Nyheder

20.04.2021 - 14:13
Bevilling fra Økonomiudvalget kickstarter sommerkampagne, der skal lokke danske turister til Fredericia
20.04.2021 - 12:00
Fredericia Kommune står midt i og overfor store udviklingsopgaver og klimaprojekter, som kræver strategisk retning og prioritering
16.04.2021 - 11:56
Grill og hygge på Østerstrand, fodbold på Gasværksgrunden, løbehjul ved Ungdommens Hus… Hvordan bruger Fredericias børn og unge egentlig byen?
13.04.2021 - 10:32
Nye regler for lokale nedlukninger træder i kraft i dag, og i Fredericia Kommune arbejder intensivt på at få stoppet smitten i samarbejde med Styrelse
Henriette Korf Graversen
09.04.2021 - 08:28
Tirsdag den 6. april startede Henriette Korf Graversen som ny koncernchef for Social og Handicap
08.04.2021 - 15:07
Fredericia Kommune opruster med ny klimachef, der blandt andet skal stå i spidsen for kommunens ambitiøse Klimaplan 2020
06.04.2021 - 14:45
Besøgende på land og til vands kan se frem til nye og bedre faciliteter på Gammel Havn i Fredericia, der lige nu er ved at blive opgraderet
30.03.2021 - 11:00
Fredericia Byråd tilretter direktionen i Fredericia Kommune med en konstituering på både kommunaldirektør- og børn- og ungedirektørposten
29.03.2021 - 10:47
Over halvdelen af byggegrundene i Fuglsang Vest er solgt i første budrunde
26.03.2021 - 10:12
Eksercerhuset er klar til at skrue op for musikoplevelser i særklasse i gamle og rustikke rammer
12.03.2021 - 14:03
Et enigt Fredericia Byråd har på baggrund af en ekstern advokatundersøgelse, afrapportering om habilitet samt interne afdækninger torsdag aften valgt
05.03.2021 - 12:46
Fredericia Kommune har fået nye byggegrunde på hylderne, og interessen er allerede kæmpestor
05.03.2021 - 10:14
Nu kan ejere af bevaringsværdige ejendomme i Fredericia Kommune igen søge om støtte til renovering fra byfornyelsespuljen
05.03.2021 - 10:00
Corona-epidemien har givet håndværkerbranchen en opblomstring
03.03.2021 - 12:18
I forbindelse med Fredericia Kommunes nye veteranpolitik øges samarbejdet blandt andet mellem veterankoordinator og frontpersonale i dagtilbud og på s
03.03.2021 - 11:13
I april kan du være med til at komme med input til Fredericias nye fritidspolitik for børn og unge.
03.03.2021 - 08:37
Der er ændret i deadlines for dig, der selv indberetter delvis sygdom
02.03.2021 - 11:09
Nationalt partnerskab kan være med til at styrke den mentale sundhed hos fredericianerne
27.02.2021 - 08:02
Miljøfarlige stoffers effekt i Lillebælt skal overvåges langt bedre, og der skal fastsættes miljøkvalitetskrav for flere stoffer
26.02.2021 - 18:30
Fra på mandag er det igen muligt at handle lokalt, og forberedelserne til at gøre det til en tryg oplevelse for de handlende er godt i gang
26.02.2021 - 13:03
Fredericia Kommune har succes med at tiltrække flere hænder til Plejen. Senest har 63 søgt om at blive sommervikar i Plejen
24.02.2021 - 08:27
Fredericia Kommune sætter internationale standarder for den grønne omstilling med ny klimaplan, der netop har fået grønt lys 
23.02.2021 - 14:40
Fredericia Kommune har 23. februar 2021 besluttet at fritage økonomi- og personalechefen for tjeneste indtil videre
23.02.2021 - 08:25
Kviktest af medarbejdere i kommunens skoler er startet, og Fredericia Kommune skruer nu op for testkapaciteten med eget podeteam til skolerne
22.02.2021 - 11:33
Har du en god idé, der kan gøre det nemmere for mennesker med handicap at deltage i kultur, foreningsliv eller naturoplevelser?
22.02.2021 - 10:35
Fredericia Kommune har nu gennemgået de fire indkomne tilbud på udbud af hjemmepleje til borgere i eget hjem.
18.02.2021 - 13:32
Smittetallet stiger i Fredericia
18.02.2021 - 11:02
Dine svar er vigtige for de indsatser, som Fredericia Kommune laver i fremtiden
12.02.2021 - 16:28
Så kan beboerne på kommunens plejehjem får besøg igen
12.02.2021 - 13:43
Uddannelsesmesser og besøg på ungdomsuddannelser bliver i år virtuelt 
10.02.2021 - 13:56
Fredericia Kommune har indgået aftale med Falck, der skal tilbyde to ugentlige kviktest af personalet i skoler og privatskoler, startende med folkesko
10.02.2021 - 08:26
For femte år i træk har kommunens unge mennesker mulighed for at søge Arlette Andersens Frihedspris
05.02.2021 - 10:13
Miljø- og Teknikudvalget på vej med en ny plan, der skal sikre Fredericia mod stormflod. Godkendes planen af byrådet sendes den i seks måneders høring
05.02.2021 - 10:09
Børne- og Skoleudvalget nikkede i dag til opstart af en proces for en ny fritidspolitik for børn og unge i Fredericia, der efterlader tid til inddrage
05.02.2021 - 08:18
Det vil Fredericia Kommune og Region Syddanmark gerne vide – igen, igen, igen
04.02.2021 - 13:00
Bestyrelsen for det nye Fredericia Musicalteater har besluttet at konstituere Bjørg Gamst som teaterchef. Samtidig slås to stillinger op
04.02.2021 - 12:46
Økonomiudvalget besluttede i går at give en ekstra bevilling til Kirkens Korshær, så varmestuen i Danmarksgade ikke behøver at lukke
03.02.2021 - 16:00
Et nyt 10.klasse-tilbud til unge med udfordringer eller diagnoser har vendt mistrivsel og frafald til trivsel og glæde ved at gå i skole
03.02.2021 - 13:15
02.02.2021 - 17:08
Social og Beskæftigelsesudvalget har besluttet at arbejde videre med udviklingen af den fremskudte beskæftigelse, så andre boligområder i kommunen ogs
02.02.2021 - 12:34
Ventetiden på en handicapbil i Fredericia Kommune er bragt ned med et halvt år
29.01.2021 - 09:24
Fredericia Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om lokal smitteopsporing
28.01.2021 - 14:18
Fredericia Vold er blevet 11 egetræer rigere takket være en flot donation fra organisationen ”Plant et Træ”, og flere træer er på vej
28.01.2021 - 08:58
Vibeke Nøhr flytter sin klinik ind på Fredericia Sundhedshus
26.01.2021 - 08:18
Fredericia Byråd har på deres møde her til aften vedtaget en ny politik, som sætter fokus på både veteraner og deres pårørende
25.01.2021 - 09:04
Den 1. januar flyttede psykolog Magdalena Riis sin klinik ind på Fredericia Sundhedshus