Kløverløkken
Slå adgang med tegn til/fra

Kløverløkken

Velkommen til Kløverløkken

I Kløverløkken er vi fordelt på 5 grupper. 2 vuggestuegrupper 0-3 årige (Kerner og Spirer) samt 2 børnehavegrupper 3-5 årige (Blomster og Kastanjer) og 1 storebørnsgruppe til de kommende skolebørn (Knopper).

Ud over grupperne samarbejder vi mellem vuggestuen og børnehaven med såkaldte "søskendegrupper".

Kløverløkken har i perioder et antal pladser til børn med høretab og til børn, som er tilbudt en inklusionsplads. Der arbejdes på, at Kløverløkken bliver en profilinstitution, hvor mangfoldighed og kulturel dannelse er omdrejningspunktet.

Kløverløkken er en del af Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk.

Vi arbejder i løbet af året med temaer, eksempelvis Eventyr, Cirkus og Mig selv. De enkelte grupper arbejder med temaerne i mindre differentierede børnegrupper, hvor der er fokus på den inkluderende pædagogik samt Den nye styrkede læreplan.

Vi har et Sprogværksted, samt to sprogvejledere,hvor personalet kan hente inspiration og materialer til det enkelte tema og hverdagen generelt.

Vi har i hele huset fokus på struktur og forudsigelighed - det kommer til udtryk ved, at børnene hver dag til formiddagsmåltidet gennemgår dagens aktiviteter med de voksne.

Vi er så heldige at være nabo til Hannerup Skov, som giver god mulighed for at benytte de faciliteter, som skoven tilbyder. Eksempelvis øges grovmotorikken på Mountainbike stierne og det ujævne terræn, hvor turen som regel afsluttes med et vink til toget

Vi har en dejlig stor legeplads, som er inddelt i ”rum”, cykelbane – multibane – graveplads – skrænt med huler – sandkasser og meget mere. Her er der er plads til forskellige lege og læringsmiljøer, og indbyder til motoriske udfordringer og stimulering.

I hjertet af Kløverløkken ligger "Torvet". Her er der plads til rum til motoriske udfoldelser og leg, samt vores fredagsamling "Musik på Torvet".

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave?

Så er du velkommen til at ringe til vores pædagogiske leder, Camilla og aftale en tid til en rundvisning i Kløverløkken.

Vores telefonnummer er 72 10 59 00.
Madglad frokostordning

Vi har en frokostordning til alle børn. Malene, vores ernæringsassistent laver hver dag sund, spændende og velsmagende mad og lægger vægt på, at maden er varieret og ser indbydende ud.

Vi tilbyder, ud over frokost, to mellemmåltider i løbet af dagen.

Billede af lækker mad

Ved ture ud af huset er Malene sød til at lave lækre madpakker til os.

Køkkenet har opnået bronzemærket i økologi, hvilket betyder at maden er 30-60 % økologisk.

Vi tager desuden hensyn til forskellige diæter og trosretninger.

Malene lægger ofte billeder ud på Kløverløkkens instagram, hvor du kan følge med i alt det lækre mad vi får serveret. I kan finde os ved at skrive: Kloeverloekken.

Billede af lækker mad

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.

Personalet
I Kløverløkken er der ansat uddannede pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere samt studerende. Vi har en særlig normering, fordi vi i perioder har et antal pladser til hørehæmmede børn samt pladser til børn med særlige behov.
 
I køkkenet har vi en ernæringsassistent ansat. Vi har en minifleksjobber ansat til at holde udeområdet. Ind imellem har vi skolepraktikanter og ansatte efter lov om aktivering.

Pædagogisk leder er Camilla Smedegaard Rønnow, mail: camilla.ronnow@fredericia.dk 
Distriktsinstitutionsleder er Randi Bode, mail: randi.bode@fredericia.dk
Dagligdagen
  • Kløverløkken åbner klokken 06.30 hver dag. Alle børn og medarbejdere møder ind på Torvet. Vi serverer morgenmad - men børnene er velkommen til at tage egen morgenmad med indtil kl. 7.30.
  •  Klokken 8.00 fordeler vi os ud på de øvrige grupper.
  • Frem til klokken cirka 8.30 spiller vi spil og leger. Klokken cirka 8.30 får vi et mellemmåltid, som består af brød/frugt/grøntsager. Her gennemgår vi "dagen i dag", hvilke børn og voksne der er, samt dagens aktiviteter
  • Mellem kl. 9.00 og 9.30 er der leg på grupperne.
  • Kl. 9.30 – 11.00 er der fordybelsestid. De enkelte børnegrupper deler sig ofte i mindre grupper og arbejder med temaer. Det kan eksempelvis være en kreativ eller motorisk aktivitet eller leg. Det er også i fordybelsestiden, at den enkelte gruppe tager på udflugter på gåben, med bus eller på cykel i Kløverløkkens ladcykler.
  • Kl. 11.00 er der frokost. Børnene har faste pladser, og inden vi spiser, synger vi en sang. Måltidet kan bestå af en varm ret eller brød med pålæg. Vi øver bordskikke, eksempelvis at sende fadene rundt og at bede om det, som man har brug for. Vi øver os også i at bruge bestik og at hælde mælk/vand af en kande. Nogle gange er en børnegruppe på længere ture, og så har vi madpakker med.
  • Når vi er færdige med at spise, er det tid til middagslur for de børn, der har behov for det. De børn, der ikke sover, leger på legepladsen.
  • Kl. 14.00 tilbydes der et eftermiddagsmåltid.
  • Resten af dagen er der leg på grupperne eller udenfor på vores legeplads.
  • Vi lukker kl. 16.30

