Stendalen
Slå adgang med tegn til/fra

Stendalen

Velkommen til Børnehaven Stendalen

Stendalen er en nyere daginstitution på i alt cirka 1200 m2. Stendalen ligger i forbindelse med Ullerup Bæk Skolen, Afd. Nørre Allé og Frederiksodde Skole, Afd. Ullerupdalvej. 

Stendalen er en handicapintegreret børnehave. Det betyder, at vi modtager både børnehavebørn i alderen 2-6 år og børn med handicaps i alderen 0-6 år.

I Stendalen lægger vi vægt på tværfaglighed mellem blandt andet pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeut og småbørnskonsulent. Vores konsulenter betjener ikke bare Stendalens børn, men også børn med særlige behov andre steder i Fredericia Kommune.

Det der særligt kendetegner Stendalen er, at der er færre børn på grupperne i forhold til antallet af voksne i  forhold til andre kommunale daginstitutioner.  Det er selvfølgelig fordi, at vi skal tilgodese de børn, der har særlige behov i forhold til en specialpædagogisk indsats. Børn, som har behov for en særlig specialpædagogisk indsats med meget struktur og forudsigelighed, tilbydes en plads i specialgruppen Lunden. 

Som børnehavebarn her i Stendalen får man gode muligheder for at udvikle rummelighed og sociale kompetencer i forhold til sine medmennesker. Stendalen danner rammen om det gode børneliv, som er fundamentet for det videre liv, og hvor børnene har oplevelser, som de husker tilbage på med glæde senere i livet.

Vi sætter det enkelte barn i centrum og tager udgangspunkt i barnets ressourcer, uanset hvilke begrænsninger, barnet må leve med.

Vi skaber sammenhæng og helhed i barnets liv og tilfører samværet nye vinkler, bl.a. arbejder vi med integration og inklusion på flere niveauer. Vores primære opgave er bl.a. at drage omsorg, socialisere, vejlede og stimulere børnene til udvikling. Vi opfylder Fredericia Kommunes og samfundets behov for et udviklende børnemiljø og en specialpædagogisk indsats. 

Ønsker du mere konkret information om Stendalen, er du velkommen til at kontakte os. 

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Stendalen.

Vores telefonnummer er 72 11 33 00.
Fysiske rammer

Vi har i Stendalen prioriteret at bruge ressourcer på at skabe nogle spændende og ”eventyrlige” fysiske rammer for børn og personale. Det giver glæde og inspiration i vores hverdag.

Vi har blandt andet vores "pejsestue" i et hjørne af køkkenet, hvor vi hygger med historiefortælling, fælles arrangementer og meget andet. Vi har også en ønskebrønd, et gammelt hemmelighedsfuldt træ, et alfehus og en el-ledning, hvor svalerne lander.