Slå adgang med tegn til/fra

Private dagplejere, private daginstitutioner og private børnepassere

På denne side finder du informationer om private dagplejere, private daginstitutioner og private børnepassere i Fredericia Kommune.
Private daginstitutioner

Her kan du se de private daginstitutioner i Fredericia Kommune, og herunder Fredericia Kommunes godkendelses-kriterier for private leverandører.

Arken
Havepladsvej 8, 7000 Fredericia
Tlf. 7592 2516
Hjemmeside

Dagmargården
Dalegade 12-14, 7000 Fredericia
Tlf. 7592 2900
Hjemmeside

Eventyrhuset
Prangervej 67, 7000 Fredericia
Tlf. 4131 8735
Hjemmeside

Rudolf Steiner Børnehaven Tommelise
Rudolf Steiner Allé 55, 7000 Fredericia
Tlf. 7594 0846
Hjemmeside

Sct. Knuds Børnehave
Sjællandsgade 50, 7000 Fredericia
Tlf. 7592 0043
Hjemmeside

 Villa Gaia
Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia
Tlf. 7556 2604
Hjemmeside

Bilag

Private dagplejere

Hvis du selv ønsker at vælge en dagplejer til dit barn, kan du vælge en privat dagplejer i kommunen.

Dit barn skal være mindst 24 uger for at komme i privat dagpleje.

De private dagplejere er godkendt af Fredericia Kommune. Det er sket efter de samme principper som godkendelse af en kommunal dagplejer. Kommunen fører tilsyn med ordningen.

Hver måned modtager den private dagplejer et tilskud fra Fredericia Kommune for at passe dit barn.

Tilskuddet i 2020 er på:

 • 5.926 kroner for børn, der er 0-2 år
 • 2.963 kroner for børn, der er 3-5 år

Tilskuddet i 2021 er på:

 • 6.201 kroner for børn, der er 0-2 år
 • 3.101 kroner for børn, der er 3-5 år

Tilskuddet er beregnet ud fra en kommunal dagplejetakst på 48 timers pasning pr. uge. Det betyder, at du har ret til at få dit barn passet 48 timer pr. uge.

Følgende tilbyder privat dagpleje:​

Birta Kreilgaard
Elipsen 17
Tlf. 7674 2596 - 2174 2596
Hjemmeside

Dorthe Hedemand
Egeskovvej 42
Tlf. 2879 1574
Hjemmeside

Jeanett  Vestbö
Erritsø Møllebanke 36
Tlf: 3059 4979
Hjemmeside

Merry Maagaard
Rudolf Steiner Allé 50 
Tlf. 2083 3368
Facebook: Privat dagpleje Merry

Private børnepassere

Der findes to typer privat børnepasser. Den ene er selvstændig og passer dit barn i sit eget hjem og i den anden bliver du arbejdsgiver, og dit barn bliver passet i din private bolig.

De private børnepassere er godkendt af Fredericia Kommune.

Det er sket efter de samme principper som godkendelse af en kommunal dagplejer. Kommunen fører tilsyn med ordningen.

Dit barn skal være mindst 24 uger, for at du kan få tilskud til en privat børnepasser.

Ønsker du selv at blive børnepasser, kan du kontakte Klavs Jensen, mail klavs.jensen@fredericia.dk

Private børnepassere:

Ann-Susan Nielsen
Adelsvej 76
Tlf. 2928 8780
Hjemmeside

Dorthe I. Holm Larsen
Ekkodalen 27
Tlf. 6063 3740
Hjemmeside

Karina Truelsen
Årøvænget 18
Tlf. 2235 0407

Lene Bang Jacobsen
Vangevej 5
Tlf. 2129 7289
Hjemmeside

Malene Barkentien Jensen
Fridtjof Nansens Vej 4
Tlf. 30 58 32 58

Susanne Astor Hedemand
Smedevænget 2
Telefon 21 28 85 54
Hjemmeside

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger

Fredericia Kommune skal ifølge Dagtilbudsloven 2018 orientere forældrene om forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger forud for godkendelsen af en pasningsaftale.

Formålet med orienteringen er, at forældre der ønsker tilskud til en privat pasningsordning som et alternativ til en plads i dagtilbud, kan træffe deres valg på et oplyst grundlag.

Private pasningsordninger er ikke sidestillet med et dagtilbud, og derfor er private pasningsordninger ikke omfattet af de samme regler, som gælder for dagtilbud.

Det betyder, at der i private pasningsordninger ikke er krav om:

 • Udarbejdelse af en pædagogisk læreplan
 • At sprogvurderingen af barnet i 3-års-alderen eller 2-års-alderen ikke sker i den private pasningsordning, men foretages af kommunalbestyrelsen
 • Formaliseret forældreindflydelse/valg af forældrebestyrelse
 • Pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg
 • Alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i private pasningsordninger
 • At barnet ikke kan opsiges fra dagtilbud, gældre ikke for private pasningsordninger

Derudover gives der ikke fripladstilskud til privat pasning.

Bilag

Hvis du ønsker at blive privat børnepasser

Du kan blive privat børnepasser på to måder, enten som selvstændig erhvervsdrivende eller som ansat. Du kan læse mere om privat pasning hos selvstændig børnepasser her og om privat pasning i eget hjem her.

Ønsker du selv at blive børnepasser, kan du kontakte Klavs Jensen, mail klavs.jensen@fredericia.dk.

For at blive privat børnepasser, skal du opfylde følgende betingelser:

 • Børnepasseren skal have bestået dansk-eksamen i 9. klasse, Dansk 2 eller tilsvarende (skal vedlægges som dokumentation ved godkendelse af aftalen om privat pasning).
 • Der skal foreligge en straffeattest, som børnepasseren selv indhenter hos Politiet.
 • Der skal foreligge en børneattest på medarbejderen, som indhentes af Fredericia Kommunes Rektrutteringsteam.

Fredericia Kommune har pligt til at føre tilsyn med børnepasningen og skal derfor godkende den person, som I vælger. Det sker efter de samme principper som godkendelse af en kommunal dagplejer. Kommunen vil komme på anmeldt og uanmeldt besøg. 

Bilag

CPU-støtte til private dagtilbud

CPU (Center for pædagogisk viden og udvikling) bidrager i tværfaglig samskabelse til styrkelse af læringsmiljøer, der understøtter børns læring, trivsel og udvikling i dagtilbud og overgang til skole.

Når et privat dagtilbud - i samarbejde med forældre og/eller AKT pædagog - vurderer, at et barn, et børnefælleskab eller et læringsmiljø har brug for understøtning, kan der indsendes ansøgning herom til CPU. 

Procedure for ansøgning findes herunder.
 

Bilag