Børnehuset Bissensvej
Slå adgang med tegn til/fra

Børnehuset Bissensvej

Velkommen til Børnehuset Bissensvej

Børnehuset Bissensvej er en kommunal aldersintegreret 0–5 års fleksinstitution. Bissensvej ligger i nordbyen i Fredericia og har summet af glade børn siden 1979. Vi ligger midt i en roligt boligkvarter, som støder op til det naturskønne område Fælleden. Vi er et af de få tilbageværende små børnehuse med vores kun 3 børnegrupper, fordelt på Grøn (0-2 år) ca.12-14 af de yngste børn, Rød (2-4 år) ca. 16-22 børn og Gul (4-6 år) ca. 22-28 børn.

Børnehuset Bissensvej

På Bissensvej er fællesskabet en af de grundsten, vi arbejder ud fra. Vi får ofte af vide, at det hurtigt kan mærkes, at vi har en hus, hvor det er dejligt at komme og være. Vores gode stemning kan faktisk både mærkes og måles. Både blandt børnenes og personalet trivsel. I 2019 vandt vi f.eks. årets arbejdsmiljøpris i Fredericia Kommune. Vi har øje for vigtigheden af et godt personalesamarbejde – et professionelt læringsfællesskab. Vi er kollegaer med respekt og empati for hinanden, og sammen har vi fremelsket en kultur, hvor fejl ikke skal tynge med skam, men berige til ny indsigt. Den voksenkultur smitter af på børnekulturen i huset, og det giver nysgerrige børn, der har mod til at turde prøve noget nyt, og som ser hinandens forskelligheder som ressourcer. 

Pædagogisk arbejder vi ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik og praksis, hvor børns legende og lærende børnefællesskaber ses og høres - det er jo et børnehus.

Bissensvej er en del af Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg. Både i Kirstinebjerg distriktet og lokalt på Bissensvej, vi vil sikre alle børn optimale muligheder for trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vi vil have den højeste kvalitet - For både børn, personale og forældre. Det arbejder vi med igennem vores fælles børnesyn, DNA og den nye styrkede læreplan, så vi sikre høj kvalitet bliver mærkbar og målbar, i både data, pædagogisk tilsyn og hverdagen. Hvis du vil læse mere om vores pædagogiske arbejde kan du finde et link øverst her på siden.

Så velkommen til børnehuset Bissensvej - det er hos os, barndommens gade starter.

Børnehuset Bissensvej
 

PDF ikon velkomstfolder_bissensvej.pdf

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Børnehuset Bissensvej.

Du er velkommen til at kontakte pædagogisk leder, Gitte Lykke på telefonnummer 72 10 61 05.

Personalet

På Bissensvej er der ansat seks uddannede pædagoger, tre pædagogmedhjælpere, en kostfaglig eneansvarlig samt skiftende pædagogstuderende. Vi har ind imellem folkeskolepraktikanter, EGU og PAU elever,  virksomhedspraktikanter og ansatte efter lov om aktivering i huset.

Vi er en blandet flok af nye som gamle, med vidt forskellige kompetencer og erfaring. Vi vægter høj faglighed og et rigtig godt arbejdsmiljø, med høj social kapital og glimt i øjet.

Bissensvej har en daglig pædagogisk leder, og øverste leder er distriktsinstitutionslederen.
Pædagogisk leder er Gitte Lykke, mail: gitte.lykke@fredericia.dk
Distriktsinstitutionsleder er Hanne Bramm, mail: hanne.bramm@fredericia.dk

Måltider

Målsætning for Bissensvejs måltidspædagogik:
• At inspirere børnene til at få gode kostvaner, og til selv at kunne træffe sunde valg på forskellige tidspunkter i deres udvikling
• At skabe samarbejde mellem institution og forældre, hvor sund mad og sunde måltider er en fælles sag
• At børnene forbinder det at spise med noget rart og udvikler madmod i fællesskabet
• At fremme børnenes sociale kompetencer og følelsen af at tilhøre fællesskabet via måltiderne
• At lære børnene om kost og hygiejne

Målsætningen opfyldes ved at:
• Både børn, forældre og personale ved, hvad et sundt og nærende måltid er samt har baggrundsviden om, hvorfor kosten er vigtig
• Maden er indbydende og med gode smagsoplevelser
• Rammerne for måltidet er strukturerede og genkendelige
• Selve måltidet foregår i en god stemning, hvor børn og voksne giver plads til nærhed, fordybelse og tid til samtale
• Lyd- og aktivitetsniveau dæmpes, således at der skabes ro før og under måltiderne
• Vi alle kender og overholder Bissensvejs kostpolitik og lever op til den - både dagligt og ved festlige lejligheder/fødselsdage

I denne valgperiode er det de 0-5 årige børn, der har valgt madordning. Vi har vores egen kostfaglig eneansvarlige, som tilbereder al vores mad, bager flutes og rugbrød. Frokostordningen omhandler udelukkende frokostmåltidet. 

