Børnehuset Bissensvej
Slå adgang med tegn til/fra

Børnehuset Bissensvej

Velkommen til Børnehuset Bissensvej

Børnehuset Bissensvej er en kommunal aldersintegreret 0–5 års fleksinstitution, der er bygget og indviet i 1979. Bissensvej ligger i nordbyen i Fredericia med dejlige naturomgivelser tæt på, som vi benytter rigtig meget på vores mange ture ud af huset. Bissensvej er en del af Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg.

Bissensvej er normeret til 66 børn, som er fordelt på tre grupper efter et aldersprincip. Grøn (yngstegruppe) 12-14 af de yngste børn. Rød (minifleksgruppe) 16-20 af de børn, der aldersmæssigt ligger i midten. Gul (storgruppe) 18-24 af de ældste børn.

Midt i huset har vi et fællesrum, der i hverdagen er indrettet med plads til forskellige legeaktiviteter, såsom hulebyggeri, rollelege, fordybelse med magneter m.m. Vi bruger også legestuen til fællessang og arrangementer med forældre.

Vores legeplads ligger i direkte tilknytning til alle husets grupper og byder på masser af udfordringer, afstemt i forhold til børnenes alder og udviklingsniveau. Den er indrettet med mange små rum, hvor der er mulighed for uforstyrret leg, fordybelse, sansemotorisk stimulering, udforskning og samvær. Vi har også bålplads, sandkasser, et skurkeskur, en høj, rutsjebaner, legehuse, gynger og meget mere.


 

Bilag

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Børnehuset Bissensvej.

Du er velkommen til at kontakte pædagogisk leder, Gitte Lykke på telefonnummer 72 10 61 05.

Personalet

På Bissensvej er der ansat syv uddannede pædagoger, tre medhjælpere, én husassistent, en kostfaglig eneansvarlig samt skiftende pædagogstuderende. Vi har indimellem skolepraktikanter, EGU og PAU elever,  virksomhedspraktikanter og ansatte efter lov om aktivering i huset.

Vi er en blandet flok af nye som gamle, med vidt forskellige kompetencer og erfaring. Vi vægter høj faglighed og et rigtig godt arbejdsmiljø, med høj social kapital og glimt i øjet.

Bissensvej har en daglig pædagogisk leder, og øverste leder er distriktsinstitutionslederen.
Pædagogisk leder er Gitte Lykke, mail: gitte.lykke@fredericia.dk
Distriktsinstitutionsleder er Hanne Bramm, mail: hanne.bramm@fredericia.dk

Måltider

Målsætning for Bissensvejs måltidspædagogik:
• At inspirere børnene til at få gode kostvaner, og til selv at kunne træffe sunde valg på forskellige tidspunkter i deres udvikling
• At skabe samarbejde mellem institution og forældre, hvor sund mad og sunde måltider er en fælles sag
• At børnene forbinder det at spise med noget rart og udvikler madmod i fællesskabet
• At fremme børnenes sociale kompetencer og følelsen af at tilhøre fællesskabet via måltiderne
• At lære børnene om kost og hygiejne

Målsætningen opfyldes ved at:
• Både børn, forældre og personale ved, hvad et sundt og nærende måltid er samt har baggrundsviden om, hvorfor kosten er vigtig
• Maden er indbydende og med gode smagsoplevelser
• Rammerne for måltidet er strukturerede og genkendelige
• Selve måltidet foregår i en god stemning, hvor børn og voksne giver plads til nærhed, fordybelse og tid til samtale
• Lyd- og aktivitetsniveau dæmpes, således at der skabes ro før og under måltiderne
• Vi alle kender og overholder Bissensvejs kostpolitik og lever op til den - både dagligt og ved festlige lejligheder/fødselsdage

I denne valgperiode er det de 0-5 årige børn, der har valgt madordning (2017–2019). Vi har vores egen kostfaglig eneansvarlige, som tilbereder al vores mad, bager flutes og rugbrød. Frokostordningen omhandler udelukkende frokostmåltidet. 

Alle børn skal selv medbringe hel frugt og grønt til mellemmåltiderne. Vi sørger for forskelligt brød og at vaske og skære frugt/grønt. Der drikkes vand af medbragte drikkedunke til mellemmåltiderne.
Frugt/grønt skal lægges i dit barns stues køleskab. Mellemmåltiderne er ikke fuldt ud mættende, da de ikke er hovedmåltider. I ferieperioder kan I blive bedt om selv at medbringe færdige mellemmåltidsposer!

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.

