Kløverløkken

Velkommen til Kløverløkken

Kløverløkken er en kommunal integreret 0 – 5 års-daginstitution, bygget og indviet i 1993. Bygningen er på cirka 860 kvadratmeter eksklusiv liggerum og skure. Kløverløkken ligger med Sønderparken, Skovparken samt Fuglsang og Hannerup Skove som naboer. Kløverløkken er en del af Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk.

Kløverløkken er normeret til 110 børn, som er fordelt på to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. I vuggestuen har vi Kerner og Spirer, og i børnehaven har vi Knopper, Kastanjer og Blomster. Kløverløkken har et antal pladser til hørehæmmede børn og tre inklusionspladser til børn med særlige behov.

Vi har et Sprogværksted med bøger, spil og andre sjove materialer. Vi har også et lokale, som i kalder Kogleværkstedet, som vi blandt andet bruger, når vi arbejder med børnene i mindre grupper - det er også vores kreative værksted. For vores hørehæmmede børn har vi et specielt lokale, nemlig Kvisten, hvor der er ro til at lære sproget at kende.

Vores legeplads er inddelt i mindre rum, som inviterer til forskellige typer af lege. Vi har eksempelvis en graveplads, hvor vi med skovle og spader graver tunneler. Vi har også en cykelbane, en bålplads og en vold med sliske til at rutsje og klatre på.

 
 
Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Kløverløkken.

Vores telefonnummer er 72 10 59 00.
Madglad frokostordning

I Kløverløkken sætter vi stor pris på, at børnene får sund, spændende og velsmagende mad. Maden bliver lavet i husets nyindrettede køkken af to uddannede køkkenpiger.

Vi forsøger hele tiden at forny os, så børnene synes, at det er spændende og får smagt en masse forskelligt. Vi tager desuden hensyn til forskellige diæter og trosretninger.

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.

Personalet
I Kløverløkken er der ansat uddannede pædagoger, pædagogmedhjælpere samt studerende. Kløverløkken har en særlig normering, fordi vi har et antal pladser til hørehæmmede børn samt tre pladser til børn med særlige behov.

Desuden har vi i køkkenet ansat en økonoma samt en ernæringsassistent. I Kløverløkken har vi også en minifleksjobber ansat, som hjælper til med at holde udeområdet. Ind imellem har vi skolepraktikanter og ansatte efter lov om aktivering.

Kløverløkken har en daglig pædagogisk leder, og øverste leder er distriktsinstitutionslederen.

Konstitueret pædagogisk leder er Heike Svendsen, mail: heike.svendsen@fredericia.dk

Distriktsinstitutionsleder er Randi Bode, mail: randi.bode@fredericia.dk

Dagligdagen
  • Kløverløkken åbner klokken 06.30 hver dag. Alle børn og medarbejdere møder ind på Kernerne, som ligger i vuggestuen.
  • Mellem klokken 07.30 – 8.00 fordeler vi os ud på de øvrige grupper.
  • Frem til klokken cirka 09.00 spiller vi spil og leger. Klokken cirka 09.00 får vi et mellemmåltid, som består af brød/frugt/grøntsager.
  • Når formiddagsmåltidet er indtaget, starter dagens planlagte aktiviteter som for eksempel kan være en skovtur, en cykeltur eller leg og bevægelse på Torvet, vores fællesrum.
  • Klokken cirka 11.00 er der frokost. Børnene har faste pladser, og inden vi spiser, synger vi en sang. Måltidet kan bestå af en varm ret eller brød med pålæg. Vi øver bordskikke som for eksempel at sende fadene rundt og at bede om det, som man har brug for. Vi øver os også i at bruge bestik og at hælde mælk/vand af en kande. Nogle gange er en børnegruppe på længere ture, og så har vi madpakker med.
  • Når vi er færdige med at spise, er det tid til middagslur for de børn, der har behov for det. De børn, der ikke sover, leger på legepladsen.
  • Klokken cirka 14.00 er der eftermiddagsmad. Når vi er færdige med at spise, fortsætter vi legen og aktiviteterne.
  • Klokken cirka 16.00 slås grupperne sammen. Nogle dage er vi indenfor og andre dage udenfor.
Årets gang

Troldetema i ugerne 33, 34, 35, 36, 37 og 38.

Uge 39 Vi arbejder i og med naturen

Uge 40 Basisgrupper
I uge 40 arbejder er vi alle i vores basisgrupper: Det vil sige henholdsvis Blomster, Kastanjer, Knopper, Kerner og Spirer

Uge 41 Bevægelsesuge

Forældresamtaler
I oktober/november tilbydes forældre, som har børn med skolestart august 2016, en samtale med kontaktpædagogen.

