Valhalla
Slå adgang med tegn til/fra

Børnehuset Valhalla

Velkommen til Børnehuset Valhalla En institution med en "Sprog Kulturel" profil

Børnehuset Valhalla er en kommunal daginstitution bygget i 1972 og ombygget i midten af 90'erne. Daginstitutionen ligger midt i et område med socialt boligbyggeri lige uden for volden, tæt på strand og by. Cirka 1/3 af børn og forældre har dansk som andet sprog. Valhalla er en del af Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg.

Børnehuset Valhalla består af 5 grupper.

 • Thor med ca. 12, 0-2-årige børn
 • Odin med ca. 12, 0-2-årige børn
 • Freja med ca. 14, 2-3-årige børn
 • Brage med ca. 21, 3-6-årige børn
 • Balder med ca. 21, 3-6-årige børn

Valhalla består af en lang gang, hvor stuerne udgår fra.

Vi har en del ekstra rum, så vi har mulighed for at kunne dele børnene i mindre grupper.

 • Asgård,  der primært er indrettet til de yngste børn
 • Frejas sal, der er indrettet så der er mulighed for at bruge kroppen og lege med konstruktionslegetøj
 • Mimers Brønd, der er indrettet til at fortælle historier og spille teater
 • Børnehave-køkkenet, hvor vi åbner om morgenen, og som vi også bruger til at spille spil og tegne

Odin og Thor har en lille afdeling for sig selv, der er afgrænset af en låge på den lange gang. De to grupper arbejder meget på tværs, og inddeler ofte børnene aldersmæssigt til forskellige aktiviteter. Freja-stuen deltager ofte i aktiviteter med de yngste børn fra gruppen.

Balder og Brage hører til i den anden ende af den lange gang. De samarbejder om børnene og inddrager de ælste børn fra Freja-stuen. 3 formiddage i ugen er de ældste børn fra Balder og Brage samlet i "Storegruppe". De arbejder med at forberede børnene til skolestart i et tæt samarbejde med skolen, og besøger skolen på Indre Ringvej 1 gang om ugen.

Legepladsen går hele vejen rundt om huset og bliver flittigt brugt. Om formiddagen er der ofte planlagte aktiviteter for en gruppe børn. Efter frokost går alle børn, der ikke sover til middag, på legepladsen. Vi lægger stor vægt på, at vores legeplads har masser af udfordringer, der giver mulighed for fordybelse, motorisk udfoldelse og gode legemuligheder. Der er lavet rum, som giver mulighed for uforstyrret leg. Der er bålplads, sandområde, legehuse, klatrestativer, vikingeskib og labyrint. Der er også plads til boldspil, cykelleg og et "voldanlæg", som børnene bruger flittigt.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i daginstitution? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Børnehuset Valhalla.

Pædagogisk leder Connie Lubek kan kontaktes på telefonnummer 72 10 62 00.

Personale

 I børnehuset Valhalla er vi:

 • 1 leder
 • 11 pædagoger
 • 5 pædagogmedhjælpere
 • 1 studerende
 • 1 køkkenassistent 

Derudover har vi i perioder vikarer, praktikanter med mere.

Dagligdagen
 • Vi åbner klokken 06.30 i køkkenet, hvor det er muligt at spise medbragt morgenmad.
 • Klokken 07.30 åbner Brage og Thor. De tre sidste stuer åbner, så snart rengøringsassistenten er færdig med at gøre stuerne rene.
 • Klokken 08.30-09.00 spiser børnene frugt på stuerne.
 • Vi spiser frokost cirka klokken 11.00. Børnene spiser på deres egne stuer. Vi prøver at lære børnene ”almindelig bordskik”, så måltidet er rart for alle. Under måltiderne er der god mulighed for at arbejde med børnenes sociale kompetencer. Vi lærer børnene at sende fadene videre og tage vare på hinanden. Efter frokosten er der mulighed for, at børn med behov for middagssøvn kan sove enten ude eller inde.
 • Klokken 12.00 går alle de store børn, der ikke sover middagssøvn, på legepladsen.
 • Klokken cirka 14.00 spiser børnene eftermiddagsmad på stuerne.
 • Klokken 16.00 lukker fire af stuerne, og  og vi samler de sidste børn på en af stuerne, oftest hos Brage eller i Frejas sal.
 • Klokken 16.30 lukker Valhalla.
Årets gang

I Valhalla har vi forskellige aktiviteter i løbet af året.