Bilag

Dagligdagen

En dag på Bissensvej ser typisk sådan ud:

 • Klokken 06.30 - 07.30:​ Bissensvej åbner og der er medbragt morgenmad​
 • Klokken 07.30 - 08.45​: Aktiviteter ude og inde i små eller større grupper​
 • Klokken 08.45 - 09.15: Mellemmåltid​
 • Klokken 09.15 - 10.45​: Dagens pædagogiske læreplansaktiviteter​
 • Klokken 11.00 - 12.00:​ Frokost​
 • Klokken 12.00: Leg og eftermiddagslur til dem der trænger​
 • Klokken 14​.00: Mellemmåltid​
 • Klokken 14.00:​ Aktiviteter ude eller inde i større eller mindre grupper​
 • Klokken 16.00:​ Vi samler alle på en af stuerne/legestuen/køkkenet eller ude
 • Klokken 16.30:​ Vi siger farvel og tak for en skøn dag!! (Fredag kl. 16)​

Ugens rytme

 • Mandag: Læreplansaktiviteter
 • Tirsdag: Turdag for Rød og Grøn gruppe + børn på vej i skole-projekt
 • Onsdag: Turdag for Gul gruppe
 • Torsdag: Læreplansaktiviteter
 • Fredag: Fællessang og fredags-disco

Vi forbeholder os altid retten til at følge børnenes spor og griber gerne dagen! Derfor improviserer vi nogle gange fra de planer, vi har lavet. Vejret kan for eksempel pludselig inspirere til en ny leg og give anderledes muligheder.

Årets gang

I Børnehuset Bissensvej har vi mange nye og gamle traditioner. Vi har klassisk fastelavn, fællessang, legepladsarbejdsdage, bedsteforældre-blomsterdag, fredagsdisco, sommerfest, emneuger + julefrokost og juletam tam. Vi finder også på nye små pop-up dage, som for eksempel pyjamasparty, hvor både børn og voksne suser rundt i nattøj hele dagen.

Forældreråd
Forældrerådet er forældrenes talerør til at få indflydelse på dagligdagen i Børnehuset Bissensvej. Har du spørgsmål til forældrerådet, kan du altid henvende dig personligt til et af medlemmerne. Se nedenstående mailadresseliste.
 
Hvad laver man i forældrerådet?
Forældrerådet tager sig af det nære i institutionens dagligdag og arrangementer med forældre. Vi vender regler og principper, deler pædagogiske læreplansprojekter og sparre om nye tiltag/arrangementer. Desuden tjener vi lidt penge ved forskellige konkurrencer som kan bruges til legetøj og tiltag der kommer børnene tilgode på Bissensvej.
 
Eksempler på arrangementer som vi hjælper med at organisere:
• Legepladsdag – hvor alle inviteres til en fornøjelig arbejdsdag
• Bedsteforældredage i børnehave og vuggestue
• Juletam tam
• Sommerfest
• Foto – portrætbilleder af børnene
 
Foruden arrangementer m.v. på Bissensvej, drøfter vi de punkter, distriktsbestyrelsen har på dagsordenen. Vi diskuterer, hvordan eventuelle ændringer og retningslinjer derfra kan udmøntes. Via vores repræsentant i distriktsbestyrelsen kan vi komme med input til bestyrelsen. Vi arbejder ligeledes med principper for det pædagogiske arbejde.
 
Kan jeg komme i forældrerådet?
Hvis du har barn indskrevet i daginstitutionen, kan du stille op til forældrerådet. Der er valg hvert år i forbindelse med sommerfesten. Det eneste, du skal gøre, er at komme til sommerfesten og sige, at du gerne vil stille op. Hvis flere melder sig, end der er behov for, laver vi en hurtig afstemning.
 
Forældrerådet oktober 2019/2020:
 
Forældrerådsformand, distriktsbestyrelsesmedlem
Tobias Hedegaard Jakobsen, far til Aya
tobijakob@hotmail.com
2673 5146
Sidder i 2 år. På valg i 2020
 
Forældrerådsnæstformand og fællesrådsrepræsentant
Line Kusk, mor til Alma og Marius
2396 3653
Sidder i 2 år. På valg i 2020
 
Forældrerådskasserer
Anne Nielsen, mor til Simon
Sidder i 2 år. På valg i 2020
 
Forældrerådsrepræsentant
Yvonne Keller, mor til Lucas
Sidder i 2 år. På valg i 2020
 
Forældrerådsrepræsentant
Anders Christensen, far til Olivia
Sidder i 2 år. På valg i 2020
 
Forældrerådsrepræsentant
Morten Kirkgård Knudsen, far til Merle
Sidder i 2 år. På valg i 2021

Forældrerådsrepræsentant
Mette Louise Rundkvist Meyer, mor til Marie
Sidder i 2 år. På valg i 2021

Suppleant 1
Heidi Møller Larsen, mor til Liva
Sidder i 1 år. På valg i 2020

 
Personalerepræsentant
Mariane F. Hansen, pædagog
mariane.hansen@fredericia.dk
2830 7012
Sidder i 2 år. På valg i 2020
 
Pædagogisk leder
Gitte Lykke
gitte.lykke@fredericia.dk
2099 8814
 
Pædagogisk arbejde
Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Bilag