Lege-ishus på legepladsen
Slå adgang med tegn til/fra

Stendalen

Velkommen til Børnehaven Stendalen

Beliggenhed
Stendalen er en del af Ullerup Bæk distriktet og har til huse i bygninger opført i år 2003, beliggende centralt på Ullerupdalvej med grønne omgivelser i baghaven og Madsbyparken lige i nærheden.

Børnegruppen
Stendalen modtager børnehavebørn i alderen 2-6 år, og børn visiteret til en specialplads i alderen 0-6 år. Pt. består Stendalen af 5 mindre grupper og 1 lidt større gruppe, hvor børn på almen børnehavepladser hovedsageligt er samlet. Dog ændres gruppestørrelsen og sammensætningen af børn løbende med børnenes kompetencer og ressourcer for øje. Børnegrupperne er derfor hverken opdelt efter børnenes alder eller eventuelle udfordringer, men dannes med afsæt i et udviklende læringsmiljø for barnet.   

Mange af Stendalens børn som er visiteret til en specialplads, har behov for tæt voksen guidning og pædagogisk understøtning, hvilket afspejles i behovet for personaleressourcer til rådighed.

Billeder af børn i Stendalen

Personale
I Stendalen er vi 2 pædagogiske ledere, 24 pædagoger, 4 pædagogmedhjælpere, 2 pædagogstuderende, 1 køkkenassistent og 2 fysioterapeuter.

Børneterapeuterne i Fredericia kommune har til huse i Stendalen, hvorfra de også servicerer andre børn og unge i kommunens øvrige tilbud. En del af deres opgave består i at understøtte læringsmiljøet i Stendalen, med særlig fokus på motorisk udvikling i tæt samarbejde med det øvrige personale.

Billeder af børn i Stendalen

Pædagogikken
I Stendalen har alle børn en stemme og bidrager på hver sin måde til fællesskabet. Vi følger børnenes spor og er nysgerrige på, hvad de er optaget af, samt understøtter barnet i at bruge sine ressourcer i leg og læring med andre.

Vi har fokus på udviklende og ligeværdige legerelationer for børnene, samt betydningsfulde voksenrelationer, således at barnet oplever tryghed i fællesskabet.

I Stendalen arbejder vi med at skabe et godt og udviklende læringsmiljø. Både i forbindelse med de planlagte aktiviteter og i hverdagsrutinerne samt i børnenes frie leg. Vi tilrettelægger læringsmiljøet, således at det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, samt børnenes forskellige forudsætninger.

Du kan læse mere ved at klikke her.

Billeder af børn i Stendalen

Frokostordning
I Stendalen har vi en forældrebetalt frokostordning, og vi har valgt at udvide tilbuddet til en fuldkostordning. Det betyder, at børnene ikke skal have mad med hjemmefra. Vi kan kun i begrænset omfang tage højde for særlige diæter, samt halal slagtet kød.  

økologisk spisemærke sølv

Bilag

Kom og besøg os!

Du er velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Stendalen. Vores telefonnummer er 72 11 33 00.

To piger på legepladsen
Forældresamarbejde

I Stendalen betragter vi forældrene som vores tætteste samarbejdspartnere. Vi har en forældregruppe med meget forskellige behov, hvilket kræver at vi tilpasser samarbejdet til hver enkel familie. Mange af vores forældre til børn med særlige behov står i en sårbar og vanskelig situation, der fordrer en høj grad af professionalitet fra personalets side. Derfor består forældresamarbejdet i Stendalen også af mange lag og i et tæt samarbejde med andre faggrupper.

To drenge kigger på en læringstavle på legepladsen

Forældrebestyrelse

Da Stendalen er en selvstændig juridisk enhed, har vi vores egen bestyrelse, som samtidig varetager forældrerådsfunktionen.

Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter foruden suppleanter, 2 personalerepræsentanter og 2 pædagogiske ledere.

Benzinstation og vaskehal på legepladsen