Fastelavn
Vi slår katten af tønden.

Blomster-/bedsteforældredag
Valhalla inviterer bedsteforældre til at være med i dagens aktiviteter. Alle børn har en sommerblomst med, der plantes på legepladsen. Der vil være forskellige aktiviteter på stuerne og på legepladsen. Bedsteforældrene må selv bestemme, hvornår de vil komme, inden for åbningstiden (klokken 06.30-16.30)

Kulturfest
Børn, forældre, søskende og personale mødes i Valhalla klokken 17.00. Alle medbringer mad fra det land de oprindeligt stammer fra, og laver en buffet med alt det forskellige mad. Vi spiser på stuerne eller på legepladsen, hvis det er godt vejr. Bagefter er der forskellige multikulturelle aktiviteter for børnene. Arrangementet slutter klokken 19.30.

Legeplads-arbejdsdag
Forældre inviteres til at hjælpe med vedligeholdelse på legepladsen. Vi starter klokken 14.00, men man kommer, når man har fri fra arbejde. Vi slutter med fælles spisning cirka klokken 18.00

Forældremøde
Alle forældre inviteres til forældremøde, hvor forskellige emner debatteres. Der vil også være valg til forældrerådet.

Pædagogisk eftermiddag
I samarbejde med forældrerådet har vi besluttet at lukke daginstitutionen klokken 12.00. Personalet holder kursusdag til klokken 18.00. Det er muligt at få passet sit barn, hvis man ikke kan finde en anden løsning.

Julearrangement
Børn, forældre, søskende og bedsteforældre inviteres til julehygge. Vi starter klokken 14, men man kan komme, når man har fri fra arbejde. Vi sælger gløgg og æbleskiver, og der er forskellige aktiviteter på stuerne.

Frokostordning

I Valhalla har vi frokostordning. Maden bliver lavet af vores køkkenassist. Forældrene stemmer om frokostordningen hvert 2. år. Vores forældreråd har besluttet, at daginstitutionen betaler for en del af mellemmåltidet. Det betyder, at børnene formiddag og eftermiddag får hjemmebagt brød. Forældrene medbringer selv 5 stykker frugt pr. uge, som vi fordeler mellem børnene.

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.

Forældreråd

Forældreråd i Valhalla oktober 2019

Pernille Leth Mortensen
nilleleth@youmail.dk
Tlf. 60 10 38 88
Mor til Magne, Brage stuen

Morten Skovhus
ms.skovhus@gmail.com
Tlf. 21 35 24 84
Far til Freja, Brage stuen og Felix, Balder stuen

Winnie Knudsen
winwin1983@gmail.com
Tlf. 29 90 17 70
Mor til Valde, Freja stuen

Julie Klement
julieklement92@hotmail.com
Tlf. 28 74 30 63
Mor til Oskar, Brage stuen

Astrid Hauberg Muralithas
haubergnielsen@hotmail.com
Tlf. 51 42 73 65
Mor til Siva, Thor stuen

Kenneth Banke Kondrup
cloudkbk@hotmail.com
Tlf. 30 69 62 63
Far til Valentin, Freja stuen

Personalerepræsentant:
Susanne Hallas Jørgensen
susanne.h.jorgensen@fredericia.dk
Tlf. 72106200

Leder:
Connie Lubek
connie.lubek@fredericia.dk
Tlf. 72106200

Bilag

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og trivsel. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Valhalla vil med fokus på det enkelte barn og fællesskabet være en institution, hvor læring, viden og livsglæde er i centrum for både børn, forældre og personale. Det betyder, at vi er en daginstitution, der lægger vægt på, at:

 • Børn oplever gode læringsmiljøer, hvor der er plads til forskelligheder og hvor læringsmiljøerne løbende revurderes, så de tilgodeser den aktuelle gruppe af børn.
 • Vores vigtigste opgave er at arbejde med relationer mellem børnene og mellem børn og voksne. Mennesker med gode relationer til andre mennesker har størst mulighed for læring og trivsel.
 • Forældre deler viden om deres barn og inddrager pædagogerne i barnets læring og trivsel. Samarbejdet mellem pædagog og forældre er altafgørende for at barnet trives og udvikles bedst muligt.
 • Personalet har fokus på at indtænke sproglig udvikling i alle rutiner og aktiviteter gennem hele dagen.
 • Aktiviteter, der omhandler kultur, både den danske og fra andre lande, er en del af vores årlige planlægning.