Slå adgang med tegn til/fra

Træning & Forebyggelse

Har du brug for vejledning eller genoptræning for at få hverdagen til at fungere efter akut opstået eller kronisk sygdom?

Hos Træning & Forebyggelse møder du en gruppe af velkvalificerede medarbejdere, der er klar til at tage hånd om dine genoptrænings- eller rehabiliteringsbehov. Vi finder sammen med dig ud af, hvilke behov, mål og ønsker du har og kan målrette indsatsen derefter.

Tilbuddene kan foregå i Sundhedshuset, i hjemmet eller i naturen. Endvidere kan vi holde samtaler via telefon eller digitale løsninger, hvor det giver mening.

Er du i tvivl om noget angående Træning & Forebyggelse, så ring endeligt til os på tlf. 7210 6050.

 

Vi har skærpet hygiejnen og har opsat desinficerende gel ved indgangen og i alle trænings- og behandlingsrum samt har ekstra fokus på hyppig og grundig rengøring.

Hvem kan få hjælp?

Der er to måder du kan blive henvist til Træning & Forebyggelse på:

 • Henvisning til træning kan ske efter undersøgelse eller indlæggelse på sygehus. Dit behov for genoptræning skal være lægefagligt begrundet, og sygehuset sender en genoptræningsplan til Træning & Forebyggelse.

  Når vi har modtaget din genoptræningsplan, vil du blive indkaldt til en afklarende samtale. Her vil dine mål og motivation for et træningsforløb samt en undersøgelse af funktionsniveauet danne udgangspunkt for dit videre forløb.
 • Du kan ansøge om træning eller vejledning via din praktiserende læge / forebyggende medarbejdere / plejen eller Hjælpemiddel og Kommunikation.

  Når vi har modtaget din ansøgning hos Træning & Forebyggelse, vurderer vi, om vi har et relevant tilbud til dig. Du vil i så fald blive indkaldt til en afklarende samtale. Her vil dine mål og motivation for et træningsforløb samt en undersøgelse af funktionsniveauet danne udgangspunkt for dit videre forløb.
Hvad kan vi tilbyde?

Vi tilbyder rådgivning og vejledning, der er målrettet dine behov. .
Forløbet er tidsbegrænset og varierer alt efter behov.
 
Vi tilbyder træning og vejledning i Sundhedshuset, i hjemmet, i nærmiljøet og på byens aktivitetscentre. Dette kan foregå individuelt, i mindre grupper eller på større hold.
 
Forløbet kan for eksempel bestå af:

 • Fysisk træning, som styrke- og udholdenhedstræning
 • Øvelser for balance og koordination
 • Vejledning til selvtræning 
 • Støtte til at du kan fortsætte træning i andet regi
 • Træning af mentale funktioner som for eksempel hukommelse, overblik, planlægning med mere
 • Træning af daglige færdigheder, som for eksempel personlig pleje, huslige gøremål, indkøb med mere
 • Vejledning i kost, fysisk aktivitet og sund levevis 
 • Støtte til at finde egnede muligheder for dig til at fortsætte din træning, fysiske aktivitet og sunde levevis

 
Vi tilbyder digitale løsninger
Det kan lette træningen for dig og være med til at støtte dig i at kunne træne på egen hånd, når du kan, og når det passer dig.
 
Tilbuddet kan bestå af:

 • Øvelsesprogrammer via mobiltelefon eller tablet
 • Digitalt understøttet træning ved hjælp af sensorer koblet til en smartphone, der giver dig tilbagemelding på kvaliteten af din træning og guider dig igennem et øvelsesprogram, der er udarbejdet af en fysioterapeut.
Praktisk information

Godt at vide:  

 • Parkering
  Kom i god tid, så du har tid til at finde en plads til bilen og gå hen til Sundhedshusets indgang. Der er handicap-parkering ved hovedindgangen, der vender ud mod vandet.
  Du finder os i bygning B på etage 3.
 • Venteområde
  Vi har et venteområde i bygning B, etage 3 til venstre, når du kommer ud af elevatoren eller op ad trappen. Her kan du kan sætte dig, indtil du har en aftale.
  Har du ventet mere end 10 minutter fra tidspunktet for aftalen, skal du henvende dig i receptionen.
 • Mulighed for omklædning
  Vi har omklædningsfaciliteter lige udenfor elevatoren på etage 3 i bygning B. Her har du mulighed for at skifte tøj.
 • Kørsel
  Vi samarbejder med Trekantområdets Brandvæsen omkring transport. Det betyder, at vi bestiller kørsel hos Trekantområdets Brandvæsen, som planlægger og udfører kørselsopgaven. Afbestilling af transport skal ske til kørselskontoret ved Trekantområdets Brandvæsen, helst dagen før, hvis det er muligt, da vi ellers skal betale for kørslen.
  Reglerne for bevilling af transport kan du læse om i nedenstående pjece.

Bilag

Personale

Den samlede personalegruppe består af:

 • Leder Helle Andersen
 • Konstitueret teamleder Trine Knudsen
 • Koordinator
 • Udviklingsterapeut
 • 27 Fysioterapeuter
 • 12 Ergoterapeuter
 • 2 Træningsassistenter
 • 1 Klinisk diætist
 • 2 Sygeplejersker
 • 1 Rygestopvejleder
 • Servicemedarbejder
 • Sekretær Betina Andersen
 • Administrativ medarbejder Dorte Kronborg 
 • Palliationssygeplejerske tilknyttet
 • 2 Kliniske undervisere

Vi arbejder sammen i teams og er specialiseret inden for de forskellige arbejdsområder.