Slå adgang med tegn til/fra

Tilskud til privat pasning hos selvstændig børnepasser

Du kan som forælder få dit barn passet hos en selvstændig børnepasser (uden for eget hjem). Den selvstændige børnepasser skal være godkendt af Fredericia Kommune.

Det sker efter de samme principper som godkendelse af en kommunal dagplejer. Kommunen fører tilsyn med ordningen.

Du finder information om ordningen samt aftalepapir under "Bilag" herunder. Du kan også finde mere information om ordningen i afsnittene.

Bilag

Hvor meget udgør tilskuddet?

Du kan få udbetalt et tilskud på 75 % af det beløb, som du skal betale for at få barnet passet.

I 2021 kan tilskuddet maximalt udgøre:

 • 30 timers plads: 4.769 kr. pr. måned pr. barn, der er 0-2 år
 • 37 timers plads: 5.723 kr. pr. måned pr. barn, der er 0-2 år
 • 47,5 timers plads: 6.359 kr. pr. måned pr. barn, der er 0-2 år
 • 30 timers plads: 3.465 kr. pr. måned pr. barn, der er 3-5 år
  • Pr. 01.04.2021: 3.591 kr. 
 • 37 timers plads: 4.158 kr. pr. måned pr. barn, der er 3-5 år
  • Pr. 01.04.2021: 4.309 kr. 
 • 47,5 timers plads: 4.620 kr. pr. måned pr. barn, der er 3-5 år
  • Pr. 01.04.2021: 4.788 kr. 

 

 • Der kan maksimalt gives tre tilskud til samme husstand.
 • Det er ikke muligt at få hel eller delvis økonomisk friplads.
 • Pasningsaftalen skal have mindst 3 måneders varighed.
Søskenderabat

Familier med mere end ét barn i daginstitution, dagpleje, fritidstilbud eller som får tilskud til privat børnepasning, kan få søskenderabat. Søskendetilskuddet er 50 % af de billigste pladser. Søskenderabat til en plads i privat pasning udgør 85 % af søskendetilskuddet.

Læs mere om søskenderabat på www.borger.dk

Hvilke andre betingelser skal opfyldes?
 • Der kan ikke ydes støtteforanstaltninger til børn i privat pasning.
 • Du kan få tilskud fra barnet er mindst 24 uger, til barnet begynder i skole.
 • Der kan ikke ydes tilskud, så længe en af forældrene afholder barsel på barnet. Det betyder, at barnet heller ikke må starte indkøring hos børnepasseren, før barslen er slut. Derfor skal du beregne nogle fridage til indkøring, såfremt du ønsker dette. Du skal sammen med aftalen vedlægge dokumentation, hvoraf det fremgår, hvornår barslen slutter.
Hvordan udbetales pengene?

Tilskuddet overføres månedsvis (forud) til forældrenes Nem Konto i pengeinstitut. Herefter afregner forældrene selv lønnen med den selvstændige børnepasser. Der må påregnes en sagsbehandlingstid på cirka to uger.

Hvad med skatten?

Tilskuddet er skattefrit. 

Når pasningspersonen holder ferie

Forældrene står selv for pasning, når børnepasseren holder ferie.

Der ydes kun tilskud til, at børnepasser afholder 30 dages ferie/fridage/lukkedage pr. år eksklusiv helligdage.

Sygdom

Det er forældrenes eget ansvar at sørge for pasning af barnet ved børnepasserens sygdom. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Kommunen er IKKE arbejdsgiver. Det er forældrene og den selvstændige børnepasser, der aftaler løn m.v. for børnepasningen. 
 
Ved aftale med en selvstændig børnepasser skal du kun udbetale det aftalte vederlag for børnepasning. Der påhviler ikke forældrene forpligtelser efter skattelovgivningen med hensyn til indeholdelse af skat, arbejdsmarkedsbidrag m.v.
 
Du skal hvert kvartal indsende dokumentation til Fredericia Kommune på, at du som forælder har udbetalt løn til børnepasser. Hvis ikke vi har modtaget dokumentationen, vil tilskuddet ikke blive udbetalt.   
Udmeldelse

Såfremt du ønsker at udmelde dit barn, skal udmeldelse ske til den private børnepasser. Det er vigtigt, at du overholder den opsigelsesfrist, som du har aftalt med den private børnepasser.

Når den private pasning stopper

Når ordningen ophører, gælder de almindelige regler for et dagtilbud, hvor du søger plads tre måneder, før pladsen ønskes, jf. pasningsgarantien.

Er ordningen oprettet med et barn under 30 uger, kan der ikke tilbydes dagtilbud, jf. pasningsgarantien.

Hvis ordningen afbrydes, har du mulighed for at få et pasningstilbud i Fredericia Kommune med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Men du har ikke krav på en bestemt plads i en daginstitution eller hos en dagplejer. 

Vi anbefaler, at du søger plads tre måneder, før pladsen ønskes, svarende til kommunens pasningsgaranti-ordning.