Velkommen til Fyrtårnet
Slå adgang med tegn til/fra

Fyrtårnet

Velkommen til Børnehaven Fyrtårnet

Børnehaven Fyrtårnet er en kommunal daginstitution, der blev indviet den 1/9 1978. Den er normeret til 132 børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt på seks grupper: Tre vuggestuegrupper med børn i alderen 0-3 år og tre børnehavegrupper med børn i alderen 3-6 år.

Fyrtårnet er en del af Distriktsinstitutionen Fjordbakke.

Fyrtårnet har en natur- og bevægelsesprofil. Det betyder, at vi især har fokus på læreplanstemaerne ’Natur, Udeliv og Science’ samt ’Krop, Sanser og Bevægelse’. Arbejdet med de øvrige 4 læreplanstemaer tager ofte sit udspring i vores natur- og bevægelsesprofil. Det betyder derfor også, at vi er meget ude på vores store legeplads – alle børn er, som udgangspunkt, ude hver dag. På legepladsen er der rig mulighed for at børnene kan lege, udfordres og udvikle sig igennem bevægelses- og naturoplevelser. Vi bruger også vores nærmiljø ved skov og strand og er ofte på ture ud af huset. Turene planlægges med udgangspunkt i børnenes udviklingsniveau, samt relationer på tværs af grupperne.

De 6 læreplanstemaer arbejder vi med hver dag igennem hverdagsrutiner, aktiviteter og i børnekulturen. Fyrtårnet har et årshjul med fælles temaer for hele huset. Temaerne er planlagt med udgangspunkt i årets traditioner, vores natur- og bevægelsesprofil samt de 6 læreplanstemaer.

Vores pædagogik tager udgangspunkt i børneperspektivet og relationsdannelse. Det betyder, at vi er nysgerrige på barnets perspektiv, vi har en anerkendende tilgang, vi er omsorgsfulde og tror på, at alle børn gør det bedste de kan i den givne kontekst. Vi mener, at trygge relationer danner grundlaget for at vi kan give børnene en hverdag, hvor de trives og udvikler sig. I Fyrtårnet er der plads til alle børn. Det betyder, at vi arbejder inkluderende og vi justerer rammerne, så alle børn oplever, at de er en del af et fællesskab.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundvisning i Fyrtårnet.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Fyrtårnet.

Vores telefonnummer er 72 10 51 80.
Dagligdagen

En dag i Fyrtårnet kan se sådan ud:

Klokken 06.30: Børnehaven åbner hos Muslingerne og vuggestuen åbner hos Brumbasserne

Klokken ca. 08.00: Alle grupper er åbne, og børnene afleveres i deres grupper.

Klokken ca. 08.30:  Børnene spiser deres medbragte mellemmåltid.

Klokken ca. 9-11: Dagens aktiviteter

Klokken ca. 11.00: Frokost. Efter frokost puttes sovebørnene og alle andre er på legepladsen.

Klokken ca. 13.45: Børnene spiser deres medbragte mellemmåltid.

Klokken 14.00: Vi leger både ude og inde, afhængigt af vejret. 

Klokken ca. 15.30: Vi samles hos Muslingerne eller evt. på legepladsen, når det er godt vejr.

Klokken 16.30: Alle børn er hentet og har forladt Fyrtårnet. Fredag dog klokken 16.00.

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.

Personalet

I Fyrtårnet er der ansat:

1 leder

11 pædagoger

7 pædagogmedhjælpere

1 pædagogisk assistent

1 køkkenansvarlig

4 husassistenter

Fyrtårnet modtager løbende studerende i praktik.

Mad i Fyrtårnet

 Vi har det økologiske spisemærke i sølv.

Det økologiske spisemærke sølv

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.

webbanner mælk

Bilag

Årets gang

Vi hygger os blandt andet med fastelavn, sommerfest og julehygge:

  • Fastelavn​: Alle børnene slår katten af tønden​.
  • Sommerfest: Her er alle forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede meget velkomne.
  • Jul​ehygge:  Første torsdag i december er der julehygge, hvor vi  blandt andet klipper julepynt. Vi hygger og går oftest i kirke op til jul.

Vores temaer, som vi har fokus på i løbet af året, er De 4 elementer, Form og Farver, Danmark og Fællesskabet.

Forældreråd

Forældrerådet vælges på forældremødet i efteråret. Der vælges fem medlemmer + to suppleanter. Medlemmerne vælges for to år af gangen. Forældrerådet består foruden de valgte forældrerepræsentanter af lederen samt to personalerepræsentanter, der ligeledes vælges for to år ad gangen.

Forældrerådet ønsker at være i kontakt med de øvrige forældre og modtager gerne ideer og tanker til arbejdet.

Forældrerådet træffer principbeslutninger om blandt andet de udmeldte driftsbudgetter, virksomhedsplan, forældresamarbejde, kostpolitik og så videre. Desuden har forældrerådet medbestemmelse i forbindelse med ansættelse af personale.

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Kulturelle udtryksformer
  • Natur og naturfænomener