Slå adgang med tegn til/fra

Private dagplejere, private daginstitutioner og private børnepassere

På denne side finder du informationer om private dagplejere, private daginstitutioner og private børnepassere i Fredericia Kommune.
Private daginstitutioner

Her kan du se de private daginstitutioner i Fredericia Kommune, og herunder Fredericia Kommunes godkendelses-kriterier for private leverandører.

Det er den enkelte private daginstitution, der fastsætter taksten for børnepasning.

Forældre kan søge om søskenderabat eller fripladstilskud efter kommunal takst. 

Arken
Havepladsvej 8, 7000 Fredericia
Tlf. 7592 2516
Hjemmeside

Dagmargården
Dalegade 12-14, 7000 Fredericia
Tlf. 7592 2900
Hjemmeside

Eventyrhuset
Prangervej 67, 7000 Fredericia
Tlf. 4131 8735
Hjemmeside

Eventyrlunden
Skansevej 54, 7000 Fredericia
Tlf. 4131 8735
Hjemmeside

Rudolf Steiner Børnehaven Tommelise
Rudolf Steiner Allé 55, 7000 Fredericia
Tlf. 7594 0846
Hjemmeside

Sct. Knuds Børnehave
Sjællandsgade 50, 7000 Fredericia
Tlf. 7592 0043
Hjemmeside

 Villa Gaia
Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia
Tlf. 7556 2604
Hjemmeside

fredericia_kommunes_godkendelseskriterier_for_private_daginstitutioner_-_opdateret_januar_2024.docx

Private dagplejere

Hvis du selv ønsker at vælge en dagplejer til dit barn, kan du vælge en privat dagplejer i kommunen.

Dit barn skal være mindst 24 uger for at komme i privat dagpleje.

De private dagplejere er godkendt af Fredericia Kommune. Det er sket efter de samme principper som godkendelse af en kommunal dagplejer. Kommunen fører tilsyn med ordningen.

Hver måned modtager den private dagplejer et tilskud fra Fredericia Kommune for at passe dit barn.

Tilskuddet i 2023 er på:

 • 6.418 kroner for børn, der er 0-2 år
 • 4.431 kroner for børn, der er 3-5 år

Tilskuddet i 2024 er på:

 • 6.351 kroner for børn, der er 0-2 år
 • 4.186 kroner for børn, der er 3-5 år

Tilskuddet er beregnet ud fra en kommunal dagplejetakst på 48 timers pasning pr. uge. Det betyder, at du har ret til at få dit barn passet 48 timer pr. uge.

Der tilbydes ikke deltidspladser i privat dagpleje.

Følgende tilbyder privat dagpleje:​

Birta Kreilgaard
Elipsen 17
Tlf. 7674 2596 - 2174 2596
Hjemmeside

Dorthe Hedemand
Egeskovvej 42
Tlf. 2879 1574
Hjemmeside

Jeanett Vestbö
Erritsø Møllebanke 36
Tlf: 3059 4979
Hjemmeside

Private børnepassere

Der findes to typer privat børnepasser. Den ene er selvstændig og passer dit barn i sit eget hjem og i den anden bliver du arbejdsgiver, og dit barn bliver passet i din private bolig.

De private børnepassere er godkendt af Fredericia Kommune. Det er sket efter de samme principper som godkendelse af en kommunal dagplejer.

Kommunen fører tilsyn med ordningen.

Dit barn skal være mindst 24 uger, for at du kan få tilskud til en privat børnepasser.

