Slå adgang med tegn til/fra

Ny styrket læreplan - Børnehuset Bissensvej

Vores nye styrkede pædagogiske læreplan er en samlet beskrivelse af daginstitutionens pædagogiske arbejde med børns trivsel, udvikling, læring og dannelse, samt forældresamarbejdet og øvrigt indhold.   
Den nye styrkede pædagogiske læreplan er i Kirstinebjerg Distriktet både et konkret arbejdsredskab og et pædagogisk fagligt fundament med afsæt i vores mission og Vision. Den er dynamisk, og de pædagogiske grundlag og læreplanstemaerne kommer til udtryk igennem vores løbende dokumentation, analyse og evaluering af det vores pædagogiske arbejde. 
 
Mission
Vi skaber optimale muligheder for trivsel, udvikling, læring og dannelse, igennem læringsmiljøer og fællesskaber, som alle børn glæder sig til hver dag. 
 
Vision
Vi vil være børnehuse, som alle fortæller gode historier om – både børn, forældre og personale. 
Vi vil igennem vores fælles ledelsesværdigrundlag arbejde med at skabe høj kvalitet, som bliver mærkbar og målbar i både data, pædagogisk tilsyn og i hverdagen. 
 
I vores læreplan kan I læse, at flere af de 9 pædagogiske grundlag og de 6 læreplanstemaer fletter sig sammen og kommer til live via dokumentation, som f.eks. fortællinger, billeder, beskrivelser og analyser.  
 
Rigtig god læselyst. 
 

De 9 pædagogiske grundlag

I Kirstinebjerg distriktet er de 9 pædagogiske grundlag kendetegnet ved at beskrive det værdisæt, den forståelse og den tilgang, som vores pædagogiske praksis er fagligt funderet og forankret i.

Bilag

De 6 læreplanstemaer

I Kirstinebjerg distriktet er de 6 læreplanstemaer kendetegnet ved at beskrive den sammenhæng, som det pædagogiske grundlag får i vores didaktiske og pædagogiske arbejde med børnene i de forskellige temaer. 

 

PDF ikon laereplanstema_-_kommunikation_og_sprog.pdf

Bilag

Litteratur

Til udarbejdelsen af denne læreplan har vi på distrikts- og afdelingsniveau brugt nedenstående litteratur.

Litteratur
https://www.youtube.com/watch?v=eYR1CVE1psc 
”Det ved vi om – Børns leg og eksperimenterende virksomhed”. Dafolo 2017. Stig Broström og Sarah Damgaard Warren. 
”Det ved vi om – Betydningen af kvalitet i dagtilbud”. Dafolo. Thomas Nordahl og Ole Hansen
”Den styrkede pædagogiske læreplan - Grundbog til dagtilbudspædagogik”. Dafolo 2019. Trine Holst Mortensen og Torben Næsby
DNA
Kirstinebjerg distriktets børnesyns video 
https://www.youtube.com/watch?v=l7NsNCt3aEY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6-0ur9zlTY8
”KRAP - Kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende Pædagogik/praksis”. Dafolo 2008. Lene Metner og Peter Storgård
”KRAP - metoder og redskaber”. Dafolo 2008. Lene Metner og Peter Bilgrav