Slå adgang med tegn til/fra

Ny styrket læreplan - Korskærparken

De 9 pædagogiske grundlag

De pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som er kendetegnende for den forståelse og tilgang, vi arbejder ud fra i den enkelte daginstitution.

Grundlaget afspejler også det værdisæt (Børnesyn) og menneskesyn, som er en del af daginstitutionens samlede pædagogiske tænkning og praksis.

 

Bilag

De 6 læreplanstemaer

De seks læreplanstemaer skal sikre en sammenhæng og et samspil mellem det pædagogiske grundlag, læringsmiljøet og den viden, vi har omkring børns leg og læring.

For at give læringsmiljøet en bedre sammenhæng vil I som forældre kunne opleve, at temaerne kan flyde ind og ud mellem hinanden bl.a. i de frie ustrukturerede lege, den voksenstyrede aktivitetsplanlægning, hverdagsrutinerne osv.

Vi understøtter læreplanstemaerne med begrebet ”Leg og læring gennem hele dagen”.

PDF ikon korskaerparken_laereplanstema_alsidig_personlig_udvikling.pdf

PDF ikon korskaerparken_laereplanstema_kommunikation_sprog.pdf

PDF ikon korskaerparken_laereplanstema_krop_sanser_bevaegelse.pdf

PDF ikon korskaerparken_laereplanstema_kultur_aestetik_faellesskab.pdf

PDF ikon korskaerparken_laereplanstema_natur_udeliv_science.pdf

PDF ikon korskaerparken_laereplanstema_social_udvikling.pdf

Øvrigt indhold

Udover de pædagogiske grundlag og læreplanstemaerne er der i Fredericia Kommune et ønske om, at vi også forholder os til og beskriver:

Inddragelse af lokalsamfundet, Faglig ledelse og evaluering samt Fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. Det kan du læse om i dokumenterne herunder.

Bilag