Julehygge
Børn, forældre og medarbejdere klipper julepynt. Vi pynter sammen juletræet og får kaffe/te og æbleskiver.

Lucia
De ældste børn deltager i dette arrangement og de ældste børns forældre er velkomne til at komme og kigge på.

Besøg af julemand og kone
En af dagene i december får vi besøg af julemanden og hans kone. Vi synger, danser og spiser risengrød.

Cirkus
De ældste børn og deres voksne står for denne forestilling, og vi glæder os alle til at se, hvad de kan. Der er også en forestilling for de ældste børns familier, og efter forestillingen hygger og spiser vi sammen.

Fastelavn
Vi møder op udklædte og slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller.

Udflugt til H. C. Andersens Hus
De ældste børn arbejder med eventyr og slutter forløbet af med en udflugt til H.C. Andersens Hus i Odense.

Bedsteforældredag
Bedsteforældre inviteres til at komme og besøge institutionen denne dag fra klokken 10.00 – klokken 12.30. Børn, pædagogisk personale og bedsteforældre synger og/eller leger sammen mellem klokken 10.00 og 11.00. Bedsteforældrene opfordres til at tage madpakker med, så de kan spise frokost sammen med børnene, vi giver en kop kaffe eller te. Hvis barnet ikke har en bedsteforælder, som har mulighed for at deltage, er en anden voksen fra familien/omgangskredsen velkommen.

Fælles udflugt
Børn og voksne i Kløverløkken tager på udflugt sammen en hel dag et sted i nærområdet.

Sct. Hans
Børn og voksne i Kløverløkken fejrer Sct. Hans ved at brænde heksen af på bålet. Vi synger og får lidt at spise og drikke.

Forældreråd

I Kløverløkken er der et forældreråd, som består af fem-syv medlemmer.  Desuden er personalegruppen repræsenteret med to medlemmer. Forældrerådet og Kløverløkken har et tæt samarbejde. 

Forældre til hørehæmmede børn og hørehæmmede forældre er repræsenteret med en særlig plads.

Fra forældrerådet vælges en repræsentant til forældrebestyrelsen i Ullerup Bæk Distriktet.

Forældreråd i Kløverløkken 2015 - 2016:

Formand og repræsentant i forældrebestyrelsen
Brian Christensen
E-mail: brian.hejn@gmail.com
 
Næstformand
Sophie Juhl
E-mail: sophie.juhl@hotmail.com
 
Forældrerådsmedlemmer
Kent Pedersen
E-mail: kent@ydepedersen.dk

Klaus Ullum
E-mail: ullum83@gmail.com

Lorena Ioana Mares
E- mail: lorenaioanamares@yahoo.com

Merlina Xhaferi
E-mail: merlinabajra@msn.com

Khadra Sheekh Mohamed

Suppleant
Habsa Sheekh Mohamed
E-mail: habsa20@yahoo.dk
 
Personalerepræsentanter
Birgitte Jørgensen
Tlf: 72 10 59 00

Jette Teilbæk
Tlf: 72 10 59 00
Pædagogisk arbejde

De pædagogiske læreplaner er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes trivsel, læring og udvikling. De pædagogiske læreplaner er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Herunder kan du læse to historier fra dagligdagen, der viser, hvordan det pædagogiske arbejde kommer til udtryk.

Tema: Sproget, den daglige samtale. Historie: ”Bare fødder og strømper”

Fortæller: Pædagog S

Barn: Y på 1 år og 10 måneder

Vi befinder os på Kernegruppen. Jeg ser Y komme gående med bare fødder. Jeg siger: ”Y, du har taget dine strømper af.” Y kigger på mig og siger: ”Strømper.” Jeg siger: ”Y, kan du finde dine strømper.” Y vender sig om og går. Kort tid efter kommer hun tilbage til mig med sine strømper i hånden. Jeg siger: ”Skal jeg hjælpe dig med at få dine strømper på?” Y sætter sig ned og giver mig strømperne og siger igen: ”Strømper.”

Tema: Højtlæsning. Historie: ”Rikke bader”

Fortæller pædagog L

L læser ”Rikke bader”, en historie som handler om, at komme i bad.

Alle børnene sidder stille og lytter, L læser historien, og indimellem har børnene og L en dialog, om hvad historien handler om. Da historien er læst færdigt, snakker børn og voksne om, hvorfor man skal gå i bad, og hvad man bruger til at vaske sig med, og hvad det hedder det, man vasker sig med, hvad man bruger til, at tørre sig med når man er færdig med at være i bad, og hvordan man kan tørre sit hår, både med et håndklæde og en hårtørrer.

Om eftermiddagen henter vores studerende et par piger ud fra badeværelset, de var nærmest ved at tage bad i håndvasken!