Velkommen til Fyrtårnet
Slå adgang med tegn til/fra

Fyrtårnet

Velkommen til Børnehaven Fyrtårnet

Børnehaven Fyrtårnet er en kommunal daginstitution, der blev indviet den 1/9 1978. Den er normeret til 132 børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt på seks grupper: Fire børnehavegrupper og to vuggestuegrupper.

Fyrtårnet er en del af Distriktsinstitutionen Fjordbakke.

Vi ønsker at skabe udviklende rammer for børnene med plads til forskellighed, og vi arbejder med forskellige temaer: Udeliv, Musik, Venskaber/Fællesskaber, Sprog og Motorik.

Vi bruger vores nærmiljø ved skov og strand rigtig meget. Vores store legeplads giver rig mulighed for udfordring og leg. Alle børn er ude hver dag i middagsstunden.

Vi laver forskellige former for musik med børnene i hverdagene. Det sker på mange måder i huset.

Vi mener, at det er vigtigt, at alle har en ven, og at alle mærker, at de hører til i et fællesskab i Fyrtårnet.

Vi arbejder målrettet med sprog. Det betyder, at der er sproggruppe en gang i ugen, hvor to pædagoger laver sproglig udvikling med de børn, der har talevanskeligheder.

Vi leger ude og laver motoriske aktiviteter, som understøtter børns motoriske udvikling. Vi har en medarbejder, der uddannet inden for motorik. Den viden bruger hun til at lave særlige lege - især for de børn der har nogle motoriske udfordringer.

Kerneopgaven i Fyrtårnet

Kerneopgaven er at give børnene en hverdag med omsorg og tryghed som basis for personlig udvikling med fællesskabet i fokus.
 
Vores overordnede værdier
•  Tryghed/Trivsel
•  Omsorg
•  Individuel udvikling
•  Social udvikling
 
Vores pædagogiske grundlag er, at pædagogisk arbejde er relationsarbejde, og at vi arbejder på at skabe anerkendende relationer mellem børn/personale/forældre som forudsætning for trivsel og udvikling.
Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Fyrtårnet.

Vores telefonnummer er 72 10 51 80.
Dagligdagen

En dag i Fyrtårnet kan se sådan ud:

 • Klokken 06.30: Børnehaven åbner i fællesrummet.
 • Klokken 07.30: Alle Teams er åbne, og børnene afleveres i deres Teams.
 • Klokken 08.30:  Børnene tilbydes frugt. Derefter er der aktiviteter inde og ude.
 • Klokken 11.00: Alle børn får frokost, som laves i børnehaven. Derefter er der børn, der skal sove, og alle andre leger på legepladsen.
 • Klokken 13.45: Børnene tilbydes frugt og brød.
 • Klokken 14.00: Vi leger både ude og inde, afhængigt af vejret. 
 • Klokken 16.30: Alle børn er hentet og har forladt Fyrtårnet. Fredag dog klokken 16.00.

De aktiviteter, der foregår i løbet af dagen, er selvfølgelig afhængige af årstiden. Vi benytter de muligheder vi har for gåture til skov og strand. Vi er også jævnligt på havnen med børnene. Børnene vil altid have et tidspunkt i løbet af dagen, hvor de er ude, om ikke andet så på legepladsen eller når de sover.

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.

Personalet

I Fyrtårnet er der ansat:

1 leder
9 pædagoger
5 pædagogmedhjælpere
1 studerende
1 PAU- studerende
Mad i Fyrtårnet

 Vi har det økologiske spisemærke i sølv.

Det økologiske spisemærke sølv

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.

webbanner mælk

Bilag

Årets gang

Vi hygger os blandt andet med fastelavn, sommerfest og julehygge:

 • Fastelavn​: Alle børnene slår katten af tønden​.
 • Sommerfest: Her er alle forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede meget velkomne.
 • Jul​ehygge:  Første torsdag i december er der julehygge, hvor vi  blandt andet klipper julepynt. Vi hygger og går oftest i kirke op til jul.

Vores temaer, som vi har fokus på i løbet af året, er De 4 elementer, Form og Farver, Danmark og Fællesskabet.

Forældreråd

Forældrerådet vælges på forældremødet i efteråret. Der vælges fem medlemmer + to suppleanter. Medlemmerne vælges for to år af gangen. Forældrerådet består foruden de valgte forældrerepræsentanter af lederen samt to personalerepræsentanter, der ligeledes vælges for to år ad gangen.

Forældrerådet ønsker at være i kontakt med de øvrige forældre og modtager gerne ideer og tanker til arbejdet.

Forældrerådet træffer principbeslutninger om blandt andet de udmeldte driftsbudgetter, virksomhedsplan, forældresamarbejde, kostpolitik og så videre. Desuden har forældrerådet medbestemmelse i forbindelse med ansættelse af personale.

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Kulturelle udtryksformer
 • Natur og naturfænomener