Kløverløkken

Praktiske informationer

I Kløverløkken anvender vi AULA som redskab til dialog mellem institutionen og hjemmet.

AULA er en digital platform til jer forældre, hvor vi blandt andet skal registrere komme/gå tider, ferie samt se billeder og skrive til det pædagogiske personale.

For at dit barn får den bedst mulige start på dagen, henstiller vi til, at I kommer senest kl. 8.30 hver dag. Her gennemgås dagens aktiviteter samtidig med, at et mellemmåltid tilbydes.

Du finder vejledning til opsætning og anvendelse af AULA på www.aulainfo.dk. Link til oprettelse www.aula.dk

Årets gang

Årets gang i Kløverløkken 2024

Februar:

Vi laver fastelavnspynt og holder fastelavn den 9. februar, hvor vi slår katten af tønden.

Kløverløkken

Marts:

Vi laver påskeklip og holder påskefrokost d. 20. marts for børnene.

April:

Vi deltager i affaldsindsamling, hvor store som små samler skrald i nærområdet.

Maj:

Hele Kløverløkken tager på udflugt sammen i nærområdet d. 16. maj.

Juni:

Vi afholder Skt. Hans d. 21. juni fælles for Kløverløkken med bål og lidt hygge.

Kløverløkken

Juli:

Hen over sommerferien hygger vi os med forskellige aktiviteter og tager på ture.

OBS på at skolerne afholder sommerferie i ugerne 27-32.

Der er sampasning I Ulleruphave i ugerne 29 og 30.

September:

Vi afholder sommerfest d. 5. september.

Kløverløkken holder fødselsdag d. 15. september

Oktober:

Bevægelsesuge i uge 41 som afsluttes med motionsløb rundt i hele Kløverløkken d. 11. oktober.

Vi fejrer Halloween d. 31. oktober. Vi skærer græskarhoveder og laver halloweenpynt.

Kløverløkken

December:

Vi inviterer alle forældre til juleklip d. 27. november, hvor vi sammen får pyntet juletræ og tager hul på julehyggen.

Der afholdes børnejulefrokost d. 11. december og vi er til børnegudstjeneste i Hannerup Kirke (nærmere dato fås i december).

Vores kommende skolebørn går Luciaoptog d. 13. december, hvor I som forældre er meget velkomne til at komme og se.

Vi holder julehygge hele måneden med besøg af julemanden d. 17. december og nogle gange en fræk nisse.

Temaer i 2024:

Fra uge 1-9 arbejder vi med temaet "Cirkus".

I ugerne 16-27 arbejder vi med temaet "Natur".

I ugerne 36-46 vil vi have fokus på temaet "Mig selv".

Forældreråd

I Kløverløkken er der et forældreråd, som består af fem-syv medlemmer. Desuden er personalegruppen repræsenteret med to medlemmer. Forældrerådet og Kløverløkken har et tæt samarbejde.


Fra forældrerådet vælges en repræsentant til forældrebestyrelsen i Ullerup Bæk Distriktet.

Forældreråd i Kløverløkken 2021/2022:
Formand og repræsentant i forældrebestyrelsen
Kaare Jespersen, far til Lukas på Blomsterne
Næstformand 
Jonas Ramsdal Erntsen, far til Bjørn på Knopperne
Forældrerådsmedlemmer
Sagal Muqtar, mor til Malkia på Kastanjerne

Abidin Bejra, far til Thalia på Kastanjerne

Marie Lund Nielsen, mor til Elina på Blomsterne

Suppleant

Louise Bank Christensen, mor til Lukas på Kernerne og Mathilde på Knopperne

Personalerepræsentanter
Merete Olsen
 

Pædagogisk arbejde

De pædagogiske læreplaner er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes trivsel, læring og udvikling. De pædagogiske læreplaner er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.