Alle børn skal medbringe 2 små mellemmåltider til formiddag og eftermiddag + drikkedunk. Der drikkes vand af medbragte drikkedunke. Mellemmåltidsmadkasserne skal lægges i dit barns stues køleskab. Mellemmåltiderne skal ikke være fuldt ud mættende, da de ikke er hovedmåltider, og børnene skal have appetit til frokosten kl. 11. Læs gerne mere i vores kostpolitik, og spørg os endelig om mere.
 

Måltider Bissensvej

Vi har det økologiske guldmærke.

øko guldmærke

Bilag

Dagligdagen

En dag på Bissensvej ser typisk sådan ud:

 • Klokken 06.30 - 07.30:​ Bissensvej åbner og der er medbragt morgenmad​
 • Klokken 07.30 - 08.45​: Aktiviteter ude og inde i små eller større grupper​
 • Klokken 08.45 - 09.15: Mellemmåltid​
 • Klokken 09.15 - 10.45​: Dagens pædagogiske læreplansaktiviteter​
 • Klokken 11.00 - 12.00:​ Frokost​
 • Klokken 12.00: Leg og eftermiddagslur til dem der trænger​
 • Klokken 14​.00: Mellemmåltid​
 • Klokken 14.00:​ Aktiviteter ude eller inde i større eller mindre grupper​
 • Klokken 16.00:​ Vi samler alle på en af stuerne/legestuen/køkkenet eller ude
 • Klokken 16.30:​ Vi siger farvel og tak for en skøn dag!! (Fredag kl. 16)​

Ugens rytme

 • Mandag: Læreplansaktiviteter
 • Tirsdag: Turdag for Rød og Grøn gruppe + børn på vej i skole-projekt
 • Onsdag: Turdag for Gul gruppe
 • Torsdag: Læreplansaktiviteter
 • Fredag: Fællessang og fredags-disco

Vi forbeholder os altid retten til at følge børnenes spor og griber gerne dagen! Derfor improviserer vi nogle gange fra de planer, vi har lavet. Vejret kan for eksempel pludselig inspirere til en ny leg og give anderledes muligheder.

Årets gang

I Børnehuset Bissensvej har vi mange nye og gamle traditioner. Vi har klassisk fastelavn, fællessang, legepladsarbejdsdage, bedsteforældre-blomsterdag, fredagsdisco, sommerfest, emneuger + julefrokost og juletam tam. Vi finder også på nye små pop-up dage, som for eksempel pyjamasparty, hvor både børn og voksne suser rundt i nattøj hele dagen.

Bilag

Forældreråd
Forældrerådet er forældrenes talerør til at få indflydelse på dagligdagen i Børnehuset Bissensvej. Har du spørgsmål til forældrerådet, kan du altid henvende dig personligt til et af medlemmerne. Se nedenstående mailadresseliste.
 
Hvad laver man i forældrerådet?
Forældrerådet tager sig af det nære i institutionens dagligdag og arrangementer med forældre. Vi vender regler og principper, deler pædagogiske læreplansprojekter og sparre om nye tiltag/arrangementer. Desuden tjener vi lidt penge ved forskellige konkurrencer som kan bruges til legetøj og tiltag der kommer børnene tilgode på Bissensvej.
 
Eksempler på arrangementer som vi hjælper med at organisere:
• Legepladsdag – hvor alle inviteres til en fornøjelig arbejdsdag
• Bedsteforældredage i børnehave og vuggestue
• Juletam tam
• Sommerfest
• Foto – portrætbilleder af børnene
 
Foruden arrangementer m.v. på Bissensvej, drøfter vi de punkter, distriktsbestyrelsen har på dagsordenen. Vi diskuterer, hvordan eventuelle ændringer og retningslinjer derfra kan udmøntes. Via vores repræsentant i distriktsbestyrelsen kan vi komme med input til bestyrelsen. Vi arbejder ligeledes med principper for det pædagogiske arbejde.
 
Kan jeg komme i forældrerådet?
Hvis du har barn indskrevet i daginstitutionen, kan du stille op til forældrerådet. Der er valg hvert år i forbindelse med sommerfesten. Det eneste, du skal gøre, er at komme til sommerfesten og sige, at du gerne vil stille op. Hvis flere melder sig, end der er behov for, laver vi en hurtig afstemning.
 
Forældrerådet 2023/2024:
 
Forældrerådsforkvinde, distriktsbestyrelsesmedlem
Thea Heidemann Gamborg
thea.h.gamborg@gmail.com
53772805
 
Forældrerådsnæstforkvinde
Cathe Kjær Seehagen
 
Forældrerådsrepræsentant
Tanja Odgaard Kloch
 
Forældrerådsrepræsentant
Mia Munch Baumgarten
 
Personalerepræsentant
Mariane F. Hansen, pædagog
mariane.hansen@fredericia.dk
2830 7012
 
Pædagogisk leder
Gitte Lykke
gitte.lykke@fredericia.dk
2099 8814
 
Pædagogisk arbejde
Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Bilag