Billede fra idrætsbørnehaven Ta Fat
Slå adgang med tegn til/fra

Idrætsbørnehaven Ta' Fat

Velkommen til Idrætsbørnehaven Ta' Fat

En flexinstitution for 0-6 årige børn

Ta'fat er en certificeret idrætsbørnehave med plads til børn i alderen 0-6 år. Børnene er delt op i to basisgrupper, Spilopper (Børnehavegruppe) og Krudtugler (Vuggestuegruppe). To gange om ugen har vi aktiviteter i hallen, hvor de ældste vuggestuebørn er afsted tirsdag og børnehavebørnene torsdag, begge grupper har derudover også turdage og hjemmedage. Turdagen er oftest en tur i nærområdet, da vi ligger helt fantastisk i forhold til Madsbyparken, Minibyen osv. På hjemmedagen er der plads til leg og fordybelse i huset.

Ta' Fat lejer hallen disse to gange om ugen og har ligeledes mulighed for at leje hallen til andre aktiviteter som f.eks. julearrangement osv.

 

Ta'fat er en del af Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk. Vi har en unik fysisk placering bag ved Fredericia Idrætscenter, der giver mulighed for tæt samarbejde. Vi har også et motorikrum, hvor det vilde liv udfolder sig med madrasser, ribber, klatrevæg, gynger og så videre. Børnene bliver vænnet til at være fysisk aktive, så det bliver en naturlig del af deres hverdag. Vi er en institution, som er meget ude. Det kan være ude af huset på tur eller det kan være ude på legepladsen.
 
Derudover har vi et tæt samarbejde med idrætsinstitutionen Æblehaven, hvor vi mødes med de ældste børn fra begge institutioner og dyrker pædagogisk idræt, leg og bevægelse i Fredericia Idræts Center. Det er også idrætsinstitutionen Æblehaven vi har sammenpasning med i sommerferien. Ligeledes samarbejder vi med Ullerupbæk Skolen afd. Skjoldborgsvej omkring overgange og idræt.

I Fredericia Kommune har man i alt 10 inklusionspladser, hvoraf vi i perioder har børn på disse pladser. En inklusionsplads er et specialpædagogisk tilbud til børn med socio-emotionelle problemstillinger som man bliver visiteret til.

 

Vores legeplads
Vores legeplads er indrettet med en lille forhave ved indgangen. Her samles vi, når vi skal lave forskellige aktiviteter ud af huset, til hallen, på tur eller ud at løbe. På legepladsen er der små og store borde/bænke sæt, hvor vi tegner, spiller, læser, leger eller hygger/snakker med en god ven. Når det er godt vejr, spiser vi frugt, madpakke og eftermiddagsmad ude.

Vi har et gyngeområde og et areal med græs og et par fodboldmål. Vi har også en sandkasse, der er formet af træstammer, som man kan gå rundt på. I sandkassen graver og bygger vi og laver sandkager med sandlegetøjet.

På legepladsen er der en skrænt med en rutchebane, et område der bliver brugt som kælkebakke, balancebomme, kolbøttestativer, udkigstårn, et bålsted og en vandbane, hvor man kan eksperimentere med vandet på forskellige måder. Nederst på skrænten har vi vores lille ”skov”, hvor man godt må kravle i træerne.
 
Billede fra idrætsbørnehaven Ta Fat
 
Kom og besøg os!

Er dit barn fyldt 2 år og ved at være klar til at starte i børnehave. Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Idrætsbørnehaven Ta'Fat.

Vores telefonnummer er 72 11 34 74.

Logo Ta fat

 

Pædagogisk idræt

Ta'Fat spreder glæde og bevægelse i børnenes hverdag.

Ta’ fat er certificeret som idrætsbørnehave og personalet har gennemført et videre uddannelsesforløb fra Danmarks Idrætsforbund samt VIA University College i Århus.

Billede fra idrætsbørnehaven Ta Fat - idræt

Billede fra idrætsbørnehaven Ta Fat - motorik

Pædagogisk arbejde

Ny styrket læreplan

Vores kerneopgave er at fremme børnenes trivsel og udvikling. Det gør vi gennem omsorg, socialisering og læring. En væsentlig del af hverdagen handler om dannelse og socialisering. Børnene udfordres dagens lang i samværet med andre børn og voksne. De øver sig i sociale kompetencer og rustes derved til deres videre færd.

Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer og planlægger de pædagogiske aktiviteter, således at vi sikrer alsidighed.

Billede fra idrætsbørnehaven Ta Fat, pædagogik

Dagligdagen

En hverdag i Ta´fat

  • Ta´fat åbner kl. 6.30
  • Når børnene bliver afleveret om morgenen, er der mulighed for at lege stille og roligt så alle får en god morgenstund.
  • Mellem kl. 8.45-9.15 spiser vi formiddagsmad og holder samling på stuerne.
  • Mandag og fredag har vi basisgruppe dage. Det betyder, at basisgrupper selv planlægger aktiviteter. Det kan være alt fra ture ud af huset, smågrupper med et pædagogisk fokuspunkt, pædagogisk idræt i huset, bål, på legepladsen. De to basisgrupper kan også lave aktiviteter sammen.
  • Tirsdag, onsdag og torsdag er vi aldersopdelt i yngste, mellemste og ældste grupper.
  • Ca. kl. 11.00 spiser vi vores frokost.
  • Fra ca. kl. 11.45-14.00 er vi på legepladsen. De børnehavebørn der har behov for at sove til middag, sover i dette tidsrum.
  • Ca. kl. 13.30 får børnene eftermiddagsmad. Resten af eftermiddagen hygger vi på legepladsen eller på stuerne.
  • Ta´fat lukker mandag – torsdag kl. 16.30 og fredag kl. 16.15.

Billede fra idrætsbørnehaven Ta Fat, børn der klatrer

Madordning

I Ta’ fat har forældrene valgt frokostordning, så alle børn får frokost, som er lavet i vores køkken. Vi sætter vi stor pris på, at børnene får sund, spændende og velsmagende mad. Maden bliver lavet i husets køkken af vores kostfaglig eneansvarlig.

Vi forsøger hele tiden at forny os, så børnene synes, at det er spændende og får smagt en masse forskelligt. Vi tager desuden hensyn til forskellige diæter og trosretninger.

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl mælk om dagen.

Personalet

I Ta' Fat er vi én pædagogisk leder, tre uddannede pædagoger, en pædagogisk assistent samt en distriktsvikar, som vi deler med en anden daginstitution i distriktet. I perioder har vi ligeledes tilknyttet pædagogstuderende.

Herudover har vi løbende samarbejde med det rummelige arbejdsmarked og har således tilknyttet borgere i nyttejob, virksomhedspraktik med videre.

Desuden har vi i køkkenet ansat en kostfaglig eneansvarlig der sørger for vores frokost.

Pædagogisk leder (konst.): Inela Becic, mail: inela.becic@fredericia.dk

Distriktsinstitutionsleder: Randi Bode, mail: randi.bode@fredericia.dk

Forældreråd

I Idrætsbørnehaven Ta´fat har vi et forældreråd, der består af fire forældrerepræsentanter og én personalerepræsentant samt den pædagogiske leder.

Valg til forældrerådet sker hvert år på et forældremøde, som afholdes inden den 15. oktober. Forældrerådet er bindeled mellem forældre og forældrebestyrelsen i distriktet. Forældrerådets primære opgave er at støtte op om dagligdagens aktiviteter og arrangementer i institutionen. Forældrerådsmøder afholdes 4 gange årligt fra kl. 19-20.30.

Forældrerådet har en fælles mailadresse, som man er meget velkommen til at kontakte, hvis der opstår nogle spørgsmål, ris og ros m.m. tafat@info.dk

Forældrerådet i Idrætsbørnehaven Ta´Fat fra marts 2022:
 

Formand: Camilla Asbæk Andersen

Næstformand: Thor Æbeløe Nielsen

Forældrebestyrelse og Fællesrådet: 

Medlemmer: Gitte Poulsen, Henriette Løvig Honoré Madsen, Mette Straarup Rand

Suppleant: 

Personalerepræsentant: Susanne Simonsen

Pæd. Leder: Inela Becic (konst.)

Tilsynsrapport 2022