Ønsker du selv at blive børnepasser, kan du læse mere på denne hjemmeside på siden 'Privat pasning hos selvstændig børnepasser - tilskud, retningslinjer m.v.' og eventuelt kontakte Malene Theede Landry, mail: malene.landry@fredericia.dk 

Private børnepassere:

Ann-Susan Nielsen
Adelsvej 76
Tlf. 2928 8780
Hjemmeside

Charlotte Kyed Christensen
Toftegårdsvej 26
Tlf. 2616 5214
Mail: krudtuglerne-ppo@hotmail.com

Dorthe I. Holm Larsen
Ekkodalen 27
Tlf. 6063 3740
Hjemmeside

Karina Truelsen
Årøvænget 18
Tlf. 2235 0407

Susanne Astor Hedemand
Smedevænget 2
Telefon 21 28 85 54
Hjemmeside

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger

Fredericia Kommune skal ifølge Dagtilbudsloven 2018 orientere forældrene om forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger forud for godkendelsen af en pasningsaftale.

Formålet med orienteringen er, at forældre der ønsker tilskud til en privat pasningsordning som et alternativ til en plads i dagtilbud, kan træffe deres valg på et oplyst grundlag.

Private pasningsordninger er ikke sidestillet med et dagtilbud, og derfor er private pasningsordninger ikke omfattet af de samme regler, som gælder for dagtilbud.

Det betyder, at der i private pasningsordninger ikke er krav om:

 • Udarbejdelse af en pædagogisk læreplan
 • Den private passer er ikke omfattet af den generelle regel om tavshedspligt. Fredericia Kommune anbefaler en skærpet opmærksomhed på etik vedr. den privates passers omgang med personfølsomme oplysninger.
 • At sprogvurderingen af barnet i 3-års-alderen eller 2-års-alderen sker i den private pasningsordning, men foretages af kommunalbestyrelsen
 • Formaliseret forældreindflydelse/valg af forældrebestyrelse
 • Pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg
 • Alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i private pasningsordninger
 • At reglen om at barnet ikke kan opsiges fra dagtilbud gælder ikke for private pasningsordninger

Derudover gives der ikke fripladstilskud til privat pasning.

Hvis du ønsker at blive privat børnepasser

Du kan blive privat børnepasser på to måder, enten som selvstændig erhvervsdrivende eller som ansat. Du kan læse mere om privat pasning hos selvstændig børnepasser her og om privat pasning i eget hjem her.

Ønsker du selv at blive selvstændig privat børnepasser skal du udfylde et digitalt ansøgningsskema:

Klik her for ansøgning om at blive selvstændig privat børnepasser  

Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet eller -processen, kan du kontakte Malene Theede Landry, mail: malene.landry@fredericia.dk  

Du kan også læse mere i retningslinjerne for private pasningsordninger, som ligger nederst i dette afsnit.

For at blive privat børnepasser, skal du opfylde følgende betingelser:

 • Børnepasseren skal have bestået dansk-eksamen i 9. klasse, Dansk 2 eller tilsvarende (skal vedlægges som dokumentation ved godkendelse af aftalen om privat pasning).
 • Der skal foreligge en straffeattest, som børnepasseren selv indhenter hos Politiet.
 • Der skal foreligge en børneattest på medarbejderen, som indhentes af Fredericia Kommunes rekrutteringsteam.
 • Som det også fremgår af ansøgningsskemaet, skal børnenes læringsmiljø i en privat pasningsordning stå mål med et sammenligneligt kommunalt tilbud - se mere i kommunens retningslinjer for private pasningsordninger nederst i dette afsnit.
 • Kravene til sikkerhed og hygiejne i en privat pasningsordning svarer til kravene i et tilsvarende kommunalt tilbud - se mere herom i dokumentet, som du finder nederst i dette afsnit under 'Bilag'.

Fredericia Kommune har pligt til at føre tilsyn med børnepasningen og skal derfor godkende den private pasningsordning. Det sker efter et besigtigelses- og godkendelsestilsyn og efter de samme principper som godkendelse af en kommunal dagplejer. Kommunen vil derefter jævnligt komme på anmeldt og uanmeldt besøg. 

retningslinjer_for_private_pasningsordninger_-_redigeret_januar_2024.docx

krav_til_sikkerhed_og_hygiejne_-_kommunale_og_private_dagplejere_samt_private_boernepassere.docx