Slå adgang med tegn til/fra

Aula for dagtilbud

I Fredericia Kommune anvender alle kommunale dagtilbud den digitale kommunikationsplatform Aula.

Som forældre er du naturligvis altid velkommen til at henvende dig til medarbejderne, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Her på siden kan du finde vores forældrefolder samt links til forskellige vejledninger, som kan være nyttige for forældrene i forbindelse med brugen af Aula.

Adgang via MitID

Adgang til Aula sker via MitID.

PDF ikon log-paa-aula-app-trin-for-trin.pdf

Spørgsmål/svar og vejledninger

www.aulainfo.dk findes der masser af spørgsmål/svar og trin-for-trin vejledninger til brugen af Aula.

Materialet på aulainfo er også oversat til en række andre sprog:

Trin-for-trin-guides på engelsk (English)

Trin-for-trin-guides på urdu (اردو)

Trin-for-trin-guides på arabisk (عربية)

Trin-for-trin-guides på somali

Trin-for-trin-guides på tyrkisk (Türk)

Vejledning til Aula på ukrainsk (udviklet af Skive Kommune)

Vejledning til Aula på polsk (udviklet af Skive Kommune)

Vejledning til Aula på russisk (udviklet af Skive Kommune)

Vejledning til Aula på rumænsk (udviklet af Skive Kommune)

aula logo

Bilag

Hjernen & Hjertet

Fredericia Kommune har valgt at anvende Rambølls Forældreportal Hjernen & Hjertet som den fremtidige digitale løsning til at samle oplysninger, der vedrører samarbejdet mellem forældrene og dagtilbuddet om barnet.

Det er vigtigt at understrege, at Hjernen & Hjertet er et supplement til Aula. Aula vil fortsat være den primære kommunikationsplatform i dagligdagen, mens Hjernen & Hjertet er en sikker og direkte adgang til relevante, fagrelaterede oplysninger om barnet.

Rambølls support er åben mandag-fredag fra kl. 8.30-16.00
Tlf.: 51 61 79 43
Mail: hjernenhjertet@ramboll.com

Skift af samtykkemodel i Hjernen & Hjertet pr. 1/7 2023
I forbindelse med børns overgang til andet dagtilbud eller til skole kan materialer fra Hjernen & Hjertet overgå elektronisk på tværs af kommunens tilbud. For at materialerne overgår, skal gældende samtykkeregler i kommunen være opfyldt. Hjernen&Hjertet understøtter forskellige samtykkemodeller til videregivelse af oplysninger. Kommunen vælger alene, hvilke samtykkemodeller der gør sig gældende ved de enkelte overgange.

I Fredericia Kommune benyttes Samtykkemodel 2 frem til og med d. 30/6 2023.

Pr. 1/7 2023 overgår Fredericia Kommune til Samtykkemodel 1, da Hjernen & Hjertet udfaser Samtykkemodel 2.

Samtykkemodel 1: Her overføres alt data med undtagelse af afsluttede fokuspunkter, interne noter (som udelukkende er til intern brug), samt noter der relateres til en konkret vurdering. Viden overgår dermed uden forældresamtykke, da hjemmel til overførsel findes i lovgivningen. Denne samtykkemodel sikrer, at viden overleveres som et godt grundlag for barnets overgang til et nyt miljø.

Samtykkemodel 2 - udfases: Alt data, undtaget fokuspunkter, overgangsbeskrivelser, ressourcevurderinger og TOPI-vurderinger, overføres automatisk til nyt tilbud i forbindelse med start i eller skift mellem tilbud inden for kommunen.

 

Herunder finder du vejledningen til Hjernen & Hjertets forældreportal.

Bilag