhalla vil med fokus på det enkelte barn og fællesskabet være en institution, hvor læring, viden og livsglæde er i centrum for både børn, forældre og personale. Det betyder, at vi er en daginstitution, der lægger vægt på, at:

 • Børn oplever gode læringsmiljøer, hvor der er plads til forskelligheder og hvor læringsmiljøerne løbende revurderes, så de tilgodeser den aktuelle gruppe af børn.
 • Vores vigtigste opgave er at arbejde med relationer mellem børnene og mellem børn og voksne. Mennesker med gode relationer til andre mennesker har størst mulighed for læring og trivsel.
 • Forældre deler viden om deres barn og inddrager pædagogerne i barnets læring og trivsel. Samarbejdet mellem pædagog og forældre er altafgørende for at barnet trives og udvikles bedst muligt.
 • Personalet har fokus på at indtænke sproglig udvikling i alle rutiner og aktiviteter gennem hele dagen.
 • Aktiviteter, der omhandler kultur, både den danske og fra andre lande, er en del af vores årlige planlægning.