Slå adgang med tegn til/fra

Kløverløkken

Velkommen til Kløverløkken

Kløverløkken er normeret til 124 børn, som er fordelt på tre vuggestuegrupper (Kerner, Kogler og Spirer), to børnehavegrupper 3-5 årige (Blomster og Kastanjer) og en gruppe for kommende skolestartere (Knopper). Kløverløkken har i perioder et antal pladser til børn med høretab og til børn, som er tilbudt en inklusionsplads. Der arbejdes på, at Kløverløkken bliver en profilinstitution, hvor mangfoldighed og kulturel dannelse er omdrejningspunktet. Kløverløkken er en del af Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk.

Kløverløkken arbejder i løbet af året med temaer, eksempelvis Eventyr, Cirkus og Leg. De enkelte grupper arbejder med temaerne i mindre differentierede børnegrupper, hvor der er fokus på den inkluderende pædagogik. Vi har blandt andet i den forbindelse et Sprogværksted, hvor personalet kan hente inspiration og materialer til det enkelte tema. I Kløverløkken er der fokus på struktur og forudsigelighed - det ses blandt andet ved at børnene hver dag til formiddagsfrugten gennemgår dagens forløb med personalet.

Kløverløkken er nabo til Hannerup Skov, som giver god mulighed for at benytte de faciliteter, som skoven tilbyder i forbindelse med udflugter.

Vi har en dejlig stor legeplads, som er inddelt i ”rum”, cykelbane – fodboldbane – graveplads – skrænt med huler – sandkasser og meget mere. Her er der er plads til forskellige lege og læringsmiljøer, og legepladsen indbyder børn og voksne til motoriske udfordringer og stimulering.

De motoriske aktiviteter kan også tilbydes i centrum af Kløverløkkens bygning, hvor ”torvet” ligger. Om fredagen mødes en årgang, som går på skift i løbet af året, på torvet, hvor de har en masse sanglege. De øvrige dage benytter grupperne på skift torvet til aktiviteter.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Kløverløkken.

Vores telefonnummer er 72 10 59 00.
Madglad frokostordning

I Kløverløkken sætter vi stor pris på, at børnene får sund, spændende og velsmagende mad. Maden bliver lavet i husets nyindrettede køkken af to uddannede køkkenpiger.

Vi forsøger hele tiden at forny os, så børnene synes, at det er spændende og får smagt en masse forskelligt. Vi tager desuden hensyn til forskellige diæter og trosretninger.

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.

Personalet
I Kløverløkken er der ansat uddannede pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere samt studerende. Kløverløkken har en særlig normering, fordi vi i perioder har et antal pladser til hørehæmmede børn samt pladser til børn med særlige behov.
 
Desuden har vi i køkkenet ansat en økonoma samt en ernæringsassistent. I Kløverløkken har vi også en minifleksjobber ansat, som hjælper til med at holde udeområdet. Ind imellem har vi skolepraktikanter og ansatte efter lov om aktivering.

Pædagogisk leder er Camilla Smedegaard Rønnow, mail: camilla.ronnow@fredericia.dk 
Distriktsinstitutionsleder er Randi Bode, mail: randi.bode@fredericia.dk
Dagligdagen
 • Kløverløkken åbner klokken 06.30 hver dag. Alle børn og medarbejdere møder ind på Spirerne, som ligger i vuggestuen.
 • Mellem klokken 7.30 – 8.00 fordeler vi os ud på de øvrige grupper.
 • Frem til klokken cirka 8.30 spiller vi spil og leger. Klokken cirka 8.30 får vi et mellemmåltid, som består af brød/frugt/grøntsager.
 • Mellem kl. 9.00 og 9.30 er der leg på grupperne.
 • Kl. 9.30 – 11.00 er der fordybelsestid. De enkelte børnegrupper deler sig ofte i mindre grupper og arbejder med temaer. Det kan eksempelvis være en kreativ eller motorisk aktivitet eller leg. Det er også i forbybelsestiden, at den enkelte gruppe tager på udflugter på gåben, med bus eller på cykel i Kløverløkkens ladcykel.
 • Kl. 11.00 er der frokost. Børnene har faste pladser, og inden vi spiser, synger vi en sang. Måltidet kan bestå af en varm ret eller brød med pålæg. Vi øver bordskikke som for eksempel at sende fadene rundt og at bede om det, som man har brug for. Vi øver os også i at bruge bestik og at hælde mælk/vand af en kande. Nogle gange er en børnegruppe på længere ture, og så har vi madpakker med.
 • Når vi er færdige med at spise, er det tid til middagslur for de børn, der har behov for det. De børn, der ikke sover, leger på legepladsen.
 • Kl. 14.00 tilbydes der et eftermiddagsmåltid.
 • Resten af dagen er der leg på grupperne.
 • Kløverløkken lukker kl. 16.30
   
Årets gang

Troldetema i ugerne 33, 34, 35, 36, 37 og 38.

