Slå adgang med tegn til/fra

Sygepleje - vejledninger

Her kan plejepersonalet se retningslinjer og procedurer for sygeplejefaglige indsatser, f.eks. sårbehandling og medicinering.

Det vil sige indsatser, der direkte involverer pleje og behandling af borgere. Retningslinjerne er opdelt efter sundhedsstyrelsens sygeplejefaglige problemområder.

Bilag

Udredning og opfølgning
Funktionsniveau
Bevægeapparat
Hud og slimhinder - personlig pleje
Kommunikation
Psykosociale forhold
Seksualitet
Smerter og sanseindtryk
Søvn og hvile
Viden og udvikling
Intravenøse adgange