Slå adgang med tegn til/fra

Ny styrket læreplan - Dagplejen i distrikt Kirstinebjerg

Den nye styrkede pædagogiske læreplan er en samlet beskrivelse af dagplejens pædagogiske arbejde med børns trivsel, udvikling, læring og dannelse, samt forældresamarbejdet og øvrigt indhold. 
 
Den nye styrkede pædagogiske læreplan er i Kirstinebjerg distriktet både et konkret arbejdsredskab og et pædagogisk fagligt fundament. Den skal via høj faglig kvalitet sikre alle børn optimale muligheder for trivsel, udvikling, læring og dannelse i vores pædagogiske praksis. Den pædagogiske læreplan er dynamisk, og vores pædagogiske grundlag kommer til udtryk igennem vores løbende dokumentation og analyse af det pædagogiske arbejde i de 6 læreplanstemaer.
 
I vores læreplan vil I kunne læse, at flere af de 9 pædagogiske grundlag og de 6 læreplanstemaer fletter sig sammen og kommer til live via dokumentation, som f.eks. fortællinger, billeder, beskrivelser og analyser. 
 
Rigtig god læselyst.

De 9 pædagogiske grundlag
De 6 læreplanstemaer

I Kirstinebjerg distriktet er de 6 læreplanstemaer kendetegnet ved at beskrive den sammenhæng, som det pædagogiske grundlag får i vores didaktiske og pædagogiske arbejde med børnene i de forskellige temaer.

Bilag

Øvrigt indhold
Litteratur

Til udarbejdelsen af denne læreplan har vi på distrikts- og afdelingsniveau brugt nedenstående litteratur.

Litteratur
https://www.youtube.com/watch?v=eYR1CVE1psc 
”Det ved vi om – Børns leg og eksperimenterende virksomhed”. Dafolo 2017. Stig Broström og Sarah Damgaard Warren. 
”Det ved vi om – Betydningen af kvalitet i dagtilbud”. Dafolo. Thomas Nordahl og Ole Hansen
”Den styrkede pædagogiske læreplan - Grundbog til dagtilbudspædagogik”. Dafolo 2019. Trine Holst Mortensen og Torben Næsby
DNA
Kirstinebjerg distriktets børnesyns video 
https://www.youtube.com/watch?v=l7NsNCt3aEY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6-0ur9zlTY8
”KRAP - Kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende Pædagogik/praksis”. Dafolo 2008. Lene Metner og Peter Storgård
”KRAP - metoder og redskaber”. Dafolo 2008. Lene Metner og Peter Bilgrav