Uge 39 Vi arbejder i og med naturen

Uge 40 Basisgrupper
I uge 40 arbejder er vi alle i vores basisgrupper: Det vil sige henholdsvis Blomster, Kastanjer, Knopper, Kerner og Spirer

Uge 41 Bevægelsesuge

Forældresamtaler
I oktober/november tilbydes forældre, som har børn med skolestart august 2016, en samtale med kontaktpædagogen.

Julehygge
Børn, forældre og medarbejdere klipper julepynt. Vi pynter sammen juletræet og får kaffe/te og æbleskiver.

Lucia
De ældste børn deltager i dette arrangement og de ældste børns forældre er velkomne til at komme og kigge på.

Besøg af julemand og kone
En af dagene i december får vi besøg af julemanden og hans kone. Vi synger, danser og spiser risengrød.

Cirkus
De ældste børn og deres voksne står for denne forestilling, og vi glæder os alle til at se, hvad de kan. Der er også en forestilling for de ældste børns familier, og efter forestillingen hygger og spiser vi sammen.

Fastelavn
Vi møder op udklædte og slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller.

Udflugt til H. C. Andersens Hus
De ældste børn arbejder med eventyr og slutter forløbet af med en udflugt til H.C. Andersens Hus i Odense.

Bedsteforældredag
Bedsteforældre inviteres til at komme og besøge institutionen denne dag fra klokken 10.00 – klokken 12.30. Børn, pædagogisk personale og bedsteforældre synger og/eller leger sammen mellem klokken 10.00 og 11.00. Bedsteforældrene opfordres til at tage madpakker med, så de kan spise frokost sammen med børnene, vi giver en kop kaffe eller te. Hvis barnet ikke har en bedsteforælder, som har mulighed for at deltage, er en anden voksen fra familien/omgangskredsen velkommen.

Fælles udflugt
Børn og voksne i Kløverløkken tager på udflugt sammen en hel dag et sted i nærområdet.

Sct. Hans
Børn og voksne i Kløverløkken fejrer Sct. Hans ved at brænde heksen af på bålet. Vi synger og får lidt at spise og drikke.

Forældreråd

I Kløverløkken er der et forældreråd, som består af fem-syv medlemmer. Desuden er personalegruppen repræsenteret med to medlemmer. Forældrerådet og Kløverløkken har et tæt samarbejde.


Forældre til hørehæmmede børn og hørehæmmede forældre er repræsenteret med en særlig plads.
Fra forældrerådet vælges en repræsentant til forældrebestyrelsen i Ullerup Bæk Distriktet.

Forældreråd i Kløverløkken 2019-2020:
Formand og repræsentant i forældrebestyrelsen
Rick Andersen (far til pige på Knopper)
Næstformand og repræsentant i forældrebestyrelsen
Cecilie Bjerre (mor til pige på Kogler og dreng på Kastanjer)
Forældrerådsmedlemmer
Sagal Muqtar (mor til dreng på Kastanjer)
Christine Jakobsen (mor til dreng på Blomster)
Merlina Xhaferi (mor til dreng på Knopper og pige på Kogler)
Khadra Sheekh Mohamed (mor til dreng på Kastanjer)

Personalerepræsentanter
Birgitte Jørgensen Tlf.: 72 10 59 00
Jette Teilbæk Tlf.: 72 10 59 00

Pædagogisk arbejde

De pædagogiske læreplaner er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes trivsel, læring og udvikling. De pædagogiske læreplaner er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Herunder kan du læse to historier fra dagligdagen, der viser, hvordan det pædagogiske arbejde kommer til udtryk.

Tema: Sproget, den daglige samtale. Historie: ”Bare fødder og strømper”

Fortæller: Pædagog S

Barn: Y på 1 år og 10 måneder

Vi befinder os på Kernegruppen. Jeg ser Y komme gående med bare fødder. Jeg siger: ”Y, du har taget dine strømper af.” Y kigger på mig og siger: ”Strømper.” Jeg siger: ”Y, kan du finde dine strømper.” Y vender sig om og går. Kort tid efter kommer hun tilbage til mig med sine strømper i hånden. Jeg siger: ”Skal jeg hjælpe dig med at få dine strømper på?” Y sætter sig ned og giver mig strømperne og siger igen: ”Strømper.”

Tema: Højtlæsning. Historie: ”Rikke bader”

Fortæller pædagog L

L læser ”Rikke bader”, en historie som handler om, at komme i bad.

Alle børnene sidder stille og lytter, L læser historien, og indimellem har børnene og L en dialog, om hvad historien handler om. Da historien er læst færdigt, snakker børn og voksne om, hvorfor man skal gå i bad, og hvad man bruger til at vaske sig med, og hvad det hedder det, man vasker sig med, hvad man bruger til, at tørre sig med når man er færdig med at være i bad, og hvordan man kan tørre sit hår, både med et håndklæde og en hårtørrer.

Om eftermiddagen henter vores studerende et par piger ud fra badeværelset, de var nærmest ved at tage bad i håndvasken!